Ēriks Delpers: grāmata IESPĒJA IZDZĪVOT


Iesp_izdz_1vaks_200 Iesp_izdz_2vaks_200

Ikvienam no mums ir dota iespēja iepazīt pasauli, sevi un Dievu. Šajā iepazīšanas ceļā mēs varam atklāt sevī skaistu gara pasauli. Rodas daudz jautājumu. Kas ir laime un kur tā meklējama? Kā atrast pareizo dzīves ceļu? Kā iemācīties mīlēt Dievu un savus tuvākos? Kā atrast šo Patiesības ceļu? Grāmata palīdzēs atrast atbildes uz šiem un citiem jautājumiem.
Autors: ĒRIKS DELPERS 

 

Lasīt grāmatu lasītājā                                                        Lasīt grāmatas tekstu