Ēriks Delpers: grāmata GUDRĪBAS PĒRLES


Gudribas Perles Gudr_perles_2vaks_200

Laikam ritot, krājas pieredze un gudras domas meklē laimīgus cilvēkus. Pateicos Dievam par man dāvāto iespēju rakstīt grāmatas un vākt Viņa gudrības pērles, lai tās ar šo izdevumu savukārt varētu dāvāt Jums.

Pasaules skaistums ir cilvēks. Katra laba doma ir kā gaisma, kas rāda ceļu. Tās bieži vien dzimst, kad no debesīm krīt kāda spoža zvaigzne. Ar labām domām vairojas gudrība. Katras dienas domas palīdz saskatīt un atrast galveno.

Autors: Ēriks Delpers

 

 

Lasīt grāmatu lasītājā                                                        Lasīt grāmatas tekstu