Ēriks Delpers: grāmata GUDRĪBAS PĒRLES

 

 1. jūlijs

Dzīvā saikne ar Dievu cilvēku spēj pārveidot.

Tieši Dieva dvaša mūsos veido mūsu dzīvīgumu un veselību, harmoniju un sakārtotību. Atvērsim mīlestībā savas sirdis Dievam!

Ikdienā centies būt garīgā saiknē ar daudziem – un tu būsi laimīgs. Dievs ir noteicis likumu – dot otram un par to no Viņa saņemt.

Cīņa ir dzīves sastāvdaļa. Cīnīties pašam ar sevi ir muļķīgi.

 

 1. jūlijs

Cilvēku skaistu veido darbs, mīlestība un iekšējā saskaņa.

Mūsu fizisko ķermeni apņem īpašas enerģijas lauks, ko sauc par auru. Aura kā caurspīdīgs plīvurs enerģētiski ieskauj cilvēku un pasargā no pasaules negatīvajām enerģijām.

Devīgums atver ceļu uz laimi, skopums to aizver. Desmitās daļas devīgums veido visdzīvāko cilvēka saikni ar Dievu.

Izplatījumam piemīt Radītāja dotais ritms – lai tava sirds to tver!

 

 1. jūlijs

Tava dvēsele pasauli izjūt daudz dziļāk – uzticies tai.

Ļoti svarīgs ir ritms, pareizs dzīves ritms. Līdzīgi kā ar ēdienreizēm – tām jābūt īstajā laikā, lai visā organismā izveidotos savs darbības ritms.

Nepārtrauc otra runu, jo galvenais sakāmais varbūt vēl tikai sekos. Ar otra cilvēka muti tevi var uzrunāt pats Debesu Tēvs.

Filozofēt nozīmē spriest. Domāt nozīmē meklēt. Ticēt nozīmē atrast Patiesību.

 

 1. jūlijs

Nauda mīl apgrozību – neglabā to zeķē.

Desmitās daļas devīgums veido visdzīvāko saikni ar Dievu. Ticība ir jāapliecina darbos.

Kad nav ūdens vai maizes, tad sajūtam to vērtību. Izsalkuma brīžos enerģiju mums dāvā gars, un tā ir daudz tīrāka, pilnīgāka un radošāka.

Asprātība ir prāta aktivitāte. Gudrība ir sirds bagātība.

Kādas ir tavas radošās idejas?

 

 1. jūlijs

Aizstāvot Patiesību, cilvēks iemanto Dieva aizsardzību.

Vissvētākie vārdi ir Derības vārdi. Katrs teikums piesaista Dieva spēku, un pasaulē ienāk Gaisma. Tāpēc Dieva vārdi ir vienīgā iespēja saņemt palīdzību no Debesīm.

Mīlestība uz vecākiem ir iesākums mīlestībai uz Dievu un savu tuvāko. Mīlestības gaismas spēkā cilvēks top dzīvs. Mīlestība paver visas šūnas laimei un priekam. Tā ir dzīva dodot, un saņemtā atbildes gaisma ir tās jūtas, ar kurām cilvēks top pilnīgs. Mīlestībā sirds top gudrāka, jo iemanto Dieva gudrības daļiņu.

Uzraksti trīs vēlēšanās un centies tās piepildīt.

 

 1. jūlijs

Garam piemītošo dievišķo īpašību klāsts ir bezgalīgs. Vispirms veldzē mīlestības izjūta, to papildina miers un saskaņa, līksme un prieks, pacietība un labprātība, laipnība un uzticamība, lēnprātība un atturība.

Viss radītais pasaulē cilvēkam ir pats labākais. Mums jāuzticas Dieva radītajai pilnībai.

Dievs ir mīlestības avots un pirmsākums. Dieva mīlestība ir pasaulē un visā, kas radīts. Atvērsim mīlestībā savas sirdis mūsu Debesu Tēvam!

Cik daudz cilvēkā ir lielības, tik daudz viņam tiek atņemts.

 

 1. jūlijs

Nepārtrauc cita runu, jo galvenais sakāmais varbūt vēl sekos.

Klusēšana ir zelts. Tukša pļāpāšana nekad nav nesusi labuma. Arī spriedelēšana par citiem – ne, jo tā jau ir tiesāšana. Aiz ikkatra tava vārda ir jābūt patiesībai.

Veiksmīgs cilvēks arī ikdienas dzīvē spēj veidot augstākās pilotāžas figūras. Mācīsimies pateikties Dievam par to, ka esam šajā pasaulē.

Apskaidrība nāk, darot darbu.

 

 1. jūlijs

Dāvāsim Dievam sirds visskaistākos ziedus un gara augļus! Mūsu laime lai ir Viņa laime, mūsu prieks lai ir Viņa prieks.

Lai pacietība un paļāvība uz Dievu palīdz tev uzvarēt! Garam piemītošo dievišķo īpašību klāsts ir bezgalīgs – satver tās ar ticību.

Mīlestība ir visskaistākā melodija, ko cilvēks var savā dzīvē izspēlēt.

 

 1. jūlijs

Mācīsimies pateikties Dievam par to, ka esam šajā pasaulē, mīlēsim un pilnveidosim savu ķermeni, jo tas ir no Dieva.

Pēc patiesas rīta lūgšanas visi tavi dienas darbi tiek svētīti. Apgarots cilvēks sabiedrībai ir ieguvums.

Laba nekad nav par daudz. Labais mūs vieno ar Dievu.

 

 1. jūlijs

Ja tev ir dots, dāvā to arī citiem – un tu iegūsi jaunas vērtības.

Mīlestība ir visbrīnišķīgākā un viscildenākā no visām cilvēka īpašībām. Ar mīlestību tu pietuvojies savas sirds dārgumu krātuvei. Mīlestības spēkā atklājas tavas patiesās vērtības.

Aizstāvot Patiesību, tu iemanto Dieva aizsardzību. Vissvētākie vārdi ir Derības vārdi. Ik teikums piesaista Dieva spēku un Gaismu.

Pasaule ir brīnumskaista. Tās pilnais krāsu spektrs redzams varavīksnē. Ikdienā dabā šīs krāsas saskata retais.

 

 1. jūlijs

Dievs ir mīlestība. Jebkura ticība, kas tiek uzspiesta, nav no Dieva.

Dievs ir mīlestības avots un mīlestības pirmsākums. Dieva mīlestībai ir milzīgs spēks. Tā ir pasaulē un it visā, kas radīts.

Ja uznāk dusmas, lūdz Dievu un pārkrusties – Viņš tev palīdzēs. Svētības spēkā atkāpjas ļaunums un grēks tiek pārvarēts.

Ar laiku krājas pieredze, kas noved pie pareizā secinājuma, – lai Dievs dod, ka tas nebūtu par vēlu.

 

 1. jūlijs

Patiesība mīt dziļi sirdī, meklē un sasniedz to.

Garīgas lietas ir garīgi apspriežamas. Tikai gars var saprast gara lietas, miesa šeit neder nenieka. Dievs visu ir radījis tā, ka miesai saprotamas vien pasaulīgās lietas.

Patiesība mīt dziļi sirdī, meklē un sasniedz to! Mīlestības spēkā cilvēks pietuvojas sirds dārgumu krātuvei un atklājas viņa īstenās vērtības.

Liktenis neprasa steigu. Vienīgi Gaisma var mums norādīt pareizo ceļu.

Ar ko tu sevi ierobežo? Kas tev traucē dzīvot tā, kā tu vēlies?

 

 1. jūlijs

Dvēselē mītošais grēks atdala garu no miesas. Kā mēs varam iegūt dvēseles skaidrību? Ar lūgšanām un grēku piedošanu.

Pasaulē ik dienu cilvēkam ir jāmeklē ceļš mājup – sirdī, garā pie Dieva. Lūgšanā neaizmirsti ielikt savu īsteno mīlestību!

Visu slikto atstāj aiz sevis un droši ej pretī veiksmei!

Ko tu pateiktu cilvēkiem, lai viņi būtu laimīgi?

 

 1. jūlijs

Tieši cilvēku attiecības pasaulē ir ļoti nozīmīgas. No mūsu attieksmes pret tuvāko var veidoties arī mūsu attiecības ar Dievu.

Gudrs cilvēks ir tas, kurš ar sirdi spēj atšķirt labu no ļauna, vēlamo no nevēlamā. Gudrs cilvēks mācās arī no citu pieredzes.

Mīlestība, kas mīt tavā sirdī, meklē ceļu pie cilvēkiem.

Uzrakstītais jau ir piepildījuma sākums. No mirkļiem veidojas minūtes, stundas un dienas. Svarīgākais- nepalaist garām savas dzīves svarīgākos mirkļus.

 

 1. jūlijs

Pasaulē ik dienu ir jāmeklē ceļš mājup – sirdī, garā pie Dieva.

Cilvēks bez ticības ir kā ceļinieks, kurš apmaldījies tālos mūžamežos. Lūgšanā neaizmirsti ielikt savu īsteno mīlestību!

Sevi tā īsti iepazīt var tikai cilvēkos. Ikviens tiek ielikts dažādās dzīves situācijās – un caur tām tiek pārbaudīts un arī mācīts.

Sieviete un vīrietis ģimenē veido vienu veselumu. Par skaisto nākotni atbildīgi ir abi.

 

 1. jūlijs

Spēja svētīt, tā ir lielākā dāvana kristietim.

Apgarots cilvēks sabiedrībai ir ieguvums. No Kristum ticīga cilvēka plūst dzīvīga gaisma, kas spēj veldzēt daudzus tuvākos.

Kas ierobežo otru, ierobežo pats sevi. Dzīves gudrība cilvēkā ienāk, uzkrājot pieredzi, apgūstot zināšanas un ieklausoties savā sirdsbalsī.

Patiesība agri vai vēlu nāk gaismā. Meli cilvēku pazudina uzreiz.

 

 1. jūlijs

Gudrs cilvēks ir tas, kurš ar sirdi spēj atšķirt labu no ļauna.

Gudrība cilvēkā ienāk, uzkrājot pieredzi, apgūstot zināšanas un, protams, ieklausoties savā sirdsbalsī. Gudrs cilvēks mācās arī no citu pieredzes.

Ikviens savu nepilnību dzīves laikā var pārvērst par pilnību. Patiesi – cilvēks pēc Dieva līdzības ir radīts ļoti pilnīgs.

Politika ir veids, kā cilvēks īsteno savas vēlmes.

 

 1. jūlijs

Kas ierobežo otru, tas ierobežo pats sevi.

Vispilnīgākais mākslinieks ir Radītājs. Un cilvēkam arī ir dāvāta spēja radīt skaistus mākslas darbus.

Lai radošās spējas paceļ tavas dzīves rosību!

Noliedzot savu dvēseli un garu, cilvēks noliedz pats sevi. Svētlaimīgs, kas ar sirds gudrību ir aizsniedzies līdz Patiesībai.

Eņģeļi dāvā mums drošības sajūtu un vēsta, ka mēs nekad neesam vieni.

 

 1. jūlijs

Cilvēks sevi īsti iepazīt var cilvēkos.

Mīlestība ir kā vienīgais rasas piliens, kas spēj uznest līdz laimes augstumiem. Parasti cilvēks slāpst pēc mīlestības. Tad šis dzīvinošais rasas piliens uz diviem ir viens, un veldze iegūstama, to sadalot vienlīdzīgi.

Esi patiess, labprātīgs, pacietīgs – un tu drīz atradīsi draugu! Tieši labvēlīgās attiecības starp cilvēkiem pasaulē ir ļoti nozīmīgas.

Cilvēki bieži cits citu ietekmē dažādos veidos. Ar domām var aizskart otra dvēseli un garu. Jāzina, ka par cilvēka aizsardzību gādā pats Dievs.

 

 1. jūlijs

Ja kāds noliedz savu dvēseli un garu, viņš noliedz pats sevi.

Patiesība nav apspriežama. Tā vienmēr pastāv, kā pastāv Dieva Trīsvienības godība. Svētlaimīgs, kas ar sirds gudrību ir aizsniedzies līdz Patiesībai.

Atrodi laiku, lai pabūtu kopā ar debesīm un Dievu. Dievs bieži uzrunā mūs caur debesīm. Lasi mākoņu rakstus – un tu saņemsi svētību!

Ja kāds vēlas tev palīdzēt, lai dara to tikai ar mīlestību.

Kādi ir tavi mīļākie sakāmvārdi?

 

 1. jūlijs

Cilvēks savu nepilnību dzīves laikā var pārvērst par pilnību.

Redzot mūsu miesas mikropasauli un ar mikroskopu tajā saskatot tik saskaņoti radītos dzīvības procesus, mēs iesaucamies: „ Ak, Dievs, cik pilnīgs Tu esi!” Patiesi – cilvēks pēc Dieva līdzības ir radīts ļoti pilnīgs.

Tava dvēsele pasauli izjūt daudz dziļāk – uzticies tai! Ļoti svarīgs ir ritms, pareizs dzīves ritms, darbības ritms – visur un it visā.

Cilvēku vērtē nevis pēc viņa domām, bet gan pēc labiem darbiem.

 

 1. jūlijs

Atrodi laiku, lai pabūtu viens – kopā ar Debesīm un Dievu.

Lai mūsu sirdis ir pateicīgas par Tā Kunga gādību, par mūsu aizsardzību! Lai pateicamies eņģeļiem, kas mums palīdz grūtajos dzīves ceļos!

Mīlestības gaismas spēkā cilvēks top dzīvs. Mīlestība paver visas šūnas laimei un priekam. Tā ir dzīva dodot, un saņemtā atbildes gaisma ir tās jūtas, ar kurām cilvēks top pilnīgs. Mīlestībā sirds top gudrāka, jo iemanto Dieva gudrības daļiņu.

Iedarbināt iztēli nozīmē izmantot savas gara un dvēseles spējas.

 

 1. jūlijs

Ikdienā esi garīgā saiknē ar daudziem cilvēkiem – un tu būsi laimīgs

Patiesa sirds lūgšana apskaidro un mierina, sakārto un iepriecina. Tad apvienojas divas pasaules – Dieva un cilvēka.

Vājuma mirkļos lai Gaismā tevi ceļ Tā Kunga eņģeļi! Mīlēsim eņģeļus sev blakām, kuri patiesi un ar mīlestību dara savu darbu!

Mīlestība nav neprāts. Mīlestība vairo mūsu jūtas un gudrību.

 

 1. jūlijs

Maizē ir ielikta visas zemes vērtība – pienācīgi izmanto to.

Patiesībā tik maz tiek domāts par to, kas no Dieva ir dots. Gaiss, ūdens, maize – tās liekas pašas par sevi saprotamas lietas. Bet, ja to sāk trūkt, cik strauji mūsos sāk izsīkt dzīvība.

Dabai piemīt savdabīgs skanējums, skaistums un harmonija. Ikviens ziediņš spēj kaut ko izteikt. Un ja saliek to visu kopā, tad rodas krāšņa ziedu, smaržu un krāsu simfonija. Pasaulē visskaistākais zieds ir cilvēks.

Būt ģēnijam – tas vēl nav sasniegums. Labāk lai par katra sasniegto laika gaitā spriež tauta.

 

 1. jūlijs

Grēka darbu noslēpt nav iespējams. Tas top ierakstīts cilvēka dvēselē. Arī blakām stāvošais eņģelis to ieraksta viņa dzīves grāmatā. Likteņa grāmatā atspoguļojas visi labie un arīdzan grēka darbi.

Grēks cilvēkā rada sekas- dažādas slimības, dzīves grūtības, dvēseles sāpes, prāta aptumšošanos. Sirdsapziņa par grēka esamību mums pasaka priekšā. Prāts tai iestājas pretī.

Katram dzīves mirklim ir sava jēga un savs saturs.

Kādas valstis esi apceļojis? Kur tu vēlētos vēl būt?

 

 1. jūlijs

Izsalkums lai nerada raizes, tu pats esi stāvokļa noteicējs.

Gavējot ieteicams dzert labu ūdeni un nedaudz ēst rudzu maizi. Pēc gavēšanas ierasto ēšanu vēlams atsākt ar kādu augli.

Pēc gavēšanas ēšana jāatsāk ar kādu augli. Ēst nevajag daudz, bet pilnvērtīgi un sabalansēti. Pateicies Dievam par visu, kas tev ir dots!

Tēvreize atver vārtus pie Dieva un dod svētību visai dienai.

 

 1. jūlijs

Ciešanas reizēm jāuzņem ar pacietību, jo tās dvēseli dara tīru.

Cilvēka gars var augt, izejot caur ciešanām. Šeit nepalīdz prātošana. Tieši cilvēka darbi nosaka rezultātu.

Ticība un lūgšanas nedrīkst būt paviršas – no tām ir atkarīga tava laime. Lūgšanas laikā saskaras Kristus sirds un tava sirds.

Esi dedzīgs, sasniedz nosprausto mērķi.

Kādu tu vari iedomāties Debesu Valstību?

 

 1. jūlijs

Ēdot pateicies Dievam par visu, kas tev ir dots. Visam ēdienam ir jātiek pārstrādātam pilnīgi, bez atlikuma. Maize ir tas produkts, kas dod visvairāk enerģijas un tiek pārstrādāts pilnīgi.

Lai tevī ienāk sirds gudrība un paļāvība! Svarīgi ir apzināties, ka dzīve mums ir dota, lai mēs iegūtu pestīšanu un atgrieztos Dievā.

Taisnīgs cilvēks ir atradums. Dievs taisnīgo cels godā.

 

 1. jūlijs

Ticība un lūgšanas nedrīkst būt paviršas – no tām ir atkarīga tava laime.

Mūzika cilvēku atver un uzziedina. Tā stiprina un nomierina. Mūzika un dziesmas palīdz izdzīvot. Pateicoties tautasdziesmām, senatnē ļaudis varēja izturēt smagos verdzības un klaušu laikus. Dieva mīlestība ir visaugstākā mūzika!

Ja tev ir dots, dāvā arī citiem – un tu iegūsi jaunas vērtības. Mīlestība ir visbrīnišķīgākā, viscildenākā no visām cilvēka īpašībām.

Sarunas veicina izzināšanu. Noteicošais tajā ir runas veids. Sacītais liecina par pašu cilvēku.

 

 1. jūlijs

Svarīgi ir zināt to, ka dzīve mums dota, lai iegūtu pestīšanu un atgrieztos Dievā.

Lai paliek malā prātošana par Dieva iespējām! Lai vairojas lūgšanas ticībā un no sirds! Lai tevī ienāk sirds gudrība un paļāvība!

Labi, ja tavas domas sakrīt ar taviem darbiem. Jo vairāk cilvēks iepazīst Dieva Derību, jo pieaug atbildība par tās izpildīšanu.

No materiālajām vērtībām nauda visātrāk sabojā cilvēku, jo ir pieejama visiem.

 

 1. jūlijs

Pat mazākais grēks cilvēkā ienes skumjas, jo gars no tā cieš.

Par katru pateikto vārdu ikvienam jānes vislielākā atbildība. Domas un vārdi iziet caur dvēseli un tajā paliek ierakstīti. Pilnīgi visi. Dvēseles spēja uzkrāt informāciju ir tūkstošiem reižu lielāka nekā datora iespējas.

Ticība, apliecināta darbos, ir dzīva liecība. Laimīgs, kas ticību nav atstājis novārtā, bet ik dienas vairojis ar Dievam tīkamiem darbiem!

Var iemīlēt dzīvi, bet svarīgāk ir tajā neaizmirst mīlēt sevi.

Šī ziņa tika publicēta sadaļā Grāmatas, Gudrības pērles. Pievienojiet to kā grāmatzīmi saite.