Ēriks Delpers: grāmata ZELTA GRAUDI


Categories:

SATURS

I DAĻA

Ievads

Pirmsākums

Cilvēka radīšana. Pirmā diena

Otrā diena

Trešā diena

Ceturtā diena

Piektā diena

Sestā diena

Septītā diena

II DAĻA

Pārmaiņu vējš

Gara apskaidrība

Liktenis

Gudrība un Atziņa

Dieva Patiesības atklāsme

Ceļš uz Dzīvības avotu

Nosacījumi un prasības

Pamācības un lūgšanas