Skulptūru veidošana


Skulpturu veidosanaSkulptūru tapšanas process ir apjomīgs. Par skulptūru jādomā katru dienu, līdz nāk mirkļa apskaidrība par tālāko darbību. Ēriks Delpers – tēlnieks, visu Kristus Karaļa kalnā uzstādīto skulptūru autors. Pateicība draugiem, kas visā palīdzēja.

Galvenais uzdevums ir izveidot skulptūras kā dzīvas, katru ar savu pārdzīvojumu. Lai tas notiktu, ļoti daudz no saviem pārdzīvojumiem un emocijām jāieliek topošajos tēlos. Svarīgi, lai katra skulptūra un viss  kopumā veidotu harmoniju. Skulptūras tapa, izmantojot cirvjus, kaltus, motorzāģus, ēveles un rokas slīpmašīnas.

DSC_2783Skulptūru veidošanas laikā miesa un prāts ir kaut kur malā, strādā Tava iekšējā būtība. Tu dzīvo līdzi tapšanas procesam, izaudz līdz ar tapšanas procesu. Fiziski rokas strādā, bet iekšēji ir liels prieks, ka top kas jauns un skaists, tas ir visu laiku, arī pie iesākuma un vismazākajiem darbiem.

Ar katras skulptūras veidošanu saistās kāds interesants stāsts. Katrai no tām ir sava vibrācija un enerģijas, kopā tas ir kā saskanīga dziesma, simfonija, kas skan Dievam par godu.

Skulptūru veidošana nav viegls process, tas no cilvēka prasa atdot un ielikt kokā visu, ko viņš spēj dot tajā brīdī. Tad, vienā brīdī skulptūra atdzīvojas un paliek dzīva. Ar to var sarunāties, to var izjust. Skaidrs ir viens, ka cilvēks viens pats nespēj izveidot kaut ko tik skaistu un pilnīgu. Tikai Dievs, ar cilvēka rokām spēj radīt skaistu un pilnīgu tēlu, ar bagātu iekšējo pasauli, izjūtām noskaņām. Tikai Gara spēkā mēs spējam skulptūras veidot un apstrādāt.

Zemāk var apskatīt Lielvārdes parkā uzstādītās skulptūras.

Kristus Karaļa Kalna skulptūru izveide sākās 2006.gadā.

Skulptūru veidošana Kristus Karaļa Kalnam 2006.-2007.gads

Kristus Karaļa Kalnā pirmās tika veidotas  Jēzus Kristus - Uzvarētāja un Enģelis ar Dzīvības grāmatu skulptūras. Darbi pie skulptūru izveides sākās 2006.gadā.

Skultpūru veidošana Kristus Karaļa Kalnam 2008.-2010.gads

Skulptūru izveide, uzstādīšanas talkas, skulptūru atklāšana un ar to saistītie notikumi.