Ēriks Delpers: LŪGŠANAS

 

PATEICĪBA DIEVAM

Mans Kungs, es atzīstu Tavu Derību un sirdī to pieņemu. Es, lūdzu, darbojies manī un palīdzi izpildīt Dieva Derības prasības. Es, lūdzu, ar gara sirds lūgšanu ik mirkli un vēlos iet pa noliktā likteņa ceļiem. Es vēlos būt saskaņā ar Tavu gribu kā skanīga dziesma, es vēlos būt harmonijā ar Tavu ritmu un darbību. Mans gars ik mirkli alkst pēc Tevis un aizlūdz par manas miesas vājumu. Es savā sirdī saucu: mans Kungs, es alkstu pēc Tavas mūžības; pēc gudrības un Atziņas, pēc Patiesības un mīlestības! Mans gars Tevi godina un sirds – slavē, tā pateicas par dzīvību, ko Tu ik mirkli dod. Es jūtu Tavu gādību, Tu esi mans mūžīgais Dievs. Pateicība Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam!

Šī ziņa tika publicēta sadaļā Grāmatas, Lūgšanas. Pievienojiet to kā grāmatzīmi saite.