Ēriks Delpers: LŪGŠANAS

 

KUNGS, DARBOJIES MANĪ

Mans Kungs un Dievs, es noliecu galvu Tavā priekšā un pateicos par savu dzīvību, ko Tu man esi devis. Es runāju un zinu, ka Tu mani dzirdi. Tevi es jūtu blakām ik mirkli. Es pateicos, Tēvs, ka Tu esi mani radījis un esi atklājis man savu Dēlu, kuru es tagad pazīstu. Es pateicos Tev, Dievs, ka esi pie manis vienmēr ar Svēto Garu. Es jūtos drošs, jo Tu, Kungs, esi mana stiprā klints, kas mani sargā un vada. Es paļaujos uz Tevi un lūdzu Tevi — vadi manas gaitas ik mirkli. Es klausīšu Svētajam Garam. Kungs, darbojies manī! Es vēlos, lai uzzied manā miesā Tavs radītais gara augļu dārzs. Es mīlu visu, ko Tu, Dievs, esi radījis, un cenšos ar savu mīlestību pateikties Tev par to, ka esmu. Es jūtu savā sirdī starojam gaismu – tā ir Tava, Dievs, gaisma. Lai tā apspīd viscaur manus locekļus un izgaismo manu prātu! Lai tā manī ir darbīga un virza mani noliktajos likteņa ceļos. Es cenšos būt paļāvības pilns un no sirds pateicos.

Šī ziņa tika publicēta sadaļā Grāmatas, Lūgšanas. Pievienojiet to kā grāmatzīmi saite.