Ēriks Delpers: LŪGŠANAS

 

KUNGS, ESI MANĪ

Mans Kungs un Dievs, es redzu, ka Tavai pilnībai es nevaru līdzināties. Bet man tās pietrūkst. Es, lūdzu, izgaismo manu prātu un māci mani. Mans Kungs, es gribu daudz zināt un iepazīt Tavu gudrību. Manī mīt vēlme pēc zināšanām. Kungs, māci man savu gudrību. Es vēlos būt Tev paklausīgs un noderīgs.

Mans Kungs un Dievs, es pateicos Tev par Svētā Gara klātbūtni manī un visā. Es esmu laimīgs, sajūtot Tavu klātbūtni. Mana gudrība un domas nāk no Svētā Gara. Es Tev pateicos par Viņa klātbūtni un lūdzu – māci mani, kā saglabāt prāta un jūtu skaidrību, kā saglabāt saikni ar Svēto Garu. Es būšu Tev paklausīgs. Vadi mani un piepildi manu augumu ar Svēto Garu. Es vēlos dzīvot Tavā Gara gaismā un vairot gudrību. Vadi mani, Kungs un Dievs! Es paļaujos tikai uz Tevi, un tā mūžīgi!

Es pateicos Tev, Kungs un Dievs, par katru mirkli, ko es dzīvoju, par Tavu gādību, par gara maizi, ko Tu dod ar Svēto Garu. Lai slavēts ir mans Kungs un Dievs!

Šī ziņa tika publicēta sadaļā Grāmatas, Lūgšanas. Pievienojiet to kā grāmatzīmi saite.