Ēriks Delpers: LŪGŠANAS


Categories:

 

LŪGŠANA MĪLESTĪBĀ

Tēvs, mans Radītāj, es mīlestībā Tev pateicos par visu, ko Tu man esi dāvājis. Es vēlos Tev dāvāt daļiņu no savas mīlestības un laimes. Es gribu, Tēvs, Tev mūžīgi pateikties ar mīlestību un labiem darbiem, ar paklausību un uzticību, ar paļāvību un kalpošanu. Tēvs, dāvā man iespēju Tevi darīt laimīgu! Es vēlos, lai Tev par mani būtu prieks. Es Tevi tik ļoti, ļoti mīlu!