Ēriks Delpers: LŪGŠANAS


Categories:

 

LŪGŠANA SIRDSĶĪSTĀ SARUNĀ

Eriks DelpersLūgšana ir sirds durvju atvēršana Kristus priekšā. Tas ir sastapšanās un saprašanās mirklis ar bezgalīgo Dievu Jēzū Kristū. Lūgšanas brīdī mēs sajūtam, ka Dievs patiešām mūsos darbojas.

Lūgšana lai ir mūsu un Dieva sirdsšķīsta saruna, kas tikai mums zināma un dzirdama. Tā lai ir kā visskaistākais svētbrīdis, kurā uzrunājam mūsu Tēvu ar Tēvreizi un Dēlu ar savu lūgumu. Lūgšana ir dzīva saikne ar Dievu. Tā ir Dieva dotā iespēja mums darboties ar sirdi un vārdiem. Lūgšanā iesaistās gars, un caur to mēs spējam šo pasauli darīt skaistāku. Lūgsim, lai Dievs dod gudrības un saprašanas garu, lai apskaidro mūsu sirdis un atver savas gudrības dziļumus. Lūgsim Jēzu Kristu, lai piedod mūsu grēkus un aizlūdz par mums Debesu Tēvam. Mēs ceram uz Dieva žēlastību, gudrību un atzinu.