Ēriks Delpers: LŪGŠANAS


Categories:

 

DZĪVOT TEVĪ

Mans Kungs un Dievs, es pateicos par visu, ko Tu esi man devis. Es pateicos par skaidro prātu un sirds mīlestību, par dzīvību un Tavu klātbūtni. Es pateicos par skaisto pasauli un debesīm, kas izteic Tavu godu, par visā mītošo dzīvīgumu un laimi mīlēt un būt mīlētam.

Tava gaisma apskaidro manu prātu un sirdi, dod mieru un lūgšanas prieku! Esmu laimīgs, ka jūtu Tavu Garu it visā. Tu esi mans Kungs, tā ir vislielākā laime – apjaust Tevi un dzīvot Tevī. Es vēlos ar Tevi būt mūžīgi! Es Tevi tik ļoti mīlu, mans Kungs un Dievs!