Ēriks Delpers: LŪGŠANAS


Categories:

 

GODS DIEVAM AUGSTĪBĀ

Mūsu Tēvs debesīs,
es noliecu galvu Tavā priekšā un pazemīgi, lūdzu, vadi mani un
apskaidro manu prātu, esi man ceļa rādītāja gaisma.
Jēzu Kristu esmu pieņēmis par savu
Pestītāju un savu miesu atdodu Viņa rokās.
Es paļaujos uz Viņu šobrīd, un tā līdz pasaules galam.

Tēvs, es, lūdzu, ļauj man būt pazemīgam un
uzticīgam Dieva kalpam. Mana sirds Tevi
slavē un godina. Es pildīšu Tavu Derību un
ieklausos Tavā harmonijā un ritmā.

Es dziedāšu Tev slavas dziesmas, jo Tu esi
mans vienīgais Dievs.
Es atsakos no visa, kas manī ir lieks un
nevajadzīgs. Tēvs, ļauj man atbrīvoties no
grēka verdzības un miesas spaidiem.
Mana sirds pateicas Tavam Dēlam, kas
pasauli ir uzvarējis.

Es pieņemu Derības vārdus, lai manī tie
darbojas kā likums. Dievs, esi dzīvā ūdens
straume, kas atdzīvina manus locekļos.
Es pieņemu sevī visu, ko Tu man
caur Dēlu dod.

Gods Dievam augstībā!

Lai mūžīga ir Tava vara!