Ēriks Delpers: LŪGŠANAS

 

MŪŽĪGA PATEICĪBA

Mans Debesu Tēvs, es ticu uz Tavu vienpiedzimušo Dēlu Jēzu Kristu, es pateicos par Svētā Gara vadību un savu dzīvību. Es ticu Tavai klātbūtnei visa un sajūtu Tevi savā sirdī. Es ticu, ka Jēzus Kristus pasauli ir uzvarējis, un pieņemu Viņu kā savu Pestītāju un

Es pateicos par spēju mīlēt un būt mīlētam, par spēju ticēt un dzīvot cerībā uz mūžīgo dzīvošanu. Es ticu, ka Tava noliktā diena ir tuvu klāt pienākusi, Tavs apsolījums un taisnā tiesa ir sagatavota. Es alkstu pēc taisnības un arī pats vēlos būt patiess un taisnīgs. Es ticu, Tēvs, Taviem vārdiem, ko Tu caur Dēlu mums esi devis. Es atveru savu sirdi un ļauju, Dievs, Taviem vārdiem manī darboties. Es esmu Tavs ziedu lauks un vēlos ziedēt Tev par prieku un svētību.

Pateicība Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam!

Šī ziņa tika publicēta sadaļā Grāmatas, Lūgšanas. Pievienojiet to kā grāmatzīmi saite.