Ēriks Delpers: LŪGŠANAS

 

SIRDĪ PIEŅEMU SAVU PESTĪTĀJU

Mūsu Debesu Tēvs, es pateicos, ka Tu par mani gādā, un dāvāju Tev sirds mīlestību. Es pateicos par Tavu žēlastību, kuru Tu esi devis caur savu Dēlu! Es ticu Jēzum Kristum un pateicos tam Kungam par visām ciešanām, kuras Viņš izcietis mūsu dēļ. Es ticu, Tēvs, ka Jēzus Kristus Tavā spēkā ir visu ļaunumu uzvarējis, un ticu Viņa augšāmcelšanās spēkam. Mans dzīvības avots ir Viņā un visa paļāvība taisnajā dienā ir uz Tavu Dēlu Jēzu Kristu!

Es ticu un lūdzu savu Kungu par grēku piedošanu. Viņam vienīgajam, Tēvs, Tu esi devis varu spriest taisnu tiesu un piedot manus parādus. Es piedodu saviem parādniekiem un, lūdzu, ļauj viņus svētīt un mīlēt. Tēvs, ļauj saprast Tavu nodomu manī un iziet noliktā likteņa ceļu. Es ticu Tavam vārdam, Tev pieder Valstība, pilnība un spēks. Es slavēju Tevi un pateicos par Tavu Dēlu. Es pieņemu sirdī Jēzu Kristu kā Pestītāju un glābēju, kā manas dzīvības un mīlestības avotu. Debesu Tēvs, Tavs vārds lai ir svēts un Tava godība mūžīga!

Šī ziņa tika publicēta sadaļā Grāmatas, Lūgšanas. Pievienojiet to kā grāmatzīmi saite.