Ēriks Delpers: LŪGŠANAS


Categories:

 

DIEVS, TEV UZTICOS

Kungs un Dievs, es ielieku savu sirdi,
dvēseli un garu Tavās rokās, Tev uzticos un
uz Tevi paļaujos. Tavā mīlestībā es sajūtu
savu dzīvību un laimi. Es atveru savas sirds
durvis Svētajam Garam un ļauju tam darboties.
Es jūtu pieskārāmies gaismu no
Dzīvības avota un pateicos.

Kungs Jēzu, dod spēku mīlēt Tevi, un lai
mana mīlestība ienāk arī tuvāko sirdīs.
Es vēlos dot cilvēkiem, kā Tu mums dod!
Lai mana sirds mācās no Tevis vairāk dot
un negaidīt algu, jo Tēvs caur Tevi ik mirkli
jau atalgo! Es lūdzu, lai mana mīlestība uz
Tevi ir mūžīga.

Kungs, ļauj man ielūkoties Tavā dzidrajā
sirdī un no tās smelties Patiesību un
gudrību, lai mani vada Tava Atziņa!
Es paļaujos tikai uz Tevi, un tā mūžīgi.
Mana sirds lai staro pateicībā un priecē ari
manus tuvākos.

Es piesaucu Tevi, Jēzu Kristu, dari manu
miesu Tev tīkamu. Lai Dieva dotais Zelta
grauds manī iemājo visā pilnībā un dod labu ražu!

Mūžīgs gods un slava Debesu Tēvam, visa Radītājam!

Vislielākā pateicība Jēzum Kristum, manam
Kungam, kuram ticu un uz kuru vienīgo
ceru augšāmcelšanās dienā!