Ēriks Delpers: LŪGŠANAS

 

LŪDZU PIEDOŠANU

Mans Kungs un Dievs, es alkstu pēc padoma, gudrības un Patiesības. Es ticu Dieva Derības vārdiem un sirdī tos pieņemu kā likumu. Es paļaujos tikai uz Tevi, Tu esi mans mūžīgais Dievs. Es pieņemu Tavu gudrību un Atziņu par mana ceļa rādītāja gaismu. Es vēlos Tevi dzirdēt un redzēt, sajust un mīlēt, lūgt un godināt. Es vēlos būt paklausīgs un iet pa noliktā likteņa ceļiem. Tava gudrība ir neaptverama, tā ir pilnīga.

Es nožēloju savus grēkus un lūdzu piedošanu par sāpēm, kādas esmu Tev nodarījis. Es piedodu saviem ienaidniekiem un svētīju viņus ar Tavu, Kungs, spēku. Es viņus atdodu Tavai taisnīgai tiesai un spriedumam. Kungs, neļauj man dzīties pēc pasaulīgiem labumiem, māci mani krāt gara bagātības un dāvā skaidru prātu. Es noliecu galvu pie Tavām kājām un esmu patiesi pazemīgs -ienāc, Kungs, manī un apskaidro. Pēc Tevis slāpst mana dvēsele un ilgojas mana miesa. Gods Dievam augstībā, lai slavēts mans Kungs!

Šī ziņa tika publicēta sadaļā Grāmatas, Lūgšanas. Pievienojiet to kā grāmatzīmi saite.