Ēriks Delpers: LŪGŠANAS

 

KUNGS, MĀCI MANI

Kungs un Dievs, uzklausi manu lūgšana
un piedod manus grēkus. Es atveru savas
sirds ziedu Tavai gaismai. Atdari manu
sirdi Tavai gudrībai un Atziņai.

Es paļaujos vienīgi uz Tevi.
Kungs, māci mani mīlēt un atdari manu
muti ar savu spēku. Es vēlos Tevi slavēt
un godināt. Augsti teicams ir Tavs vārds,
es gribu par Tevi liecināt cilvēku vidū.

Es gribu palīdzēt tiem,
kuri vēl dzīvo tumsā un neskaidrībā.
Kungs Jēzu, es mācos no Taviem darbiem
un liecībām. Es uzņemos savu dzīves
krustu un vēlos to nest līdzīgi Tev.
Es vēlos palīdzēt nest to arī saviem
tuvākajiem.

Kungs, stiprini mani šajā ceļā!
Kungs, svētī mani ikdienas darbiem!
Es lūdzu svētību arī saviem tuvākajiem
un visai Tavai tautai. Es ticu uz Tevi,
Kungs un Dievs, un uz Tevi paļaujos
šodien, rīt un tā mūžīgi!

Lai augsti teicams ir mans Dievs!

Šī ziņa tika publicēta sadaļā Grāmatas, Lūgšanas. Pievienojiet to kā grāmatzīmi saite.