Ēriks Delpers: grāmata IESPĒJA IZDZĪVOT


 

IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI:

 

gads pirms Kristus                  –           (g. pr. Kr.)

gads kopš radīšanas                –           (g. k. rad.)

gads pēc Kristus                      –           (g.p. Kr.)

gadsimts                                  –           (gS)

dzīvojis                                    –           (dziv.)

miris                                        –           (†)

pravietis                                   –           (prav)