Ēriks Delpers: grāmata GUDRĪBAS PĒRLES


 

1.maijs

Cilvēkam pašam jāgādā, lai viņš būtu vienots sevī.

Dieva gudrība ir neizsmeļama. Tai vienmēr būs mūžīgs turpinājums. Dieva gudrība ir patiesa un pilnīga, saskanīga un mīloša, laba un svēta.

Dabīgs dabīgo papildina – rodi sev atbalstu tieši dabā. Cilvēka enerģijas ir radoši saistītas ar Zemes enerģijām.

Cilvēka drosmi novērtē tad, ja drosmīgā rīcība bijusi tiešām nepieciešama.

 

 1. maijs

Ielūkojoties savā sirdī, mēs varam tvert tās skaistumu un tad izpaust to radošos darbos. Galvenais ir uzsākt darboties un sev noticēt.

Ja tevi moka sirdsapziņas pārmetumi, lūdz Dievu – un gars palīdzēs. Dieva gudrība ir patiesa un pilnīga, saskanīga un mīloša, laba un svēta.

Dzīvē ir svarīgi atbalstīt citus, lai arī tu pats taptu atbalstīts.

Uzraksti labus novēlējumus – par tiem daudzi priecāsies.

 

 1. maijs

Veselība ir tevis paša rokās, tas ir arī ikdienas darbs, lai ilgi dzīvotu.

Viss radītais pasaulē cilvēkam ir pats labākais. Tā ir, ja vien viņš vēlas to pieņemt un izmantot. Dievs ik rītu dāvā tev skaidru prātu, spēku un izturību, lai tu varētu dienu nodzīvot sakarīgi un pilnīgi.

Laime ir dot, un laime ir saņemt – dots devējam atdodas. Laime ir Dieva dāvana – pateicība par ticību un paļāvību uz Dievu.

Ja atzīsim sevi pirmsākumā no Dieva dzimušus, Dievs gādās, lai mēs šajā dzīvē būtu pilnīgi.

 

 1. maijs

Virspusēji pateikts vārds savu darbu neveic. Vārdu var izteikt arī domās, bet tas tāpat ir jādara dziļi no sirds. Pareizi izrunāts, vārds aiziet pasaulē kā reāls, materiāls un garīgs spēks ar savu saturu un stiprumu.

Laime ir sajust Dieva mīlestības pieskārienu patiesas lūgšanas mirklī. Dieva mīlestība iztaisno un izlīdzina visas nepilnības.

Ir svarīgi, lai cilvēka uzrakstītais atbilstu arī viņa reālajai dzīvei.

Kāda ir tava vislielākā vēlēšanās?

 

 1. maijs

Dabīgs dabīgo papildina – rodi sev atbalstu tieši dabā.

Cilvēka enerģijas ir radoši saistītas ar Zemes enerģijām. Cik šī saikne ir pilnvērtīga, tik cilvēks no Zemes arī saņem. Svarīgi ir panākt sevī visu enerģiju līdzsvaru.

Katrai dienai ir sava vērtība, un to var apjaust pēc padarītiem darbiem. Mūžīgas ir vienīgi garīgas lietas…

Katrs cilvēks ir atšķirīgs tieši ar savām skaistākajām īpašībām.

 

 1. maijs

Laime ir sajust Dieva mīlestības pieskārienu patiesas lūgšanas mirklī.

Kas mīl savu tuvāko, tajā ir gaisma. Kas mīl Dievu, tajā ir dzīvība un augšāmcelšanās spēks, miers un prieks. Mīlestībā dzimst skaisti gara augļi un cerība uz mūžīgo dzīvošanu.

Apskaidrība nāk, darot darbu. Ticība palīdz pietuvoties dievišķajam. Dzīvais Dievs ienāk mūsos un darbojas ar Sava Vārda spēku.

Visu zināt nav vajadzīgs. Tā var pārpūlēt smadzenes. Jāzina tas, kas dzīvē patiesi ir nepieciešams.

 

 1. maijs

Cilvēks vienmēr tiecas pēc gudrības, tikai katrs saņem to, ko pelnījis. Ja cilvēks smeļas pasaulīgu gudrību, tad to arī saņem. Bet patiesā gudrība nāk no Dieva. Tā apskaidro visu lietu būtību un atklāj visa radītā dziļākos noslēpumus.

Nekas un nekad nenotiek bez Dieva ziņas – pietuvojies Viņam. Patiesā gudrība nāk no Dieva. Tā apskaidro visu lietu būtību.

Vīrišķība palīdz vīrietim kļūt par īstu vīrieti. Sievieti uzziedina mīlestība.

 

 1. maijs

Garā bagāts cilvēks soļo pa zeltītas gaismas pielietu taku, kas ved uz mūžīgo laimi un dzīvošanu Debesu Valstībā.

Labestības nekad nav par daudz – tā allaž atalgos sevi. Būt labam, darīt labu, domāt un vēlēt labu – nozīmē saņemt no Dieva labestības augļus.

Pacietība visu saliek pa vietām. Ar pacietību var sasniegt iecerēto.

 

 1. maijs

Visas Dieva prasības ir saaustas vienotā rakstā. Ja Dieva prasību kopums ir izpildīts, tad kā balvu par centību cilvēks saņem gudrību. Dieva gudrība cilvēku apvelta ar skaidru prātu, gaišu domu un lietu patieso redzējumu.

Neizvēlies vidusceļu – tas var pazudināt. Kristīts cilvēks izteikti atšķiras ar gaismu acīs, ar skaidru sirdi un prātu, ar devīgumu un mīlestību.

Kritizēt otru ir viegli. Izdarīt pašam pareizi ir daudz grūtāk.

 

 1. maijs

Dieva pilnīgās lietas mūsos ir vienkāršas. Viena Bībele, viena Tēvreize, viens ceļš uz Patiesību – caur Jēzu Kristu.

Bez gara klātbūtnes miesa ir vāja, lūdz – un tev taps dots. Tā patiesi ir dāvana, ka ik mirkli varam teikt Dievam visu, ko no sirds vēlamies.

Kas mīl savu tuvāko, tajā ir gaisma. Kas mīl Dievu, tajā ir dzīvība un augšāmcelšanās spēks, miers un prieks. Mīlestībā dzimst skaisti gara augļi un cerība uz mūžīgo dzīvošanu.

Mīlestība ir cilvēka skaistuma zieds. Mīlēsim, un mūs mīlēs!

 

 1. maijs

Gadi iet, un krājas gara augļi – mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticība, lēnprātība un atturība. To daudzums atspoguļojas mūsu acīs, sejas gudrībā un harmonijā. Vairosim sevī skaistumu!

Tavās rokās arī ziedi prot runāt. Sveicot svētkos, dāvā ar tiem mīlestību, labas domas un vēlējumus. Ziedi ienes skaistumu dabā un sirdīs.

Tavas tīrās domas lai dāvā tev laimi!

 

 1. maijs

Patiesa laime ir pilnības, prieka un mīlestības izjūta, kas meklējama un atrodama pašā cilvēkā. Laimes avots ir cilvēka gars, kas ir radīts jau pirmsākumā. Garīgas vērtības ir pārākas par pasaulīgajām.

Dievs, radot cilvēku, deva tam spēju ar sirdi izteikt vārdus, kas aizsniedzas līdz pašam Dievam. Tā patiesi ir dāvana, ka mēs varam ik mirkli teikt Dievam visu, ko no sirds vēlamies.

Lai iegūtu jaunu draugu, cilvēks jāpieņem tāds, kāds viņš ir.

 

 1. maijs

Ja vēlies kļūt bagāts- kļūsti! Ja būsi bagāts, ko ar bagātību iesāksi?

Kur tu būsi pēc simts gadiem? – Ja ļoti vēlēsies, Debesu Valstībā.

Tava lūgšana lai ir patiesa, no sirds dziļumiem vērsta uz Dievu Debesīs. Lūgšanas laikā gaismas stars vieno Dievu un lūdzēju. Vārdi aizlido vienā mirklī, un sirds jūt atbildes pieskārienu.

Mīlestība uzziedina sirds ziedu dārzu un paceļ mūs dievišķos Debesu augstumos.

Cilvēks glabā savus noslēpumus, lai sargātos no ļaužu nenovīdības.

 

 1. maijs

Tātad atcerēsimies – cilvēkam pasaulīgā dzīve ir dota, lai sevī vairotu dzīvību, lai iepazītu Dievu un pieņemtu Jēzu Kristu par Pestītāju. Katram dzīves mirklim ir jēga un saturs.

Ja kāds uz tevi dusmojas, svēti viņu – tā palīdzēsi arīdzan viņam. Dieva svētība ienes it visā skaidrību un sakārto domas.

Lai pietuvotos patiesībai, vispirms tā ir jāpieņem.

 

 1. maijs

Ja kāds tev vēlas palīdzēt, tad lai to dara tikai ar mīlestību.

Cilvēkam ir jāmācās veidot dzīvo saikni ar Dieva Dēlu. Un tā sākas ar ticību Jēzum Kristum.

Nerunā tukšus vārdus, jo tā tu lieki iztukšo sevi. Tavs sakāmais lai ir kā vērtīgas pērles īstajam cilvēkam īstajā brīdī.

Ieklausies sevī – sirds runā arī bez vārdiem.

 

 1. maijs

Cilvēks cenšas savu patiesību pierādīt. Dieva Patiesība nav jāpierāda, tā vienkārši ir un pastāv. Dievs gādā, lai Viņa Patiesība būtu pilnīga.

Par tevi allaž gādā Dieva eņģeļi. Eņģeļi dāvā mums drošības sajūtu un vēsta, ka mēs nekad neesam vieni.

Ja mīlestību pavada maigums, tad mīlestība būs noturīga un ilgstoša.

Mīlestība spēj uzziedināt cilvēka miesas šūniņas, un tad var sajust sava gara klātbūtni. Mīlestība paceļ cilvēka dzīvīgumu un dāvā bezgalīgas iespējas. Un arīdzan apkārtējā telpa top ar to piepildīta. Saglabāsim sevī ikkatru sirds pavasara noskaņu!

 

 1. maijs

Vienmēr ir jāatzīst, ka visas radošās iespējas mums dāvā Dievs. Ja mēs tam ticam, tad saņemam jaunas domas – un top jauns skaņdarbs vai mākslas darbs.

Vārdiem ir liela nozīme – to plūstošās skaņas aizsniedz sirds dziļumus. Aiz katra tava vārda jābūt patiesībai. Par katru vārdu jānes atbildība.

Lai taviem labajiem vārdiem ir paliekošs spēks. Lūgšana ir saruna ar dzīvo Dievu. Tā ir reāla laikā un telpā. Lūgšanas mirklī atdzīvojas tavs gars un izveidojas patiesi pilnīga saikne ar Dievu.

Dievam pietuvoties var tikai ar lūgšanām caur Jēzu Kristu.

 

 1. maijs

Cilvēka vārdam piemīt īpašs skanējums, kas ar vibrācijām ir vienots ar cilvēku. No sirds izrunāts vārds iziet pasaulē kā reāls, materiāls un garīgs spēks ar savu saturu un stiprumu. Uzrunāsim cilvēkus ar mīlestību un cieņu!

Allaž atceries – ikvienā no mums mīt daļiņa no Dieva, cieni un godā to! Sniegsimies pēc Dieva mīlestības un gudrības!

Ja cilvēks dzīvē ir aktīvs, tad iespēj daudz. Taču vienīgi ticības spēkā var pieredzēt brīnumus. Ābeles ziedā mīt topošā augļa noslēpums. Cilvēka gara augļi – dievišķās īpašības –, tie ir mūsu visskaistākie ziedi, mūsu skaistuma nesēji pasaulē. Tie mums sevī jāvairo un jāveido. Tie jāsaskata savos tuvākajos un jāiemīl.

Uzraksti mīlestības vārdus sev un pasaulei!

 

 1. maijs

Nerunā tukšus vārdus, jo tā tu lieki iztukšo sevi. Vārdiem ir liela nozīme – to plūstošās skaņas aizsniedz sirds dziļumus.

Lūgšanā ar domām ir jāatver sirds vārti Kristus priekšā, lai Viņš ienāk tavā sirdī un runā, lai tevi dzīvina, dziedina un atpestī no grēka.

Lai katrs darbs sniedz tev prieku, jo no tā pasaule top skaistāka. Vienmēr ir jāatzīst, ka visas radošās iespējas mums dāvā Dievs.

Ja cilvēks klusē, tas nenozīmē, ka viņam nav nekas sakāms. Vienkārši vēl nav pienācis īstais brīdis.

Ko izsaka tev tavs vārds?

 

 1. maijs

Nekad neaizmirsti – tevī mīt daļiņa no Dieva, cel godā to.

Sniegsimies pēc Dieva mīlestības un gudrības! Kas tic, tas ticībā arī saņems! Kas tic, tas ticībā arī tiks taisnots.

Tava labdarība vairos arī tavu labklājību. Lai ir miers par to, ka visi mūsu labie darbi un domas ir pierakstītas un paliekošas!

Lai saprastu slavenības, jāapzinās, ka visiem cilvēkiem piemīt līdzīgas izjūtas un vajadzības.

 

 1. maijs

Mīlestība uzziedina sirds ziedu dārzu un paceļ cilvēku dievišķos Debesu augstumos. Mīlestības dārza ziedi ir jākopj. Tas ir viens no grūtākajiem darbiem.

Ja kāds sauc pēc palīdzības – palīdzi, tad reiz tiks palīdzēts arī tev. Cilvēks savu nākotnes laimi veido jau šodien.

Eņģeļus Dievs radīja kā palīgus, un viņu galvenais uzdevums ir uzticīga kalpošana Tam Kungam.

Lai pateiktu patiesību, savas ambīcijas ir jāatstāj malā.

 

 1. maijs

Viss, kas cilvēkā saistās ar garu, ir Dieva rokās. Gara miesa ir tik smalks veidojums, ka vienīgi Dievs spēj to sadziedēt.

Svarīgi ticēt lūgšanas darbības realitātei. Patiesi viss no sirds teiktais nonāk līdz Dieva augstumiem un Viņš, mūs mīlēdams, katram dod atbildi garā ar Savas pilnības spēku un gudrību.

Sirdsbalss allaž pasaka pirmā – tāpēc pirmais lēmums bieži ir tas pareizākais.

Lepnība ir cilvēka vājums, pazemība – ieguvums..

 

 1. maijs

Dieva pilnīgās lietas mūsos ir vienkāršas. Viena Bībele, viena Tēvreize, viens ceļš uz Patiesību – caur Jēzu Kristu. Lūgšana ir sirds durvju atvēršana Kristus priekšā, sastapšanās un saprašanās mirklis ar bezgalīgo Dievu Jēzū Kristū.

Cilvēks ir brīvs, ja pilda Dieva likumus. Katrs Dieva Derības vārds ir svēts likums. Ārpus Dieva likumiem cilvēks ir ārpus Dieva labvēlības.

Tieksme darboties drīz novedīs pie darbiem.

 

 1. maijs

Ja kāds tevi kārdina – nepadodies tam un uzticies savai sirdij.

Cilvēks ir patiesi dzīvs tikai tad, kad dzīvo miesā, dvēselē un garā kā vienā veselā. Kamēr cilvēks nav atradis ceļu pie sava gara, tikmēr viņu vada miesa, kas ir grēcīga.

Cilvēks nenoveco, ja patiesi tic Dievam un savam mūžīgajam garam. Laimīgs ikviens, kurš ticībā savā sirdī ir pieņēmis Jēzu Kristu.

Dievs ir augstākā likumdošana, un baušļi ir augstākais likums.

 

 1. maijs

Lai ir miers par to, ka visi mūsu labie darbi un domas ir pierakstītas un paliekošas! Lai visiem ir prieks par Dieva taisnīgumu un gādību!

Laime ir būt un būt vienmēr – mīlestībā, saticībā un draudzībā. Mīlestība ir dzīvā Dieva Gaisma, kas dod cilvēka dzīvībai visu nepieciešamo.

Domās novēlētais jau ir daļēji piepildīts.

Uzraksti savu draugu un labo cilvēku sarakstu. Domās viņus samīļo!

 

 1. maijs

Tava labdarība vairos arī tavu labklājību.

Skopums cilvēku iedzen nabadzībā. Skopums cilvēku piesaista pasaulei, un grūti pat domās aizsniegt gara sirds visskaistākos augļus. Skopums aizver ceļu uz laimi.

Mūsu iespējas ir patiesi lielas – tās tikai pilnībā jāizmanto. Atdzīvināts gars spēj atdzīvināt arī miesu. Cilvēka garā slēpjas milzīgs spēks.

Mācies pateikt ar sirdi – tad tu pateiksi visu.

Kāda tev ir iecerēta karjeras izaugsme? Ko tu vēlies izzināt?

 

 1. maijs

Laime ir būt un būt vienmēr – mīlestībā, saticībā un draudzībā.

Laimīgs ikviens, kurš ticībā ir pieņēmis Jēzu Kristu savā sirdī. Tad tajā plaukst ziedi un sēkla dod trīsdesmitkārtīgu, sešdesmitkārtīgu, simtkārtīgu ražu.

Jebkuram notikumam ir kāda dziļāka nozīme un nolūks. Cilvēka likteni vada Dievs ar Savu gudrību un mīlestību.

Nepacietība, tas ir gara vājums. Pacietību cilvēks var pilnveidot.

 

 1. maijs

Cilvēks ir brīvs, ja pilda Dieva likumus.

Katrs Dieva Derības vārds ir likums. Ja cilvēks to pieņem un pilda, tad Dievs ar Patiesības Garu pakāpeniski atklāj, kā viss ir radies un īstenībā pastāv.

Vārds – un gods. Cilvēku atpazīst pēc viņa vārdiem. Vārds cilvēkā nāk no gara – no galvenā, kas mēs esam. Vārdus sirdis saglabā ilgi

Iemācoties spēlēt teātri, jāuzmanās, lai pati dzīve nepārvērstos par teātri. Galvenais – būt patiesam.

 

 1. maijs

Lai tavas rokas un kājas ir tev vienlīdz mīļas!

Cilvēka dzimšanas mirklī savienojas trīs – miesa, dvēsele un gars. Katra cilvēka gars ir atšķirīgs, jo tas ir cits cilvēks. Arī dvēsele katram ir citāda.

Lai katra tevis nodzīvotā diena ir tā labākā, iespējām bagātākā! Cilvēks tiek vērtēts pēc viņa darbiem. Un vienīgi taisnīgais vērtētājs ir Dievs.

Ja tev ir daudz maizes – padalies ar citiem.

 

 1. maijs

Cilvēka iespējas ir patiesi lielas – tās tikai vajag pilnībā izmantot.

Kad ticība Dievam ļauj saņemt Svētā Gara augļus, tavs gars top stiprināts. Atdzīvināts gars spēj atdzīvināt arī miesu.

Svarīgi ir zināt Patiesības pamatus. Cilvēks ir patiesi dzīvs tikai tad, kad dzīvo miesā, dvēselē un garā kā vienā veselā.

Dāvā citiem mīlestību, tad arī tu pats to saņemsi.

 

 1. maijs

Lai katra nodzīvotā diena ir tā labākā, iespējām bagātākā. Ieklausies savā sirdī- viņā runā Dievs. Viņa gudrība ir neizsmeļama. Tai vienmēr būs mūžīgs turpinājums. Dieva gudrība ir patiesa un pilnīga, saskanīga un mīloša, laba un svēta.

Cilvēks ārpus Dieva likumiem ir ārpus Dieva labvēlības. Tikai Dievam paklausīgs cilvēks var dzīvot Dieva labvēlībā un mīlestībā.

Sava gara izaugsmei mēs tuvojamies ar ik mirkļa lūgšanām. Viss, kas cilvēkā saistās ar garu, ir Dieva rokās. Gars, tā ir dzīvība.

Žēlsirdība ir kristieša nozīmīga īpašība. Dievs ir mums žēlsirdīgs.