Ēriks Delpers: grāmata GUDRĪBAS PĒRLES


 

 1. marts

Cilvēks otram var dot tikai ar mīlestību.

Laime cilvēkā ienāk ar Dieva mīlestības Gaismu. Jo patiesāk cilvēks spēj mīlēt Dievu un savu tuvāko, jo vairāk viņā ir laimes.

Neaizmirsti apciemot savus vecākus un radus. Sirsnīgas attiecības ir skaistākā simfonija, ko cilvēks savā mūžā var izspēlēt.

Jēzus Kristus ir mūsu Dzīvības avots. Viņa Mīlestība ir maiga, glāstoša un tīra.

Kā tu vēlētos palīdzēt labiem cilvēkiem?

 

 1. marts

Nav nepārvaramu šķēršļu – gars palīdzēs tev tos uzveikt.

Dieva mīlestības pieskāriens cilvēku vienā mirklī dara laimīgu. Dieva mīlestības Gaisma ir tik pilnīga. Kā Dieva nektārs, kas nācis no mūžības.

Pateicies Dievam par visu, tad tava alga būs liela. Laime cilvēkā ienāk ar Dieva mīlestības Gaismu, kas ir tik pilnīga.

Katrs labais darbs dāvā tev gara augļus un arīdzan skaistumu.

Padomā, kuri ir tavi labākie draugi?

 

 1. marts

Sirsnīgas mīlestības pilnas attiecības ir viena no skaistākajām simfonijām, ko cilvēks savā mūžā izspēlē.

Šodienas darbi veido rītdienas panākumus – būsim darbīgi! Cilvēka visaugstākā vēlme – saņemt Dieva žēlastību un svētību.

Patiesība mīl skaidras, tīras domas.

 

 1. marts

Pateicies Dievam par visu, tad tava alga būs liela.

Ķermeņa, prāta un gara pilnveidošana – tas ir viens veselums.

Kauss var tikt piepildīts, ja tas jau iztukšots. Cilvēks var tikt bagātīgi piepildīts, ja viņš no sevis ir dāvājis citiem, – piepildīts gan ar gudrību un atziņu, gan ar ticību un mīlestību, gan ar prieku un mieru.

Lai tavu sirdi silda mīlestība! Mīlestība atver acis un sirdis, ļauj saskatīt agrāk neredzēto. Tai piemīt maigums un svētums, pilnīgākas sajūtas un smaržas. Mīlestība mirdz plašā krāsu spektrā. Tā ir Dieva dāvana.

 

 1. marts

Kā tavai miesai ir nepieciešama sava barība, tā arī tavam garam svarīgākā ir Mūžīgās Dzīvības avota Gaisma.

Esi žēlsirdīgs pret cilvēkiem, un tu iemantosi mīlestību. Ar mīlestību mēs varam sajust Dieva realitāti un no Viņa saņemt Dzīvības Gaismu.

Katram ir jāizdara sava darba daļa. Otram palīdzēt var arī tikai ar padomu.

Likteņa pārbaudījumi, tā ir labākā dzīves skola.

 

 1. marts

Tevi sargā sargeņģelis, un tu nekad neesi viens.

Cilvēkam blakām esošie eņģeļi atrodas īpašā aurā, caur kuru Dieva spēkā skaidri redz pasauli un cilvēkus. Tie redz tālu, un nekāds attālums tam nav par šķērsli.

Cilvēks pasaulē ir kā zieds – jāpalīdz tam uzplaukt. Mīlestībā mēs citiem varam dāvāt savas gara spējas un radoši darboties viņu vidū.

Ja tu ko ļoti vēlies no sirds, darbojies, tici – un tas piepildīsies.

 

 1. marts

Dzīvības avota Gaismu var saņemt ikviens, kas lūdz un Dievam uzticas. Ticības mērs nosaka cilvēka izaugsmi un spēju iepazīt Tā Kunga gudrību.

Lai tava sirds allaž kvēlo mīlestībā uz Dievu un cilvēkiem! Mīlestības spēkā cilvēks patiesi ir dzīvs, pilnskanīgs un harmonisks.

Ikviens savā sirdī ir mākslinieks, tomēr retais dzīvē to izmanto.

Kas tev interesē visvairāk?

 

 1. marts

Mīlestībā mūsu sirdīs uzplaukst ziedu dārzs, un ar mīlestību mēs varam dāvāt sirds ziedus Dievam un saviem mīļajiem. Mīlestībā var sajust Svētā Gara klātbūtni. Mīlestībā mēs citiem varam dāvāt savas gara spējas un radoši darboties viņu vidū.

Kādi ir tavi vismīļākie ziedi – un kam tu tos labprāt dāvinātu? Mīlestībā arī mūsu sirdīs uzplaukst krāšņs ziedu dārzs.

Dieva Mīlestības spēks patiesi ir pati pilnība.

 

 1. marts

Kā mēs ieelpojot sajūtam gaisa svaigumu, tāpat dziļi garā ir jūtams dzīvības ūdens veldzējums. Tā ir pilnības un laimes izjūta. Mirkļos, kad pār mums plūst dzīvā ūdens straume, sirds dāsni veldzējas mīlestībā un laimē.

Svētdienā atpūties, lūdz un priecājies par labo un skaisto!

Lūgšana un mīlestība lai vienmēr nāk no sirds dziļumiem!

Labi, ka tev ir savi principi. Meklē draugus ar līdzīgiem principiem.

 

 1. marts

Apzināties, ka Dievs ir tev blakām, tā ir laime.

Garā spēcīgā cilvēkā iekšējais skaistums neapturami laužas uz āru. Tāds cilvēks ir kā krāšņs zieds pasaulei.

Uzsākot lielu darbu, neaizmirsti palūgt tam Dieva svētību. Cilvēka rokas alkst pēc liela Dieva darbības spēka.

Pasaulē ir daudz brīnumu – mums jāmācās tos saskatīt.

 

 1. marts

Meklē mieru savā sirdī, tu atradīsi to lūgšanās.

Laime ir pilnības, prieka un mīlestības izjūta, kas meklējama un atrodama pašā cilvēkā. Laimes avots ir cilvēka gars, kas ir Dieva radīts jau pirmsākumā.

Ja neesi ko sapratis – labāk pārjautā. Vārdus jāmācās ne vien saprast, bet arī izteikt precīzi. Vārdus pareizā secībā savieto tavs gars.

Tieši gara stiprums nosaka cilvēka iespējas.

 

 1. marts

Katrai dienai lai ir sava ēdienkarte – tavs organisms mīl dažādību.

Tikai pareizs un pilnvērtīgs uzturs spēj organismam nodrošināt nepieciešamās vielas un dot vajadzīgo enerģijas daudzumu.

Saskaņo savu apģērbu, un viss lai izskan skaistā simfonijā. Saskaņa veicina saskaņu. Tavs skaistums veido arī pasaules skaistumu.

Darbs ir daļa no dzīves. Svarīgāka par to ir pati dzīve.

Sāc nedēļu ar labām domām un darbiem!

 

 1. marts

Dievs par ikvienu Savu bērnu ir parūpējies, ap to radot auru. Auras stiprums ir atkarīgs no cilvēka ticības.

Mācies saprast savu tuvāko, ieklausies, ieskaties viņā. Visa mūža garumā mēs varam mīļā cilvēkā atklāt arvien ko jaunu un patiesi skaistu.

Labs draugs ir sirds draugs. Tad draugu sarunas var būt arī sirds sarunas.

 

 1. marts

Lai tavs jāvārds ir teikts no sirds, jo par to ir jāatbild.

Turpinot iet pa ticības ceļu, ir jāapzinās, ka Dieva prasības ik dienu pieaug. Jo vairāk cilvēks iepazīst Dieva Derību, jo pieaug atbildība par tās izpildīšanu.

Netiesāsim citus, lai paši netiktu tiesāti. Mums ir iespēja palīdzēt otram, neturot ļaunu prātu un piedodot viņa nodarījumu.

Ja cilvēks tic Jēzum Kristum, ik mirkli viņu vada Dieva roka.

 

 1. marts

Nepiesauc lieki Dievu – Viņš ir Visuvarenais Radītājs. Visi Dieva darbi ir nevainojami un labi, un Viņa iespējas ir unikālas un bezgalīgas.

Dzīvība mums ir dota, lai mēs būtu laimīgi Dievā.

Ko tu vēlētos savā dzīvē mainīt?

 

 1. marts

Gara vājums ir cilvēka neticības, grēka un šaubu rezultāts. Pieaudzis cilvēks pēc neticībā pavadītas dienas no Dieva stiprinājumu nesaņem.

Kur tu būsi pēc simts gadiem? Ja ļoti vēlēsies – Debesu Valstībā. Dzīvot Dieva tuvumā – tā ir laime un nebeidzama svētība.

Cilvēks spēj izspēlēt savas dzīves simfoniju, ja koncentrē gribasspēku.

 

 1. marts

Tavās rokās arī ziedi prot runāt.

Ar mīlestību un no sirds teiktais vārds pasaulē dzīvo ļoti ilgi. Sveicot svētkos, mēs dāvājam ziedus un vēlējumus. Vārdus sirdis saglabā ilgi. Arī ziedi spēj ilgi dāvāt vēlētās izjūtas.

Ar draugiem un tuvākajiem sirdī runā ik dienu – tā tu būsi allaž ar viņiem. Mīlestība ir dziedinoša, tā ir radoša un darbīga.

Pagātne notikumus atstāj vakardienā – mācies dzīvot tieši šodienā

 

 1. marts

Ar sirds gudrību cilvēks var nonākt pie vienīgi pareizās atziņas – tikai Dievam piemīt bezgalīgas un unikālas iespējas. Visi Radītāja darbi ir nevainojami un labi.

Katrā cilvēkā ir daļiņa patiesas gudrības – saskati un novērtē to. Dievs sūta Patiesības Garu pār ticīgajiem. Patiesību pasaulē ienes Dieva vārdi.

Tevi skaistu veido darbs, mīlestība un iekšējā saskaņa.

 

 1. marts

Uzsākot lielu darbu, neaizmirsti palūgt tam svētību.

Dievs ir Patiesība, un Viņā mīt Patiesība. Ticībā mēs varam saņemt Patiesības Garu. Patiesības iepazīšanas ceļš ir tik skaists!

Ja esi ko solījis – izpildi, tad tevi novērtēs. Vārds pirmsākumā top garā. Vārdam patiesi ir liels un paliekošs spēks.

Pretrunas cilvēkā izraisa šaubas. Tādos brīžos ir jāpaļaujas uz saviem principiem.

 

 1. marts

Vispirms lūgšanas un darbi nosaka, cik lielā mērā mūsu miesā var ienākt Gars un tad mīlestība – tā paver ceļu Dieva darbībai mūsos.

Apzināties, ka Dievs ir tev līdzās, tā patiesi ir laime. Laimes avots ir cilvēka gars, kas ir Dieva radīts pirmsākumā.

Bailes par savu dzīvību ir dabīgas. Dzīvība, tas ir visdārgākais, kas mums dots. Kristus dēļ ir vērts to zaudēt, lai iegūtu mūžīgo dzīvību.

 

 1. marts

Ja esi ko solījis – izpildi, tad tevi novērtēs.

Vārdam patiesi ir liels un paliekošs spēks. Vārds pirmsākumā top garā. Ja cilvēkam ar savu debesu ķermeni ir cieša saikne, tad garā dzimušais vārds nonāk līdz runas centram un tiek izteikts pasaulē.

Gavēņa laikā šūnās atmostas gara enerģija un atjaunojas viss organisms. Lūdz par savu grēku piedošanu, un tu tapsi šķīstīts.

Grēka darbi rada atšķirtību ne vien no sava gara, bet arī no Dieva.

 

 1. marts

Esi žēlsirdīgs pret cilvēkiem, un tu iemantosi mīlestību.

Atvērt savu sirdi Dieva mīlestībai, tā ir lielākā laime. Ar mīlestību mēs varam sajust Dieva realitāti un no Viņa saņemt Dzīvības Gaismu.

Ticēt Dieva Derības vārdiem – tas ir panākums. Ticība Dievam ir ļoti vienkārša un patiesa – tā jau pirmsākumā iesēta mūsu sirdīs.

Dievs ir mūžīgs. Viņš veido pagātni, tagadni un nākotni. Mēs varam pietuvoties mūžībai, ja dzīvojam un domājam tieši šim mirklim, kas vienots ar Dieva mūžību. Mums ir dāvāta iespēja dzīvot un mīlēt. Mums tiks dāvāta iespēja dzīvot Viņa Gaismā.

Kādus draugus tu vēlētos savā dzīvē vēl sastapt?

 

 1. marts

Sirdī vienmēr lai ir prieks par Dieva gādību.

Kristīšanas brīdī Svētais Gars izveido Gaismas pavedienu starp Dievu un cilvēku. Svētais Gars cilvēkā ir dzīvības dvaša, kas pa šo gaismas staru ik mirkli bagātina viņu ar dzīvīgumu.

Šodien lai tava seja staro gaismā – tu atvēri sirdi Kristum. Gara sirds ir ticības avots, kura spēkā cilvēks sāk patiesi ticēt Dievam.

Nēsāt līdzi rakstītus Tēvreizes vārdus – tā ir dziļa gudrība.

Ko tev nozīmē Jēzus Kristus?

 

 1. marts

Mīlot savu miesu, mēs iemīlam arī savu dvēseli un garu.

Kā zvaigznes debesīs ir cita par citu spožākas, tā arī cilvēku gara sirdis ir dažāda lieluma un dažāda spožuma.

No rīta pēc lūgšanām piemini savus tuvākos un sūti tiem svētību. Gars, kas bagātīgi svētī citus, top divkārt stiprināts.

Patiesība nav jāpierāda, jo tā jau ir – Patiesība

 

 1. marts

Ticēt Dieva Derības vārdiem – tas ir panākums.

Svētais Gars bagātīgi dāvina gudrību un dzīvīgumu, mīlestību un prieku, mieru un pacietību, laipnību un labprātību, uzticamību un lēnprātību, atturību un žēlsirdību. Svētais Gars ir dzīvības ūdens no Dzīvības avota.

Vienkāršība cilvēku atraisa, patiesība nostiprina, mīlestība uzziedina. Ticība Kristum ir jo stipri ieausta mūsu sirdīs.

Katrs grēks arvien vairāk atšķir cilvēku no skaistās gara pasaules.

 

 1. marts

Laimīgs ikviens ticīgais, kas godā Dievu un cilvēkiem nes svētumu, tā vairodams Radītāja Gaismu pasaulē. Dievišķas īpašības spēj iemantot Dievam paklausīgs cilvēks.

Cilvēkam ir svarīgi apzināties savas patiesās vērtības. Dievišķās īpašības spēj iemantot Dievam paklausīgs cilvēks.

Sirds skaidrus lēmumus pieņem tieši tagad. Ar sirds gudrību cilvēks var nonākt pie vienīgi pareizas atziņas- tikai Dievam piemīt bezgalīgas un unikālas iespējas. Visi Radītāja darbi ir nevainojami un labi.

 

 1. marts

Mīlestība, miers, cerība, pacietība un uzticība – tā ir kā mēraukla mūsos, ar kuru sajūtam Dieva darbību. Ticība Kristum jo stipri ir ieausta mūsu sirdīs.

Vārds ienākot cilvēkā padara darbu un paliek gara sirds dziļumos.

Sirdsapziņa, tā ir gara spēja apskaidrot cilvēku. Ieklausoties sevī, varam atrast pareizās atbildes.

Domas, tā vēl nav patiesība. Domājot patiesība tiek meklēta.

 

 1. marts

Ikvienam ir dota izvēle – iet Dievam paklausīgā ceļu vai – to nedarīt. Ticīgā cilvēkā Dieva gudrība ir gatava ienākt, tikai tas vēl ir jānopelna ar labiem darbiem. Dievs sūta Patiesības Garu pār ticīgajiem. Līdz ar ticību cilvēkā ir jāienāk Dieva bijāšanai.

Mācies pateikt ar sirdi – tad tu pateiksi visu. Ar mīlestību un no sirds teiktais vārds pasaulē dzīvo ļoti ilgi, glabājot labās domas un vēlējumus.

Pirms kaut ko saki, padomā – varbūt ir lieki to teikt.

 

 1. marts

Ja neesi ko sapratis – labāk pārjautā.

Eņģelis-rakstvedis pieraksta cilvēka dzīves galvenos notikumus un darbības. Tas apraksta arī domas, rīcības motīvus. Eņģelis raksta, kā cilvēks ir pildījis Dieva baušļus, cik bijis paklausīgs un taisns Tā Kunga priekšā.

Lūgšanas lai ir sirds sarunas ar Dievu – to nekad nevar būt par daudz

Kā tu vēlētos sevi pilnveidot?

 

 1. marts

Mācies pateikt ar sirdi – tad tu pateiksi visu. Vārdus jāmācās izteikt precīzi. Jādomā par runas tīrību. Runai jābūt izteiksmīgai, vienkāršai un pārliecinošai. Vārdu sakārtojums veido valodas ritmu. Vārdus pareizā secībā savieto tavs gars.

Ja tevī mīt mīlestība – dalies tajā, un tu saņemsi gara augļus. Mīlestībā katra šūniņa svētlaimē smaida, un tā jābūt ik mirkli.

Ikdienā ēd rupjmaizi, jo tajā ielikts dabas spēks. Dienišķā maize, tā ir arī Dieva maize – baudi to pateicībā un bijībā.

 

 1. marts

Katrā cilvēkā ir daļiņa patiesas gudrības – saskati un novērtē to.

Cilvēka ķermenī ir miljardiem šūnu. Tās mums ir jāvada un jāorientē uz dzīvības devēju – Dievu. Cik lielā mērā mēs savas šūnas Dievam uzticam, tik tajās Viņš arī iemājo. Tā ir Patiesība. Viss ir mūsu rokās.

Dvēsele ir cilvēka spogulis. Dvēsele parāda cilvēka patieso būtību. Cilvēka dvēsele ir daudzkrāsaina. Tai ir arī sava smarža.