Ēriks Delpers: grāmata GUDRĪBAS PĒRLES


 

 1. novembris

Ir svarīgi zināt, ka vārdi, tāpat kā mīlestība, dzimst dziļi sirdī.

Dievs dzīvo mīlestībā un priekā. Visi Radītāja darbi ir svētki, un tos pavada mūzika – augstāko sfēru mūzika. Izplatījumu vienmēr piepilda maigas un radošas skaņas un mūzika.

Patiesa laime nav ārēji atrodama, tā nāk no gara sirds dziļumiem. Jēzus Kristus ir mūsu mūžīgās laimes avots.

No diviem dzīves ceļiem izvēlies to, kas ved uz mūžīgo dzīvošanu!

Ir jāsaprot likums – mūsu dzīvības spēks nāk no Dieva un gara. Dzīvības spēks – tas ir gara spēks. Jo vairāk dzīvības Gaismas mēs saņemam, jo gara spēks ir lielāks. Ja organisma šūnas ir apgarotas, tad veselība būs laba. Cik mūsos ir gara, tik esam dzīvi.

 

 1. novembris

Patiesa sirds laimes sajūta dāvā veselību un skaistumu. Savukārt veselība un skaistums sagādā labsajūtu un prieku. Būsim pateicīgi par visu, ko Dievs mums dāvājis – par skaistu miesu, tīru dvēseli un možu garu.

Ja ticam, ka mūsu gars ir mūžīgs, tad visi labie darbi vairo gara augļus. Ticība Dievam, tā ir ticība arī sev pašam, savam gara spēkam.

Ar domām var veidot, bet ar garu var celt.

Kam tu pateiktu paldies par savu gudrību?

 

 1. novembris

Eņģeļi ir mūsu visuzticamākie draugi un palīgi.

Reizēm eņģeļi pienāk nemanāmi un klusi, maigi un mīļi. Ļausim viņiem darīt savus darbus un pateiksimies.

Cilvēks ir grauds Dieva labības laukos – par ražu jāgādā viņam pašam. Gars zina Patiesību par Dievu un cenšas to nodot prātam.

Cilvēka gara mājvieta ir viņa miesa. Jāgādā, lai grēku dēļ tā netaptu par gara cietumu.

 

 1. novembris

Svarīgi ticēt, ka gars ir mūžīgs, tad visi labie darbi vairos gara augļus.

Ja reizēm jūtam patīkamu vēsumu vai īpašu siltumu, tas var nākt arī no eņģeļa. Atzīt to, ka blakām ik mirkli ir Dievs ar saviem eņģeļiem, – tā ir liela garīgā uzvara.

Runāšana – tas nav pienākums, mums jārunā, ja patiesi ir ko sacīt. Citreiz labāk paklusēt un pateikt vienkārši ar sirdi.

Būt veselam nozīmē apzināties, ka sava organisma šūnas ir jāpadzirda, jāpabaro un – jāmīl.

 

 1. novembris

Visām cilvēkam piemītošajām īpašībām stāv mīlestība. Tā dzīvina, apskaidro un paceļ garīgos augstumos. Tā ienes tevī mieru un saskaņu. Mīlestība cilvēku apskaidro.

Uzticēties Dievam, tā ir lielākā gudrība. Tā cilvēkā neienāk uzreiz. Vispirms ticība, tad cerība, paļāvība, uzticēšanās un beidzot uzticība visaugstākajā pakāpē. Un tikai tad var ienākt miers, labestība un mīlestība.

Manta, bagātība cilvēku piesaista Zemei. Uz Zemes viss ir pakļauts iznīcībai. Gars tiecas pēc gara bagātībām, caur ko tiek iegūta dzīvība.

Dzīvē kļūdīties var ikviens. Savas kļūdas ir jāatzīst un jālabo, lai pie tām vairs nenāktos atgriezties.

 

 1. novembris

Devīgums atver ceļu uz laimi, skopums to aizver.

Laimes jēdziens aptver arī mūžību. Laimē mēs varam sajust mūžības dvesmu. Tieši ar laimi un pilnību Dievs ienāk mūsos.

Lielīgs cilvēks drīz vien pazaudēs sev atvēlēto daļu. Lepnībai, iedomībai pretī stāv pazemība, laipnība – ja tās ir patiesas, no sirds.

Kad nav ūdens vai maizes, tad sajūtam to vērtību.

 

 1. novembris

Par nepatiesas liecības sniegšanu pret otru Dievs cilvēkam atņem godu un uzliek kauna zīmi. Tā iezīmē viņu visu, un eņģeļi redz, ka šis cilvēks ir melis.

Lai grēks taptu piedots, vispirms tas ir skaidri jāapzinās un no sirds jānožēlo. Sirds lūgšanas spēks ir neaptverams.

Par cilvēka pagātni vislabāk zina viņa eņģelis–rakstvedis. Ja gribam otram ko pastāstīt, turēsimies pie īstenības.

Ikvienā cilvēkā ir ielikta vēlme pilnveidoties. To var darīt daudzos virzienos. Šajā procesā galvenais ir iemācīties mīlēt sevi, pieņemt sevi un sadraudzēties ar sevi. Ar katru dienu iemanto skaistākos gara augļus!

Izvērtē gada darbus un plāno jaunus!

 

 1. novembris

Lai grēks taptu piedots, vispirms tas ir skaidri jāapzinās.

Dievs nosaka algu pēc taisnības. Par katru labu darbu – klāt mēriņš gara izaugsmei, par katru nepaklausību viens mēriņš no gara tiek atskaitīts.

Dot otram garīgas dāvanas spēj tikai garā skaists cilvēks. Labprātība ir cilvēka gara auglis un ir iesēta no Dieva labestības.

Skaistas mūzikas skaņas atnes vēstis par blakus esošo gara pasauli.

 

 1. novembris

Lielīgs cilvēks drīz vien pazaudēs sev atvēlēto daļu.

Lūdz par visiem pasaules bērniem – tu to spēj! Lūgšanas pasaulē vairo mieru un saskaņu, laimi un skaistumu, mīlestību un svētumu.

Iespēja būt laimīgam ir jāizmanto – tas varbūt ir rets mirklis.

Laimes jēdziens aptver arī mūžību. Tieši ar laimi un pilnību Dievs ienāk cilvēkā. Tā patiesi ir laime – visapkārt it visā sajust Dieva klātbūtni, Viņa darbību un gādību. Tā patiesi ir laime – apjaust, ka mēs esam un būsim mūžīgi.

 

 1. novembris

Pasaulīgas domas un ēdiens cilvēku piesaista pasaulei, gars – atbrīvo.

Dieva Patiesība, tā ir Dieva patiesās dzīves atklāsme cilvēkā. Dieva Patiesība var atklāties tikai tajā cilvēkā, kurš atzinis, ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls.

Meklē domubiedrus, jo tie var būt tavi nākamie draugi. Atceries – cilvēka gara sirds dziļumos dievišķās īpašības allaž ir klātesošas.

Prāta domu skrējienu var apturēt tikai tavs gars.

 

 1. novembris

Dievs visu rada papriekš, un tad mēs pēc Viņa radītā sekojam – arī laikā. Viss Dieva radītais ir piepildīts ar Viņa Mīlestību.

Ja cilvēks ticībā spētu pieņemt Svēto Trīsvienību, tad strauji tuvotos Patiesībai un mūžības svētlaimei. Trīsvienība ir vienīgā Dieva pilnība un visvarenība.

Cilvēku attiecību veidošana arīdzan ir darbs, un no tā iegūst daudzi. Cik dienā laimes sēklu iesēts, tik pēc laika arī uzdīgs.

Par cilvēku var rasties dažādi priekšstati, bet patiesību zina vien retais. Labi, ja tas ir viņa draugs.

 

 1. novembris

Viss skaistais jau tika radīts pirmsākumā – mums dots to izzināt un izmantot.

Gara redze ir cilvēka iekšējā redze. Tai ir jātic. Garīgi liels cilvēks atšķiras ar acu gaišumu un sirds mīlestību. Tāda cilvēka teiktie vārdi nes patiesību un prieku.

Ielūkojies cilvēka acīs – un tu uzzināsi par viņu daudz. Garīgi bagāts cilvēks atšķiras ar acu gaišumu un sirds mīlestību.

Reizēm eņģeļi pienāk klāt nemanāmi, maigi un mīļi.

Zinot vārdu spēku, domāsim, ko sakām. Citreiz labāk paklusēt un pateikt vienkārši ar sirdi. Izrunātam vārdam jau ir darbības spēks. Par katru teikto vārdu ir jāatbild.

Vai savus solījumus esi izpildījis? Kas vēl jādara, lai tos izpildītu?

 

 1. novembris

Mīlestība ir visskaistākā nots, ko cilvēks spēj izspēlēt. Mīlestībā sirds top gudrāka, jotā iemanto Dieva gudrības daļiņu. Dievs runā mīlestībā. Dieva teiktais mūsu sirdīs tiek iesēts mīlestībā. Viss mūžīgais dzimst mīlestībā. Lai tavas domas arī dzimst mīlestībā!

Mīlestība cilvēkā atmodina miesu, dvēseli un garu vienotai darbībai.

Esi uzticams draugs, tad sagaidīsi draudzību, mīlestību un atzinību. Uzticība ir gara īpašība, kas nāk no gara sirds dziļumiem.

Gan bagātais, gan nabagais var būt melis. Cilvēku raksturo viņa iekšējā būtība.

 

 1. novembris

Meklē un atrodi domubiedrus, jo varbūt tie ir tavi nākamie draugi.

Dieva visskaistākais radījums ir tas, kurš nācis no paša Dieva, – cilvēks. Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla un līdzības.

Tikai mīlestība spēj pacelt cilvēku līdz laimes augstumiem. Kā neizsīkstošs avots tā veldzē ik dienu un dod spēku visiem darbiem.

Mums jāiemācās saglabāt sevī noslēpumus, par kuriem zina vēl tikai Dievs. Šie noslēpumi lai ir saistīti ar kaut ko dziļi personisku, ar tavu dvēselisko būtību.

 

 1. novembris

Uzticība ir gara īpašība, kas nāk no sirds dziļumiem, no gara. Uzticēties Dievam, tas nozīmē būt saskaņā ar Dievu. Uzticība un paļāvība uz Dievu cilvēku dara bagātu.

Viss skaistais jau radīts pirmsākumā – mums dots to izzināt un izmantot.

Lielākie zinātnes atklājumi nākuši pie cilvēkiem no Dieva ar Patiesības Garu. Cilvēces attīstību vada Dievs. Gods Dievam augstībā!

 

 

 1. novembris

Dzīvojot mīlestībā, mēs saņemam atklāsmi ar Patiesības Garu un mūsos ienāk gudrība. Dzīvojot paļāvībā, mūsos iemājo Svētais Gars un dāvā dzīvīgumu. Dzīvojot ticībā, mēs pietuvojamies Kristum, un tad Viņš ir mūsu ceļa rādītāja Gaisma.

Ticības mērs nosaka cilvēka izaugsmi un spēju iepazīt Tā Kunga gudrību. Ticībā un paļāvībā uz Dievu cilvēks pats savu laimi veido.

Savas kļūdas tu vari labot – ja vien tās no sirds atzīsti.

 

 1. novembris

Esi uzticams draugs, tad sagaidīsi draudzību, mīlestību un atzinību.

Cilvēku mīlestība ir kā bezgalīgs, neizsīkstošs avots, kurš dod dzīvības visaptverošo gaismu. Tā veldzē ik dienu un dod spēku visiem darbiem.

Pagātne notikumus atstāj vakardienā – mācies dzīvot tieši šodienā.

Cilvēks ir pieradis, ka ar rokām var paveikt lielus darbus, bet nepamana, cik rokas kustībā var būt skaistas.

Ja cilvēks ticībā spēj pieņemt Svēto Trīsvienību, tad strauji tuvojas Patiesībai un mūžības svētlaimei. Trīsvienība ir vienīgā Dieva pilnība un visvarenība. Lūgšanas mirkļos lūgsim, lai mēs tiktu stiprināti ticībā, paļāvībā un atziņā!

Uzraksti savu lūgšanu!

 

 1. novembris

Tā ir lielākā laime – zināt, ka esi un vienmēr būsi.

Laime cilvēkā uzplaukst ticībā un labo darbu rezultātā. Cilvēks pats ir savas laimes sējējs. Cik dienā laimes sēklu iesēts, tik pēc laika arī uzdīgs.

Garīgi liels cilvēks pasaulei ir brīnišķa dāvana. Tāda cilvēka teiktie vārdi nes patiesību un prieku un darbi veido pasaules skaistumu.

Mīli savu tautu un valsti!

 

 1. novembris

Daudzi meklē pasaules labumus un dārgumus. Tieši cilvēka garā ir vislielākā bagātība, kas viņam pieder. Cilvēka gara miesā Dievs ir radījis bezgalīgu pilnību – skaistu un mūžīgu.

Ar savu labo domu un vārdu darbību tu vari vairot arīdzan savu veselību un bagātību. Ceļš uz pilnību ir mūžīgs.

Apmelot otru cilvēku var viegli, bet nomazgāt no sevis grēkus nākas grūti.

Ja noniecini draugu, tu noniecini arīdzan draudzību.

 

 1. novembris

Cilvēks savas dzīves jēgu var saprast un aptvert tad, ja viņš atzīst to, ka it visu ir radījis Dievs. Cilvēka garā slēpjas milzīgs spēks.

Aptvert un iemācīties izmantot savu iekšējo spēku, tā ir augstākā līmeņa gudrība. Ar savu gribasspēku varam sasniegt vēlamo.

Katram cilvēkam ir jāiziet cauri pasaulīgam biezoknim, lai ieraudzītu Gaismu. Laime cilvēkā uzplaukst ticībā un labo darbu rezultātā.

Tikai mīlestības spēkā cilvēks sāk aptvert savas iekšējās spējas.

 

 1. novembris

Garīgs cilvēks pasaulei ir brīnišķa dāvana.

Ceļš uz pilnību ir mūžīgs. Tas ir arī Patiesības iepazīšanas ceļš. Laimīgs ir cilvēks, kurš sācis iet pa šo ceļu.

Labie darbi nes gara izaugsmi. Grēka darbi rada atšķirtību ne vien no sava gara, bet arī no Dieva. Centies būt taisns un godīgs!

Būtu veselīgi pie bagātības radušajam reizēm padzīvot arī pieticīgos apstākļos, lai izprastu dzīves īstenās vērtības.

Dzīvības spēku mums dod vienīgi Dievs, un tas ienāk vispirms garā, tad dvēselē un pēc tam miesā. Un vienīgi dzīvības spēks var dot veselību un darīt dzīvīgākas visas mūsu šūnas. Pateicība Dievam!

Pateicies Dievam par visu, ko tu saņem!

 

 1. novembris

Cilvēka darbi tiek pierakstīti. Eņģeļi, kas stāv blakām, atzīmē gan cilvēka darbus, gan grēkus. Labie darbi nes gara izaugsmi, grēka darbi ved uz pazušanu.

Ja gribi būt mīlēts, tad dāvā mīlestību citiem. Mīlestības dārza ziedi ir jākopj. Un tas ir viens no grūtākajiem darbiem.

Kā Dieva Svētais Gars ir it visā, tā arī cilvēka garam piemīt lielāka brīvība un lielākas spējas nekā miesai. Gars pats no sevis jau dara Dieva vēlētos darbus, labi, ka miesa var nākt talkā.

 

 1. novembris

Tie, kas grēko, spriedumu jau ir saņēmuši, centies būt taisns un godīgs.

Grēks rada cilvēka atšķirtību ne vien no sava gara, bet arī no Dieva. Jo vairāk grēka, jo mazāk Dieva Svētības. Jo vairāk grēka, jo tālāk no Dieva gādības, no Viņa aizsardzības, miera, spēka un dziedināšanas.

Pateicies katram labam cilvēkam, kas tev labu darījis un labu vēlējis. Lai Dievs viņu svētī! Tieksimies pēc Dieva Vārda pasaulē!

Ar darbiem sevi apliecināt cilvēku priekšā nozīmē apliecināt sevi arī Dieva priekšā.

 

 1. novembris

Mīlestība ir dzīvā Dieva Gaisma, kas dod cilvēka dzīvībai visu nepieciešamo. Dieva mīlestība paver cilvēkā dzīvības vārtus.

Liktenis neprasa steigu. Ja notikumi attīstās strauji, tad ir jāsaglabā miers un paļāvība uz Dievu. Vienīgi Gaisma var norādīt pareizo ceļu.

Aizspriedumi ir kā sprungulis ratu ritenī, kas traucē brīvi virzīties uz priekšu. Dzīvē ir svarīgi neatpalikt.

 

 1. novembris

Dot garīgas dāvanas otram spēj tikai garā skaists cilvēks.

Garā lielu cilvēku pienākums ir palīdzēt garā mazākajiem. Uzņemties rūpes par tiem dāvā neizsakāmu prieku. Draugs ir tas, kurš dodot neko neprasa pretī.

Tev ir dota unikāla iespēja – ikvienā mirklī pēc Tēvreizes uzsākt sarunu ar visvareno Dievu. Tā ir sirds visaugstākā līmeņa saruna ar savu Radītāju, reāla laikā un telpā.

Asaras ir patiesu jūtu izpausme, no tām nav jākautrējas. Asaras atveldzē sirdi, apskaidro prātu un dziedina rētas.

Ielūkojoties savas dvēseles pasaulē, varam tvert tās skaistumu.

 

 1. novembris

Pasaule no lidojuma augstumiem izskatās skaista, veidosim to vēl skaistāku.

Debesis, gaismu, zemi un jūru var vienot lidojuma izjūtas. Un radošais vienotājs ir pats cilvēks. Lidojums – tā ir brīnišķa pastaiga debesīs. Labi ir saprast, ka it visā mīt Dievs.

Ja gribi uzzināt Patiesību, lūdz palīdzību Dievam. Dzīvojot mīlestībā, cilvēks saņem atklāsmi ar Patiesības Garu un viņā ienāk gudrība.

Atzīt to, ka blakām ik mirkli ir Dievs ar saviem eņģeļiem, – tā ir liela garīgā uzvara.

 

 1. novembris

Ja tu ko ļoti vēlies no sirds, darbojies, tici – un tas piepildīsies. Patiesa sirds lūgšana apskaidro un mierina, sakārto un iepriecina.

Par pasaulīgo likumu pārkāpumiem ir jāatbild cilvēku priekšā, par baušļu pārkāpumiem – Dieva priekšā.

Vislielākais klupšanas akmens ticības ceļā ir grēks. Padarīts grēks ieiet cilvēka dvēselē un to iecietina, tas nozīmē- dvēseles smalkās šūniņas iegūst paliekošu spēku ar visām tā sekām. Lūdz piedošanu un taps piedots.

Pret kuriem tu esi netaisnīgs? Kam tu vēlies piedot?

 

 1. novembris

Ja tu ko ļoti vēlies no sirds, darbojies, tici – un tas piepildīsies.

Ikviena lūgšana, kas nāk no sirds, uzziedina kādu skaistu ziedu Debesu Valstības pļavā. Kādreiz cilvēks tur atradīs savus ziedus un bezgalīgi priecāsies, ka tie ir viņa lūgšanu augļi.

Ik mirkļa ticība un lūgšanas stāv pretī pasaules grēkam un ļaunumam. Tā ir laime – sajust Dievu sarunā un mīlestībā.

Ja gribi uzkāpt kalnā, tad to arī dari, jo cita iespēja var nerasties.

 

 1. novembris

Lūgšanas mirkļos lūgsim, lai mēs tiktu stiprināti ticībā, paļāvībā un atziņā. Lai mūsos ienāk Jēzus Kristus un vada. Lai mēs būtu laimīgi, jāiemācās To Kungu lūgt no visas savas sirds, dvēseles un prāta.

Tīras domas ienes prātā skaidrību un sirdī – mieru. Katru dienu mēs varam savu garu pilnveidot un būt arvien skaistāki.

Adventes laikā viss pieklust un Debesis nolaižas tuvāk Zemei. Ikviena sirds lūgšana uzziedina kādu skaistu ziedu Debesu Valstības pļavā.

 

 1. novembris

Kļūstot labāki, mēs pietuvojamies Dievam, ļaunums cilvēku no Dieva attālina.

Lūgšanas pasaulē vairo mieru un saskaņu, laimi un skaistumu, mīlestību un svētumu. Ik mirkļa ticība un lūgšanas stāv pretī pasaules grēkam un ļaunumam.

Uzticēties Dievam, tā ir lielākā gudrība.

Sapņi var būt vienkārši, kārtējie, vai arī pravietiski. Pēdējos cilvēks izteikti sajūt un atceras ilgi. Tiem ir dažāds skaidrojums, ko cilvēks var aptvert ar laiku vai arī uzreiz, ja tāds ir Dieva nolūks. Ar pravietisku sapni cilvēkā ienāk skaidrība un miers.

Kuru savu sapni tu vēlētos izstāstīt?