Ēriks Delpers: grāmata GUDRĪBAS PĒRLES


 1. oktobris

Svarīgi ir atrast mūžīgās vērtības. Ticēsim, cerēsim un mīlēsim!

Gars ir kā spožas saules gaisma, kas no cilvēka iekšienes caur tīru dvēseli var apspīdēt un apskaidrot miesu. No gara sirds iziet triljoniem gara gaismas pavedienu.

Panākties otram pretī – tas jau ir sasniegums. Ar mīlestību teiktais nes gara mīlestību, ar patiesību teiktais nes patiesību.

Skaudība īstenībā aizver ceļu uz labklājību.

 

 1. oktobris

Ticība palīdz mums pietuvoties dievišķajam.

Ikdienā eņģeļu palīdzība nāk bieži. Cilvēks to nemana. Ja uzmanīgi sāk vērot, tad ar laiku saskata dažādas zīmes, kas liecina par eņģeļu klātbūtni.

Neaizmirsti lasīt sev mīļas grāmatas un klausīties labu mūziku! Gara spēkā tapušiem darbiem piemīt spēcīga enerģija.

Tuvu cilvēku starpā izveidojas stipras garīgas saites, kas saglabājas arī, aizejot viņsaulē Debesīs.

 

3. oktobris

Ikvienam ir jātop kristītam, lai saņemtu Dieva žēlastību. Žēlastība ir Dieva labā griba. Kristīšanas mirklī Svētais Gars starp Dievu un cilvēku izveido gaismas staru. Svētais Gars ir dzīvības dvaša, kas pa šo gaismas staru ik mirkli bagātina mūs ar dzīvīgumu.

Caur grēku cilvēkam ir dota iespēja atšķirt, kas ir slikts un kas ir labs. Pēc katras nepaklausības grēka augļi dzemdē reālas sekas. Un gudrs cilvēks pie grēka darbiem vairs neatgriežas.

Būt veselam ir jāmācās – un jāmācās visu dzīvi. Lai pārvarētu savu vājumu un kūtrumu, ir nepieciešams gribasspēks.

Kāds vienmēr iestāsies pret taisnību. Ticīgajam palīdzēs Aizstāvis Dievs.

 

 1. oktobris

Mums blakām esošajiem eņģeļiem pastāvīgi ir Dieva dots darbs. Viņi rūpējas par cilvēka aizsardzību, prieku, mieru, mīlestību un par likteņa piepildījumu. Viņu starpā valda mīlestība, draudzība un uzticība.

Dievs ir visā, un Kristus ir blakām šajā skaistajā pasaulē.

Miegam ir liela nozīme. Miegā organisms top pārveidots. To paveic Svētais Gars. Miegs ir svēta lieta. Reizēm caur sapņiem Dievs cilvēku māca un uzrunā.

Kuru sapni tu izstāstītu arī citiem?

 

 1. oktobris

Kā Dievs ir devīgs, tā arīdzan cilvēkam ir jāmācās būt devīgam.

Dievs devīgu cilvēku atbrīvo no mantkārības un naudaskāres. Vēl vairāk, devīgs cilvēks tiek materiāli nodrošināts – viņam ir darbs, ir sev un ģimenei pietiekoši ienākumi.

Debesu Gaismai ir īpašas vibrācijas – tā attīra prātus un pasauli. No Dieva plūstošā Gaisma cilvēkus un pasauli pārveido.

Par cilvēku vairāk pastāsta viņa labie darbi. Neveiksmes lai paliek pagātnē.

Kādas grāmatas tu šogad esi izlasījis?

 

 1. oktobris

Iemācies elpot dziļi un vienmērīgi – tad atradīsi mieru un iegūsi spēku.

Cilvēks var būt skaists, ja dzīvo vienā ritmā ar visu, kas ir Dieva radīts. Ja cilvēks pilda Dieva baušļus, tad viņš dzīvo harmonijā ar Dievu.

Ar domām var veidot, bet ar garu var celt. Laimīgs tas, kurš sapratis un iepazinis sirsnīgas lūgšanas spēku un iespējas!

 

 1. oktobris

Tā ir laime – sajust Dievu sarunā un mīlestībā. No Dieva plūstošā Gaisma cilvēku un pasauli pārveido. Laimīgs tas, kurš iepazinis lūgšanas spēku un iespējas!

Būt populāram vēl nenozīmē būt laimīgam. Laime ir rodama izjūtās, kas raisās pašā cilvēkā.

Lai sasniegtu finišu pirmais, netaupi spēkus, jo varbūt tieši tobrīd tevi jau pūlas apsteigt sāncensis.

 

 1. oktobris

Ar mīlestību teiktais vārds nes gara mīlestību, ar patiesību teiktais vārds nes patiesību. Ar ļaunu teikts vārds nes ļaunu. Tāpēc, ja nav ko teikt, tad labāk nesaki neko!

Esi patiess, jo tad būs saskatāms tavs skaistums. Īstenā dzīve ar Patiesības izziņas prieku dāvā mums mīlestību un laimi.

Ja jaunībā cilvēks neizprot dzīves likumus, tad pati dzīve tos iemāca visneparastākajos veidos.

 

 1. oktobris

Caur grēku cilvēkam ir dota iespēja atšķirt, kas ir slikts un kas ir labs. Pēc katras nepaklausības grēka augļi dzemdē reālas sekas. Un gudrs cilvēks pie grēka darbiem vairs neatgriežas .Analizē savus darbus un lūdz grēku piedošanu.

Pēc izteiktajiem vārdiem var novērtēt cilvēku – apjaust, kāds viņš ir dziļākajā būtībā.

Zinot vārdu spēku, domāsim, ko sakām. Citreiz labāk paklusēt un pateikt vienkārši ar sirdi. Izrunātam vārdam jau ir darbības spēks.

Laika ritējumu var izmainīt ar labiem darbiem un izjūtām. Patiesa sirds mīlestība mūs pietuvina mūžīgajam Dievam.

Cilvēka skaistums nav nemainīga vērtība. Labāk lai tas vairojas ik mirkli, jo nav zināms, cik jau pazaudēts.

 

 1. oktobris

Skaistumu veicina dabīga vide. Arī pļavas vai dārza ziedi dāvā daļu sava skaistuma cilvēkam. Arī ziedošie krūmi un koki. Pat rudenī krāšņi iekrāsotās lapas dāsni atdod mums savu skaistumu un enerģiju.

Upes rāmais tecējums dabā un cilvēkos rada mieru un saskaņu. It visam ir savs ritms. Svarīgi ir ieklausīties savas gara sirds ritmā – tā ir vienota ar Jēzu Kristu, ar izplatījumu un Radītāja sirds ritmu – harmonisku un mūžīgu.

Ja gribi būt mīlēts, tad dāvā mīlestību citiem. Mīlestības dārza ziedi ir jākopj.

 

 1. oktobris 

Ar savu būtību mēs esam arīdzan šūnās, molekulās, atomos un kvantos.

Ikvienā cilvēkā ir ielikta vēlme pilnveidoties. To var darīt daudzos virzienos. Šajā procesā galvenais ir iemācīties mīlēt sevi, pieņemt sevi un sadraudzēties ar sevi.

Reizēm eņģeļi pienāk klāt nemanāmi, maigi un mīļi. Atzīt to, ka blakām ik mirkli ir Dievs ar saviem eņģeļiem, – tā ir liela garīgā uzvara. No Dieva eņģeļiem uz mums staro bezgalīga mīlestība.

Ko tu savā dzīvē vēlies mainīt?

 

 1. oktobris

Ar ēdienu mēs gūstam tikai 15% enerģijas, pārējo saņemam no Dieva.

Dzīvības spēku mums dod vienīgi Dievs, un tas ienāk vispirms garā, tad dvēselē un pēc tam miesā. Un vienīgi dzīvības spēks var atdot veselību un darīt dzīvīgākas visas mūsu šūnas.

Ticība palīdz mums pietuvoties dievišķajam. Ja cilvēks pilda Dieva baušļus, tad viņš dzīvo harmonijā ar Dievu, savu Radītāju.

Mācoties var iemācīties. Vingrinoties var apgūt. Un tikai strādājot var iemācīties dzīvot.

Labdarība vairo cilvēka labklājību – kam vēl tu varētu palīdzēt?

 

 1. oktobris

Mīlestība cilvēku atmodina laimei, veldzē un dāvā mūžības apziņu.

Ar skaņu vibrācijām mūzika noskaņo visas šūniņas uz dvēseles un gara toņiem. Mūzika palīdz radīt miesas, dvēseles un gara saskaņu. Garīgā mūzika cilvēkā spēj darboties vispilnīgāk, ienesot harmoniju, gaismu un mīlestību.

Iemācīties strādāt ar rokām, tas ir labi, bet ielikt visā sirdi, tā ir gudrība. Ik dienu mums tiek doti trīs Dieva darbi – trīs galvenās iespējas.

Lai nepatikšanu brīžos tev saglabājas skaidrs prāts. Arī nepatikšanas pieder pie dzīves.

 

 1. oktobris

Neaizmirsti lasīt sev mīļas grāmatas.

Nakts sagatavo tevi dienai. Diena sagatavoto iztērē, līdz atkal iestājas nakts. Tāpēc miegam ir jāatvēl pienācīgs laiks.

Organisma šūnas alkst pēc kustībām – darbīgs cilvēks ir skaists.

Sirsnīgas attiecības ir skaistākā simfonija, ko cilvēks savā mūžā var izspēlēt.

 

 1. oktobris

Sirds ilgojas pēc mūžīgās laimes un gara augļu bagātības. Sirds dziļumos ikviens cilvēks ir skaists. Tieksimies pēc harmonijas sevī un pasaulē!

Katru dienu mums tiek doti trīs Dieva darbi – trīs galvenās iespējas. Darbu izpildot, saņemam algu – gara augļus, kas dod gara pieaugumu.

Mums ir dota ne vien spēja redzēt, bet ar sirdi arī sajust – un tā ir jāizmanto. Apgarots cilvēks Dieva radīto pasauli spēj izjust daudz dziļāk.

Bagātība lai nav par nastu – lai tā dod labu iespēju būt noderīgam citiem.

 

 1. oktobris

Grēcīgam cilvēkam ir grūti sevi saskatīt un novērtēt. Taisnīgs cilvēks redz grēcīgu cilvēku. Taisnīgs cilvēks vainu par padarīto vispirms meklē sevī un tikai tad vērtē citus.

Tikai sakoptā vidē mīt harmonija, kas veido veselības pamatus. Savukārt veselība un skaistums rada labsajūtu un prieku.

Dzīvot, lai vienkārši dzīvotu, tas ir skumji. Jācenšas dzīvot tā, lai dzīvotu mūžīgi.

 

 1. oktobris

Apgarots cilvēks Dieva radīto pasauli spēj izjust daudz dziļāk. Pilnīgāka top krāsu un skaņu uztvere, smaržu un jūtu pasaule.

Pārēšanās sagādā mocības, labāk no visa ēst par desmito daļu mazāk. Svarīgi ir ieklausīties, ko saka tavs organisms.

Dzimstot cilvēkā ienāk cerība, mīlestība un laime; mirstot ir iegūstama mūžīgā dzīvošana Debesu Valstībā.

Par ko tu visbiežāk domā?

 

 1. oktobris

Ar savu mīlestību mēs varam dāvāt laimi savam tuvākajam.

Garīgo mūziku komponēt var tikai mīlestībā. Gara visaugstākā izteiksme ir mīlestība. Dieva mīlestība ir visaugstākā mūzika.

Kopt sevi, mīlēt sevi nozīmē atklāt savu skaistumu. Dievs cilvēku ir radījis kā pašu pilnību. Tieksimies pēc sevī esošā skaistuma!

Pasaulē daudzas lietas var mainīt pēc cilvēka prāta, bet laiks nemainīgi rit pēc Dieva noteiktā likuma. No tā viegli secināt, ka viss ir Dieva rokās.

 

 1. oktobris

Katrs grēks tuvina cilvēku slimībām – pildiet Dieva Derību!

Pat vissmagākais grēks pasaulē var tikt piedots, ja cilvēks grēku ir sapratis un Dievam patiesi lūdz grēku piedošanu. Tieši uz Zemes visātrāk var atbrīvoties no grēkiem, ja cilvēks tic Jēzum Kristum.

Dzīvē jāprot īstajā laikā un vietā pieņemt vajadzīgo lēmumu. Tajā mirklī ļoti būtiski – apzināties galamērķi.

Kam tu vēl neesi piedevis?

 

 1. oktobris

Labestība tiek atalgota. Labestīga cilvēka aura zaigo zeltītā spožumā, un virs viņa galvas mirgo gaismas nimbs. Labestīga gara sirds mirdz mīlestības gaismā, kas pasaulē ienes gai­šumu un mieru.

Kopt sevi nozīmē atklāt savu skaistumu.

Organisma šūniņas zina savas funkcijas un tās vienmēr izpildīs, ja vien pietiks spēka. Tātad cilvēkam pašam par sevi ir jādomā un organisms jānodrošina ar visu nepieciešamo.

Čakls cilvēks iemācās izprast lietu dziļāko būtību. Dzīvē sevi ir jākaļ un jāveido. Lai to spētu, spriedzē un grūtībās sevi jāizmaina.

Tavs skaistums veido arī pasaules skaistumu.

 

 1. oktobris

Arī izplatījumam piemīt Radītāja veidotais ritms, un tava sirds lai to tver.

Cilvēkam patīk tāda mūzika, kas saskan ar viņa bioritmu. Laba mūzika spēj visas organisma šūnas noskaņot uz pareizo bioritmu.

Neļauj pareģot – tu vari sevī ielaist svešinieku. Grēks ar laiku var paņemt gūstā. Būsim modri un paļāvības pilni vienīgi uz Jēzu Kristu!

Ikdienas darbā ir svarīgi iegūt nepieciešamo informāciju. Tad – prast to analizēt un izdarīt secinājumus. Un galvenais – izšķirties par vienīgi pareizo rīcību.

 

 1. oktobris

Vārds veidojas smalkajā gara cilvēkā. Izskanējis vārds nes arī domu. Cilvēka izteiktais vārds gara līmenī ir paliekošs. Tas nepazūd. Tas tiek saglabāts.

Taisnīgs cilvēks vainu par padarīto cenšas meklēt vispirms sevī un tikai tad novērtēt citus. Uz taisnības ceļa ir dzīvība.

Tikai mīlestība spēj pacelt cilvēku līdz laimes augstumiem.

 

 1. oktobris

Grēks ir cilvēka smagākā nasta. Grēks ar laiku var paņemt savā gūstā. Ja netiek lūgta grēku piedošana, tas cilvēku arvien vairāk spiež pie zemes.

Greizsirdība cilvēku nomoka un attālina no mīlestības. Greizsirdībai pretī var stāties vienīgi patiesa sirds mīlestība un uzticēšanās.

Ar savu labo domu un vārdu darbību tu vari vairot arīdzan savu veselību un bagātību.

Kas tev neļauj sasniegt tavu mērķi?

 

 1. oktobris

Paļauties uz draugu – tā ir iespēja, paļauties uz Dievu – gudrība.

Taisnība cilvēku paaugstina. Uz taisnības ceļa ir dzīvība. Taisnība apskaidro un dāvā gudrību. Taisnīgā cilvēkā vairojas gara augļi un viņa galvu rotā svētība.

Katrs grēks tuvina slimībām – pildiet Dieva Derību! Pat smags grēks pasaulē var tikt piedots, ja Dievam patiesi lūdz grēku piedošanu.

 

 1. oktobris

Organisma šūnas alkst pēc kustībām – darbīgs cilvēks ir skaists.

Ar gaismas un mīlestības pilnu sirdi mēs varam palīdzēt saviem tuvākajiem atbrīvoties no grēka. Grēka piedošana un mīļš vārds atvieglos tuvākā sirdi.

Ar savu mīlestību mēs varam dāvāt laimi savam tuvākajam. Cilvēkam ir dota iespēja mīlēt Dievu un savus tuvākos mūžīgi.

Gars ir pati pilnība un var ienākt tikai harmoniskā vidē.

 

 1. oktobris

Patiesā lūgšanā mēs jūtam, ka Dievs mūsos ir dzīvs ar Savu Dzīvības Gaismu, ar Dzīvības avotu. Apjaušam, ka dzīvība mūsos ir no Dieva. Svētais Gars ir dzīvības ūdens no Dzīvības avota. Tā ir lielākā laime – zināt, ka esi un vienmēr būsi.

Cilvēka prāts alkst pēc izzināšanas un sirds – pēc gudrības. Ja viņš to apvieno, tad top gudrāks.

Mīlestība un tikai mīlestība šo pasauli var padarīt vēl skaistāku. Mīlestībā starojošs cilvēks ir visspožākā zvaigzne pasaulē.

Ar gaismas un mīlestības pilnu sirdi mēs varam palīdzēt saviem tuvākajiem atbrīvoties no grēka.. Kā puķe nevar augt un uzziedēt bez ūdens, tā cilvēks nevar atdzimt bez mīlestības.

 

 1. oktobris

Tikai sakoptā vidē mīt harmonija, kas veido veselības pamatus.

Cilvēks ir skaists ar savu iekšējo pasauli. Cilvēka augums ir harmonijas pilns līdz mirklim, kad viņš sagrēko.

Gudrs cilvēks uzklausa pamācības un tās pārdomā. Paļauties uz draugu, tā ir iespēja, paļauties uz Dievu – gudrība.

 

 1. oktobris

Laimīgs ir tas cilvēks, kurš uzdod sev jautājumu- kāda ir šīs dzīves jēga? Svarīgi ir tvert galvenās vērtības. Ar laiku pasaulīgie labumi pazūd un paliek tas, kas ir mūžīgs. Pēc gadiem, lai tavs garīgais skaistums vairojas!

Patiesība ir rakstīta gara sirdī – jāmācās tai tuvoties.

Cilvēka atdzimšana sākas ar ticību Dievam un ar ticību sev. Ticība Dievam sākas ar ticību Jēzum Kristum.

Atceries – tu savu likteni pilnveido jau šodien. Ticībā mēs elpojam Dieva Patiesības ritmā. Tieksimies pēc harmonijas sevī un pasaulē!

 

 1. oktobris

Ticībā mēs elpojam Dieva Patiesības ritmā.

Cilvēka ticības jautājums ir ļoti personisks un intīms. Ticība nav jāizrāda, ir vienkārši jātic Dievam.

Patiesība ir rakstīta gara sirdī – mums ir jāmācās tai tuvoties!

Laika ritējumu var izmainīt ar labiem darbiem un izjūtām.

 

 1. oktobris

Dzidrs ūdens palīdz apskaidroties arīdzan prātam.

Gudrs cilvēks uzklausa pamācības un tās pārdomā. Pirmās īstās pamācības nāk no taisnīgiem un ticīgiem cilvēkiem.

Ir svarīgi zināt, ka vārdi, tāpat kā mīlestība, dzimst dziļi cilvēka sirdī. Izteiktais vārds nes arī domu un gara līmenī ir paliekošs.

 

 1. oktobris

Ja cilvēkam grēku ir maz, tad gara gaismas pavedieni ir spožāki un katra miesas šūniņa saņem vairāk gara enerģijas.

Mīlestība un tikai mīlestība šo pasauli var padarīt vēl skaistāku.

Tā ir laime- sajust Dievu sarunā un mīlestībā. No Dieva plūstošā Gaisma cilvēku un pasauli pārveido. Laimīgs tas, kurš iepazinis lūgšanas spēku un iespējas!

Ko tu novēlētu cilvēkiem, lai viņi būtu laimīgi?