Ēriks Delpers: grāmata GUDRĪBAS PĒRLES


 

 1. augusts

Ticība, kas apliecināta darbos, ir dzīva liecība.

Laimīgs, kurš savu ticību nav atstājis novārtā, bet ik dienas vairojis ar Dieva vārdiem un labiem darbiem!

Patiesība cilvēkā ienāk caur ciešanām un dzīves pieredzi. Kas iemācījies saklausīt sirdsbalsi, tas spēj uztvert Dieva Patiesības graudus.

Mīlestība uzziedina sirds ziedu dārzu un paceļ mūs dievišķos Debesu augstumos.

 

 1. augusts

Miers, prieks un atturība tevī jau ir – satver tos ar ticību.

Personības virza cilvēces attīstību, ja caur tām darbojas Dievs.

 

Visām cilvēkam piemītošajām īpašībām pāri stāv mīlestība. Tā dzīvina, apskaidro un paceļ garīgos augstumos. Tā ienes tevī mieru un saskaņu.

Reliģiju ir daudz, bet Patiesība ir viena. Un tā ir pie Dieva. Ceļš uz Patiesību nav viegls.

Kādus draugus tu vēlētos sastapt? Raksturo tos.

 

 1. augusts

Visā izplatījumā pastāv noteikts ritms. Tas ir Radītāja sirds ritms – harmonisks un it visā saskanīgs. Tas pastāvēs mūžīgi, un tam ir radošs spēks.

Dievs ir visā, un Kristus ir blakām šajā skaistajā pasaulē. Pateiksimies Dievam par skaisto Zemi un visu, kas mums dzīvei ir dots.

Tieši cilvēku attiecības pasaulē ir nozīmīgas. No mūsu attieksmes pret tuvāko var veidoties arī mūsu attiecības ar Dievu. Patiess draugs cenšas vairāk dot, neprasot nekā pretī.

Gaismai var pietuvoties ar mīlestības vārdiem – uzraksti tos!

 

 1. augusts

Dvēseles sakārtošana ir viens no cilvēka galvenajiem dzīves uzdevumiem.

Veselā cilvēkā ir tikai pozitīvā, dievišķā enerģija. Un ja gara spēks ir liels, tad arī aura ir spēcīga.

Ikdienā novēli citiem labu, tas veidos tavas laimes pamatus. Labo īpašību vairošanai sevī ir jāpieiet nopietni un ar atbildību.

Vairums ļaužu mīt aizspriedumu varā. Cik cilvēku, tik uzskatu. Tāpēc patiesības meklējumos allaž rodas strīdi.

 

 1. augusts

Ticīga un sirdī gudra cilvēka galvu rotā zeltītas gaismas nimbs.

Pateiksimies Dievam par mūsu skaisto Zemi, par krāšņajām debesīm, par tīro gaisu no rītiem! Pateiksimies par visu, ko Viņš mums dod, lai mēs būtu laimīgi un spētu iet pa pareizo, šauro likteņa ceļu.

Dievs vārdam devis lielu spēku. Labs vārds veido laimi, slikts vārds to grauj. Vārds rodas smalkajā gara cilvēkā. Tas nepazūd. Tas saglabājas.

Ja grāmatā rodama kaut viena laba doma, tad šī grāmata jau ir vērtīga.

 

 1. augusts

Cilvēka organismā ir enerģētiskie centri, kas jāatver un jāuzziedina.

Skaistums ir Dieva dāvana, bet, tikai kopjot sevi, cilvēks var saglabāt savu skaistumu. Tad acīs mirdz gara gaisma, lūpās ir gara izteiksme, ausīs – gara skanējums.

Saglabāt labu veselību ir katra svarīgākais uzdevums visas dzīves garumā. Patiesa sirds laimes sajūta dāvā mums veselību un skaistumu.

Tavs dzīvesprieks vairo tavu un arī pasaules skaistumu.

 

 1. augusts

Dieva vārdi ir mūsu glābiņš. Cilvēks nepārtiek no maizes vien, bet arī no Dieva vārda. Maize dod fizisku spēku, bet Dieva vārdi – garīgu. Dzīvības spēks – tas ir gara spēks. Cik mūsos ir gara, tik mēs esam dzīvi.

Gars miesu dara dzīvu. Mīlēsim, pilnveidosim savu ķermeni, jo tas ir no Dieva!

Mīlestību visātrāk spēj noslāpēt dusmas un greizsirdība.

 

 1. augusts

Vesels cilvēks ir skaists. Vesels cilvēks ir kā skaistākais zieds Dieva dārzā. Ar savu labsajūtu un iekšējo harmoniju mēs arī pasaulei dāvājam savu skaistumu.

Kas nevēlas palīdzēt otram – nevēlas būt laimīgs. Nomaldīties pasaules ceļos ir viegli. Dievs Savā gudrībā ļauj mums pasaulē pilnveidoties.

Pietuvojoties dabas skaistumam, varam dziļāk apjaust Dieva pilnību.

 

 1. augusts

Cilvēks, dzimis miesā, neatceras un nezina savu likteni. Katru dienu un nakti cilvēka likteni nemanāmi vada Dievs un Viņa eņģeli. Kā upei ir sava gultne, tā arīdzan cilvēkam ir sava likteņupe.

Ticības jautājums ir ļoti personisks un intīms. Ticība nav jāizrāda – vienkārši jātic Dievam. Ticība Dievam sākas ar ticību Jēzum Kristum.

Būtiski ir apzināties, ka tu esi Dieva mīlēts. Tas palīdzēs atmosties ticībai, cerībai un mīlestībai.

Kādi ir tavi pamatprincipi? Par ko tu saki jā un par ko nē?

 

 1. augusts

Dāvā citiem mīlestību, tad arī tu drīz to saņemsi.

Mīlestība cilvēku var pārveidot īsā mirklī. Mīlestība ir cilvēka skaistuma zieds. Mīlestības spēkā atplaukst viss organisms, šūniņas uzzied un dzied. Mīlestība cilvēku harmonizē.

Mūsu pienākums ir pasaulē vairot Gaismu. Ar Tēvreizi, lūgšanām un Dieva vārdiem tu vari sev piesaistīt pilnu dievišķo enerģiju buķeti.

Laimi nevar sagaidīt, tikai gaidot vien. Laime atnāks, ja tai mērķtiecīgi tuvosies ar darbiem.

Skaistums ir Dieva dāvana, bet, tikai pilnveidojot sevi garīgi un fiziski, var to saglabāt. Ticībā uz Dievu mūsu miesas šūnas kā skaisti lotosa ziedi atveras ar Dzīvības avota spēku.Tad acīs mirdz gara gaisma, lūpās ir gara izteiksme, ausīs – gara skanējums.

 Kādus vārdus tu veltītu sev, lai taptu skaistāks?

 

 1. augusts

Dārglietas ir mīļas tad, ja tām līdzi nāk svētība.

Pasaulīgi labumi ved uz pazušanu, jo tie paņem visu cilvēka laiku un domas. Neatliek ne brīža priekš sevis, sava gara. Gars sauc, bet cilvēks tam nepievērš uzmanību. Tāpēc bagātajam ir visgrūtāk tikt Debesu Valstībā.

Ja gribi uzkāpt kalnā, tad to arī dari, jo cita iespēja var nerasties. Paļaujies uz savu garu – gara prāts visu zina labāk.

Cilvēkam ir tieksme uzspiest otram savu gribu. Agri vai vēlu tas var atspēlēties.

 

 1. augusts

Ir svarīgi, lai pasaulē būtu vairāk Gaismas, un mūsu pienākums ir to vairot.

Visus garīgos procesus pavada dievišķā enerģija. Ar Tēvreizi, lūgšanām un Dieva vārdiem tu vari sev piesaistīt pilnu dievišķo enerģiju buķeti.

Zeme dod spēku cilvēka miesai, Debesis – garam; viss ir jātver pilnībā. Visus garīgos procesus pavada dievišķā enerģija.

Cilvēka patiesie noslēpumi mīt viņa garā un dvēselē.

 

 1. augusts

Ikvienam ir jāsaprot, ka Dieva likums paliek spēkā līdz pasaules galam – un tas ir jāpilda.

Cilvēkam ir arī gara prāts, kurš ir tūkstoš reižu pilnīgāks par pasaulīgo prātu. Gara prāts visu atceras un zina, kas ir bijis. Paļaujies uz savu garu!

Cilvēks nepārtiek no maizes vien, bet arī no Dieva vārda. Dieva vārdi ir mūsu glābiņš, tie dod mums garīgu spēku un mierinājumu.

Pasauli visvairāk piesārņo juceklīgo domu un vārdu haoss.

 

 1. augusts

Tā ir Dieva gudrība – iedibināt pasaulē kārtību kā likumu: bez Viņa klātbūtnes un darbības nevar pat mats nokrist no galvas. Viss notiek visuvarenā Dieva spēkā.

No Kristum ticīga cilvēka plūst dzīvīga gaisma, kas spēj veldzēt daudzus tuvākos.

Stipra mīlestība veido spožas gaismas oreolu, kuru nespēj nomākt tumsa. Vērīgi ieskatoties, cilvēka āriene izteiksmīgi raksturo viņa dvēseli.

 

 1. augusts

Vārds dzimst pirms mūsu domām, tāpēc tam ir īpaša vērtība.

Dieva radītā mūzika izplatījumā aizplūst pa smalkiem, vibrējošiem gaismas pavedieniem. Tā nonāk līdz visam, kas ir radīts. Un gars ik mirkli saklausa tālās skaņas no Debesu Valstības. Tās sēj mieru un nes ziņu par bezgalīgo Dieva mīlestību.

Vispilnīgākais mākslinieks ir Radītājs. Un arī cilvēkam ir dāvāta iespēja radīt skaistus mākslas darbus. Māksla ir cilvēka gara un dvēseles izteiksmes veids. Lai radošās spējas paceļ tavas dzīves rosību un dāvā prieku pasaulei!

 

 1. augusts

Tavas smaržas ir daļiņa no smaržu pasaules – veido to. Kā cilvēkam ir sev raksturīga smarža, tā arī dvēselei piemīt sava smarža. Ja cilvēka dvēsele ir skaidra un tīra, tad dvēseles smarža ir patīkama. Un tad var sajust arīdzan cilvēka gara smaržu.

Ikvienam ir jāsaprot, ka Dieva likums paliek spēkā līdz pasaules galam – un tas ir jāpilda. Viss notiek visvarenā Dieva spēkā.

Uzticībā un paļāvībā atvērt savu sirdi Dieva mīlestībai – tā ir lielākā laime pasaulē.

Kā tu vairotu savu skaistumu?

 

 1. augusts

Draugs ir tas, kurš dod no sirds, neprasot neko pretī.

Mīlestība sākas ar mirkli, kad no gara sirds pārpārēm sāk plūst mīlestības gaisma, dodot mīļajam cilvēkam visu un neprasot neko sev. Tad tā pakāpeniski var pāraugt patiesā mīlestībā uz Dievu un saviem tuvākajiem.

Laime ir būt – būt mūžīgi Debesu Valstībā. Ar Dieva mīlestības pieskārienu sirdī ienāk prieks, miers un jauna cerība uz dzīvošanu. Sakārto savas domas un ienes visā skaidrību.

Kādi vārdi raksturotu tavas laimes mirkli?

 

 1. augusts

Ticība ir jāapliecina darbos, un savu gudrību ir jāiemācās uzticēt Dievam. Tas nav viegli. Vispirms jāuzticas, lai Dievs tevī ienāk un vada. Tad jāmācās dzīvot šim mirklim, neprātot par vakardienu un nesteigties dzīvot rītdienā.

Gudrība ir pārāka par varu, gudrība veido Patiesības pamatus. Patiesi šajā pasaulē bez Dieva vadības izdzīvot nav iespējams.

Lai būtu jauns, allaž arī esi jauns.

 

 1. augusts

Mums ir dāvāta iespēja dzīvot un mīlēt. Mums tiks dāvāta iespēja ieraudzīt Dievu un dzīvot Viņa Gaismā.

Reizēm jātver arī bērnā mītošā gudrība. Katra cilvēka gaisma ir viņa gars. Cilvēka garā ieliktās spējas virza visas cilvēces attīstību.

Patiesa mīlestība paver iespēju mīlēt cilvēkā pilnīgi visu.

 

 1. augusts

Nomaldīties pasaulīgos ceļos ir tik viegli. Dzīves labirints nes sevī neskaidrību un vieš bailes.

Dāvā citiem mīlestību, tad arī tu drīz to saņemsi. Mīlestība var cilvēku pārveidot īsā mirklī. Tās spēkā atplaukst viss organisms.

Vīrieša izrādīšanās sievietes priekšā ir muļķīga. Sieviete skatās ar sirdi.

 

 1. augusts

Lai ir miers par to, ka visi mūsu labie darbi un domas ir pierakstītas un Dieva grāmatās paliekošas! Lai visiem ir prieks par Dieva taisnīgumu un gādību! Patiesi cilvēks spēj daudz!

Cilvēkus un eņģeļus vieno no sirdīm starojoši gaismas pavedieni – viens otram dāvājot mīlestību, iegūst abi.

Dārglietas ir mīļas tad, ja tām līdzi nāk svētība. Klaji pasaulīgi labumi ved uz pazušanu, jo paņem visu cilvēka laiku un domas.

Kas karo ar mēli, tas ātri vien iemantos daudz ienaidnieku.

 

 1. augusts

Ja kāds nevēlas palīdzēt otram, viņš nevēlas būt laimīgs.

Žēlastība ir Dieva labā griba. Žēlastību ticīgs cilvēks saņem kā dāvanu par savu uzcītību Dieva likumu pildīšanā.

Tituli un amati neraksturo cilvēka gara īpašības. Slava bieži vien nomāc sapratni par dzīves mērķi, par garīgām vērtībām.

Šodienas darbi veido rītdienas panākumus – būsim darbīgi!

Raksti labās domas un sūti pasaulei!

 

 1. augusts

Ikdienā vingrojot, izstaipi kaklu, pacel, izkustini plecus, tad rokas – mugura tev pateiksies.

Visam dzīvajam piemīt bioenerģija. Šūnu bioenerģijas lauks vesela cilvēka organismā ir harmonisks un līdzsvarots. Slimam cilvēkam tas ir izjaukts.

Vispirms lai ir ticība, tad lūgšanas, uzticība un paļāvība uz Dievu. Ticība – tas ir gara auglis, kas dod spēku ticēt Dieva Patiesībai.

Cilvēks nenoveco, ja patiesi tic Dievam un savam mūžīgajam garam.

 

 1. augusts

Tituli un amati nebūt neraksturo cilvēka gara īpašības.

Jāzina, ka ikviens grēks jau dzemdē miesā slimības iedīgļus. Un ikvienam grēkam ir reālas sekas. Ja vēlamies būt veseli, tad ir jāsāk ar Dieva likumu pildīšanu.

Sauli nevajag pielūgt – patiesā Gaisma nāk vienīgi no Dieva. Dievs ir it visā, un Kristus ir mums blakām šajā skaistajā pasaulē.

Ar cerību spārniem iespējams aizlidot līdz visaugstākā kalna virsotnei.

Kāda ir tava viskarstākā vēlēšanās?

 

 1. augsusts

Vispirms lai ir ticība, tad lūgšanas, uzticība, sadraudzība un paļāvība uz Dievu.

Līdz ar Svētā Gara ienākšanu cilvēkā ienāk apskaidrība, miers, saskaņa un mīlestība. Svētais Gars uzrāda mūsu kļūdas un grēkus.

Pasaulē mums ir dots viss, lai varētu sevi izpaust. Ticība ir jāapliecina darbos. Un savu gudrību ir jāiemācās uzticēt Dievam.

Ja tev ir ko teikt, tad arī pasaki. Un tevi apciemos jauna radoša doma.

 

26.augusts

Ticība – tas ir gara auglis, kas dod spēku ticēt Dieva Patiesībai. Ticība dod spēku ticēt arī vienkāršajai pasaulīgajai patiesībai, jo gars spēj atšķirt patiesību no meliem.

Lūgšana ir dzīvā saikne ar Dievu. Tā ir Radītāja dotā iespēja mums ticībā darboties ar sirdi un vārdiem, kas aizsniedzas līdz pašam Dievam. Lūgšanā iesaistās mūsu gars, un caur to mēs spējam šo pasauli darīt skaistāku.

Mīlestība uz saviem tuvākajiem jau liecina, ka cilvēks spēj mīlēt arī Dievu.

 

 1. augusts

Lai aug arī ticība un pārliecība par tavām spējām darīt labu!

Kas ir iemācījies saklausīt savu sirdsbalsi, tas spēj uztvert Dieva Patiesības graudus. Patiesība cilvēkā ienāk caur ciešanām un dzīves pieredzi.

Iespēja būt laimīgam ir jāizmanto – tas varbūt ir rets mirklis. Dzīvot šim mirklim, tas nozīmē savienoties ar Dieva mūžību.

Domāt par nākotni nozīmē saīsināt tagadni.

 

 1. augusts

Ikviens cilvēks grib mīlēt un grib būt mīlēts.

Mīlestība ir visskaistākā Dieva dāvana cilvēkam. Sirds dziļumos tā mīt ikvienā. Mīlestības spēja ir proporcionāla cilvēka gara lielumam.

Lai tevī aug arī ticība un pārliecība par savām spējām darīt labu! Dievs mums ir vēlējis būt par pasaules gaišumu.

Ja kāds vēlas nodzīvot simts piecdesmit gadus, jājautā, vai viņš ir tam gatavs?

 

 1. augusts

Dievs mums ir vēlējis būt par pasaules gaišumu. Gars, kas bagātīgi svētī citus, top divkārt stiprināts, un tā bagātība ik mirkli vairojas.

Ikdienā domā arī par savu iekšējo tīrību – par miesas, dvēseles un gara tīrību kopumā. Iemācies patiesi mīlēt sevi, un tu būsi laimīgs.

Vīrišķība vīrieti ceļ godā. Kad tā pazūd, nav vairs arī vīrieša.

Kādus cilvēkus tu vēlētos savā dzīvē vēl sastapt?

 

 1. augusts

Mīlestība ir visaptveroša. Tās pamatā ir garīgs spēks, ar kuru cilvēks uzvar miesas iekāres un aizspriedumus. Mīlestība ir augstsirdīga, piedodoša, atpestījoša, spēcinoša, atdodoša, pilnīga un mūžīga.

Lai vairojas lūgšanas ticībā un no sirds! Dievs mums devis iespēju dzīvot un krāt gara bagātības, lai mēs būtu skaisti un pilnīgi Dieva bērni.

Kas mīl Dievu, tajā ir dzīvība un augšāmcelšanās spēks, miers un prieks.

Laimīgs ikviens, kurš ticībā ir pieņēmis Jēzu Kristu savā sirdī. Tad tajā plaukst ziedi un sēkla dod trīsdesmitkārtīgu, sešdesmitkārtīgu, simtkārtīgu ražu. Turies pie Dieva un uzvarēsi.

Kāda ir tavas dzīves sūtība? Uzraksti tavas dzīves galvenās vērtības.

 

 1. augusts

Iespēja būt laimīgam ir jāizmanto – tas varbūt ir rets mirklis.

Labprātība ir cilvēka gara augļu sastāvdaļa un ir iesēta no Dieva labestības. Būt labam un darīt labu, domāt labu un vēlēt labu – tas nozīmē saņemt no Dieva labestības augļus.

Ražas ievākšanas laikā vārpas ir pilnbriedā. Tās nobriedina Dieva Svētība. Arī cilvēku gatavības brīdī nobriedina Svētais Gars. Cik skaisti ir labības lauki! Cik brīnišķīgs ir garā bagāts cilvēks! Svētā Gara darbība ir pati pilnība.

Savas spējas ikviens cilvēks var strauji attīstīt, ja palīgā nāk viņa gars.