Ēriks Delpers: grāmata DZĪVĪBAS LIKUMI


 

MĀKSLA

 

Māksla ir cilvēka gara un dvēseles izteiksmes veids. Māksla ir krāsu, formu un līniju skaistums. Bez mākslas cilvēkam nav iespējams iepazīt savu jūtu bagātību un būtību. Māksla ir skaistuma radītāja un nesēja pasaulē.

Vispilnīgāk mākslu uztver ar redzi, saskatot krāsas, formas un kustību. Gars un dvēsele dāvā daudz pilnīgāku un dziļāku mākslas darbu uztveri. Sirds un prāts tos novērtē, dod darbam atziņu enerģijas veidā un arī pats no tā saņem. Mākslas darbam ir savs enerģijas un vibrācija lauks. Ja mākslas darbs ar sirdi ir radīts arī garīgā līmenī, tad tam ir paliekoša vērtība.

Cilvēka sirds spēj novērtēt nekļūdīgi. Par traucēkli var būt vienīgi grēkā aptumšojusies dvēsele vai arī augstprātīgs uzskats. Sirds mīl vienkāršību un patiesumu. Prāts bieži vien ir par traucēkli. Prāts skaitļo pa savam, bet faktisko mākslas darba būtību zina tikai sirds un dvēsele.

Salamana pam.3:2-5

Piesavināties dzīves ziņu, iekšēju stāju un prātu, mācīties gudrību, tiesu, taisnību un vienkāršas sirds skaidrību, lai neprašas kļūtu pratēji un jaunieši prātīgi un apdomīgi.

 Kas ir gudrs un zinīgs, tas klausās un labojas, un, kas ir prātīgs, tas ļaujas sev ko sacīt.

Mākslas darbu vērošana mudina cilvēku ieskatīties dziļākajā dvēseles pasaulē. Māksla liek domāt, attēlot un saskatīt. Tā jūtu pasauli bagātina. Mākslas darbā redzama mākslinieka dvēseles pasaule. Māksla faktiski paver dvēseles aizkaru. Ar mākslu mēs varam pietuvoties dievišķajam.

Pasaulē nav tādu krāsu un formu pilnības, kāda tā ir Debesu Valstībā. Bet katrai augstākā līmeņa krāsai ir radīta līdzīga arī pasaulē. Māksliniekiem ir dota pietiekoša krāsu gammu kombināciju, lai pietuvotos dievišķajām krāsām, kas ir Debesīs. Tikai retam izdodas pilnvērtīgi attēlot debesu zilgmes nokrāsas un tajās atainot Dieva gaismu un spēku.

Katrai krāsai ir savs dziļums un spēja nest garīgās pasaules informāciju. Krāsu pilnību var iepazīt pakāpeniski- sadraudzējoties un pietiekami ieejot krāsu pasaulē. Krāsas nes ļoti daudz informācijas. Krāsas it kā klusē, bet tajā pašā reizē arī runā izteiksmīgi.

Līnijas veido burtus un vārdus. Līnijas ir izteiksmes veids arī tēlotājmākslā. Līniju sakopojums veido radošā darba struktūru un faktūru. Tajā jau saskatāma kompozīcija un doma.

Salamana pam.3:19-20

Jo Tas Kungs ir radījis zemi ar Savu gudro ziņu, un debesis Viņš ir izveidojis pēc Sava padoma. Pēc Viņa gudrības sadalījušies dziļumi, un mākoņi, piesātināti ar ūdeni, pilēs uz zemi ar krītošu rasu.

Par mākslinieku var saukties tas cilvēks, kas profesionāli spēj izteikties dvēseles un gara līmenī. Tas, kurš prot gleznot, tas ir gleznotājs vai kas prot veidot, tas ir skulptors, bet vai viņš ir mākslinieks- mākslas meistars, to lai novērtē tauta.

Mākslā izmanto arī prāta fantāzijas augļus. Tie ir neinteresanti un piezemēti.

Baltā krāsa ir vistīrākā. Tā nes gaismu un garīgu saturu. Kā gan attēlot eņģeli ar tam piemītošo neparasti spožo un mirdzošo gaismu? Māksliniekam palīgā nāk gars, kurš redz patieso spīdumu un apskaidro. Eņģeļi vienmēr ir Dieva gaismas apspīdēti, mirdzoši gaismā un tīrā zeltā.

Mākslas darbā galvenā ir ideja. Laba ideja dzimst reti un ne vienmēr iegūstama. Bieži vien topošajiem mākslas darbiem ir ilgi jāatpūšas, lai tas radošā spēkā tiktu turpināts. Un tas ir pareizi. Cik nepateicīgi izskatās darbi naudas dēļ! Tie ir sasteigti un patukši. Labs darbs gatavību sasniedz ilgstošā radošā procesā.

Visskaistākās krāsas ir dabā. Cilvēks gleznojot to spēj izteikt arī dabas dvēselisko daļu. Patiesi, blakām pastāv pilnīga dvēseles un gara pasaule. Kokiem un pat akmeņiem ir dvēseliska daļa. Garīgā daļa vairāk ziedos un debesīs.

Debesu gaismai ir īpaša vibrācija. Tā attīra prātus un pasauli. Ap cilvēka galvu ir nimbs, tajā redzamas septiņas krāsas. Katram cilvēkam ir dažāda spožuma un krāsu gammu nimbs. To veido gars un Dieva klātbūtne cilvēkā.

Katra no septiņām krāsām dvēseles līmenī sadalās vēl septiņās atvasinātās krāsās. Pasaulē tās grūti iegūt. Pasaule krāsu un izteiksmes veidu ziņā ir visprimitīvākā. Gars to zina un tāpēc liek cilvēkam tiekties pēc Debesu Valstības.

Debesīs Tā Kunga spožums nav aprakstāms. No Viņa iziet maigi zeltīta Gaisma. Tā ir mīlestības Gaisma, kura dod spēku, saskaņu, mieru un pilnību. Skaistu mākslas darbu var radīt pietuvojoties dievišķajam.

Pasaulē maigi dzeltenā krāsa ir pielīdzināma Dieva mīlestības gaismai. Tā spēj cilvēku pamodināt, dod plašumu un dzīvīgumu. Spoži baltā gaisma izteic Tā Kunga spēku un iznāk no gara sirdīm. Baltā krāsa satur citas krāsas un tai nav robežu.

Pāvila II vēst. korintiešiem 3:16-18

Bet, līdzko atgriežas pie Tā Kunga, tur sega tiek noņemta. Tas Kungs ir Gars. Kur Tā Kunga Gars, tur ir brīvība. Bet mēs visi, atsegtām sejām, Dieva godību redzēdami kā spogulī, topam pārvērsti Viņa paša līdzībā no spožuma uz spožumu. To dara Tā Kunga Gars.

Gaiši zilā krāsa dāvā spēju saplūst ar Radītāja izplatījuma dziļumiem. Tā cilvēkā atver visaugstākās jūtas un ticību. Violetā krāsa pieder pasaulei un spēj aptvert tikai dvēseles dziļumus. Daļai cilvēku auras ir gaiši violetas.

Zaļā krāsa dāvā radošu spēku un visu dzīvina. Sarkanā krāsa ir aktivizējoša un uzbudinoša krāsa. Oranža krāsa ir individuāla krāsa. Brūna krāsa ir zemes krāsa. Krāsas pēc līdzības ar dabā esošajām ir siltākas- sarkanā, dzeltenā, un vēsākās- zilā, tumši zilā.

Varavīksne ir Dieva Derības zīme. Tās krāsas ir Dvēseļu pasaules krāsu atblāzma. Savā gara atklāsmē cilvēks gadu pēc gada pakāpeniski iziet cauri plašajam krāsu spektram. Pavērojiet kādu toņu un iekrāsu drēbes jūs valkājiet un paanalizējiet savu garderobi.

Ja jūs būsit auguši garā, tad arī drēbju toņus nemanāmi nomainīsiet uz gaišākiem. Baltā krāsa nes veselību un svētku noskaņu. Dabīgas krāsas ir harmoniskas. Ikdienā iespēju robežās ir jāvalkā drēbes ar dažādiem gammas toņiem, katrai dienai piemērojot savu krāsu.

Krāsas rada kustību un savu simfoniju. Saskanīgas krāsas savā starpā dzied. Dabā mīt dažādība, pat zieds no zieda atšķiras. Arī cilvēka ikdienai dažādība ir nepieciešama.

Cilvēka gars un dvēsele mirgo visskaistākos toņos. Tie nonāk arī līdz cilvēka izjūtām un rodas vēlme pēc dievišķīgajiem toņiem. To krāsas nervu sistēmu nomierina. Krāsas ar rituāliem izsaukt nedrīkst, jo tāds sauciens ir bezpersonisks. Var atnākt nezināmi un nevēlami viesi. Lūdziet Dievu un Svētā Gara gaisma atnāks vispilnīgākajos krāsu spektros.

Jāņa atklāsmes gr. 21:10-12

Viņš mani aiznesa garā uz lielu, augstu kalnu un rādīja man svēto pilsētu Jeruzālemi nokāpjam no debesīm no Dieva. Tā bija dievišķā godībā; tās spožums bija kā visdārgākā akmens spožums, kā kristāldzidrs jaspids.

 Tai bija liels, augsts mūris ar divpadsmit vārtiem un uz vārtiem divpadsmit eņģeļu; tur bija uzrakstīti divpadsmit vārdi, tie ir Israēla divpadsmit cilšu vārdi;

Fotografējot, dabā var atrast skaistas ainavu kompozīcijas. Mākslinieks uz audekla tās pats sacer un veido dažādu elementu salikumus. Kompozīcijas veidošanu varētu salīdzināt ar mūzikas komponēšanu- katram tās elementam ir sava vieta un nozīme. Mākslas darbos ir jāsaglabā līdzsvars gan objektu novietojuma, formu un apjoma ziņā, gan plakņu un krāsu izteiksmē.

Ar mākslas palīdzību cilvēks spēj izteikt savas domas, attēlot ne tikai redzamo, bet arī savas fantāzijas augļus. Tā ir iespēja attēlot arī garā redzētās atklāsmes. Glezna, skulptūra, fotogrāfija, vai kāds cits mākslas darbs, spēj dziļi runāt. Gara spēkā tapušiem darbiem piemīt liela enerģija, tiem ir ilgs mūžs.

Arī Debesīs ir mākslas darbu galerijas. Cilvēkam tiek dota iespēja strādāt radoši un izcilie mākslinieki arī Debesu pasaulēs turpina radīt šedevrus. Garā stipram cilvēkam jau sirdī ir ielikta spēja dziļi saprast, ieskatīties un radīt mākslas darbus.

Jāņa atkl.21:21-22

Divpadsmit vārti bija divpadsmit pērles, katri vārti bija darināti no vienas pašas pērles; un pilsētas iela bija tīrais zelts kā caurspīdīgs stikls. Tempļa es tur neredzēju. Jo viņas templis ir Kungs Dievs Visuvaldītājs un Jērs. Pilsētai saules un mēness gaismas nevajag, jo Dieva spožums to apgaismo, un viņas gaisma ir Jērs.

Ielūkojoties savā sirdī varam tvert tās skaistumu un mēģināt to ielikt radošos darbos. Parasti cilvēks savām spējām iesākumā netic. Labākais būtu ķerties pie darba un pamēģināt radīt kādu rokdarbu. Tas varētu būt arī zīmējums vai sauso ziedu kompozīcija. Galvenais ir uzsākt un sev noticēt.

Vispilnīgākais mākslinieks ir Radītājs. Cilvēkiem arī ir dāvāta spēja radīt skaistus mākslas darbus.

Lai radošā spēja paceļ jūsu dzīves aktivitāti!

Lai tā palīdz pietuvoties dievišķajam skaistumam!

Lai Tas Kungs dāvā spēju mīlēt un radīt visu skaisto!