Ēriks Delpers: grāmata DZĪVĪBAS LIKUMI


 

IZĀRSTĒŠANĀS

 

Dievs cilvēkam ir dāvājis brīnišķīgu miesu. Tā ir kopjama un saudzējama visu mūžu. Parasti atceras, kad ir pienācis mašīnas tehniskās apkopes laiks, bet par ķermeni cilvēks regulāri nedomā.

Veselība ir paša cilvēka rokās. Ja uzturs ir pilnvērtīgs un sabalansēts, darba un atpūtas režīmi normāli, cilvēks ir aktīvs un zinošs, pareizi veido attiecības ar Dievu, tad atliek tikai neielaist slimības un veselība garantēta.

Katram cilvēkam ir dota brīnišķīga spēja sevi pilnveidot un padarīt dzīvi labāku. Ķermeņa atveseļošanās process var sākties ar ticību Dievam un sev. Dzīvības spēku dod vienīgi Dievs. Tas ienāk vispirms garā, tad dvēselē un pēc tam miesā. Vienīgi dzīvības spēks var atgriezt veselību un darīt dzīvīgākas visas šūnas.

Ījaba  33:4

 Mani ir radījis Dieva Gars, un Visuvarenā dvaša piešķir man dzīvību.

Tātad veselības pamatā ir miesas, dvēseles un gara vienotība. Cik apgarotas ir šūnas, tik tās ir spēcīgākas un spējīgas izpildīt visas savas funkcijas. Gara spēks vispirms apskaidro prātu un veido stipru nervu sistēmu. Miesa ir dvēseles un gara templis.

Apgarotība paver iespēju attīstīt prātu, smadzenes un visu ķermeni. Ikvienā cilvēkā ir ielikta vēlme pilnveidoties. To var darīt daudzos virzienos. Šajā procesā galvenais ir iemācīties mīlēt sevi, pieņemt sevi un sadraudzēties ar sevi. Tas nozīmē arī veidot pilnvērtīgu saikni ar dvēseli un garu. Ķermeņa, prāta un gara pilnveidošana- tas ir viens veselums. Veselā miesā mīt vesels gars.

Jāņa ev. 3:6

            Kas no miesas dzimis, ir miesa, un, kas no Gara dzimis, ir gars.

Ikdienā pietiekoši jādomā arī par fizisko un garīgo attīrīšanos. Fiziskā- tā ir ārējā un iekšējā attīrīšanās, garīgā- tā ir grēku dzēšana un dvēseles attīrīšana no dažādām nevēlamām enerģijām. Fizisko attīrīšanos veic pats cilvēks, garīgo ar Dieva palīdzību.

Grēku piedošanas ceļš kristietim ir zināms- tā ir Tēvreize, apzināta lūgšana par grēku piedošana un svētības saņemšana pārkrustoties Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā.

No nevēlamām enerģijām, burvestībām, ļaunas acs, lāstiem var atbrīvot vienīgi Tas Kungs un Dievs. Ja kāds saka, ka viņš pats to spēj, tad tas ir melis.

Jāņa ev.8:7;12

 Kad nu tie uzstāja Viņam ar savu jautāšanu, Viņš pacēla galvu un sacīja: “Kas no jums ir bez grēka, tas lai pirmais met akmeni uz viņu!”

 Tad Jēzus atkal runāja uz viņiem, sacīdams: “ES ESMU pasaules gaisma; kas seko Man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma.”

Miesas daļu Dievs ir uzticējis pašiem cilvēkiem, bet dvēseles un gara daļu atstājis Savā ziņā. To saprast ir svarīgi. Cilvēkiem ir jāsaudzē savs fiziskais starta kapitāls, to bez vajadzības nedrīkst ātri izniekot. Gars vienmēr sūta brīdinājuma signālus par veselības problēmām, tajos ir jāieklausās. Sirds izjūtas saka priekšā.

Cilvēkam ir jāmācās dzīvot saskaņā ar Dievu, dabu un sevi pašu. Dievs ir visā- akmenī un kokā, stādā un ziedā, dzīvniekā un, protams, katrā mūsu šūnā. Dievs dzīvo Savos augstumos un darbojas arī mūsos. Cilvēkam ir jāiemācās lūgt Dievam darboties ikkatrā šūnā. Mūsu organisms ir dievišķu enerģiju caurstrāvots, tieši tās veido veselību un dzīvīgumu.

I Mozus 1:27-28

 Un Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla, pēc Dieva tēla Viņš to radīja, vīrieti un sievieti Viņš radīja.

 Un Dievs tos svētīja un sacīja uz tiem: “Augļojieties un vairojieties! Piepildiet zemi un pakļaujiet sev to, un valdiet pār zivīm jūrā un putniem gaisā, un katru dzīvu radījumu, kas rāpo pa zemi.”

Ādams tika izveidots no zemes vistiešākajā nozīmē un dzīvības dvaša tika iedvesta no Dieva. Un Ievu izveidoja no Ādama sānkaula. Cilvēka miesā ir visi zemes mikroelementi un vielas. Ikdienā cilvēkam jāgādā, lai miesā to būtu nepieciešamais daudzums.

Dzimšanas mirklī, kad cilvēkā ienāk dvēsele un gars, ar Dieva spēku tiek piesaistīts pie dzimšanas vietas enerģijām, kas nāk no zemes. Lai cik tālu atrastos, šo zemes enerģiju saikne saglabājās visu mūžu.

Katra zemes viela vai elements molekulārā līmenī izstaro enerģiju. Šī enerģija ikvienam ir ļoti nepieciešama. Tā bagātina organismu ar enerģiju un aktivizē molekulu, atomu un kvantu darbību.

I Mozus 2:7

 Un Dievs Tas Kungs radīja cilvēku no zemes pīšļiem un iedvesa viņa nāsīs dzīvības dvašu; tā cilvēks tapa par dzīvu dvēseli.

7 Un Dievs Tas Kungs radīja cilvēku no zemes pīšļiem un iedvesa viņa nāsīs dzīvības dvašu; tā cilvēks tapa par dzīvu dvēseli.

Enerģijas aprites loks, aura ar lotosa ziedu pamatnē skar zemi un no tās saņem līdz 30% cilvēkam nepieciešamās enerģijas. Tāpēc tik ļoti patīkami ir pastaigāties ar basām kājām pa zemi. Vēlams ik dienu, vismaz stundu būt tiešā saiknē ar zemi.

Ja cilvēks ir iemācījies no zemes saņemt enerģiju, tad tā ir arī veselība, dzīves prieks un radoša aktivitāte. Zemes centrā ir Dieva enerģijas kristāls, kas satur visas planētas enerģijas. Daži cilvēki ar Dieva svētību spēj aizsniegt arī līdz tam un spēj šīs enerģijas nodot tālāk citiem, lai palīdzētu atveseļoties.

Vasarā, kad zeme silta un pērkons jau nodudinājis, ieteicams atlaisties zālē vai pludmalē, izstiept rokas sānis un brītiņu brīvi pagulēt. Arī peldot ūdeņos saņemam enerģiju, bet tā jau ir ūdens enerģija. Kokiem no saknēm, caur stumbru un lapu vainagu iziet zemes enerģijas, tad tās atgriežas zemē pie saknēm, veidojot apli, līdzīgi kā cilvēkam.

Dieva darbība miesā sastāv no vissmalkākām daļiņām- no kvantiem, atomiem, molekulām, šūnām, orgāniem un tad cilvēka kopumā. Cik gan liels spēks jau ielikts atomu un molekulu darbībā! Bet pastāv vēl kvanti un smalkāko daļiņu pasaule. Viss rit dzīvā kustībā. Tieši Dieva dvaša mūsos veido mūsu dzīvīgumu un veselību, harmoniju un sakārtotību. Atvērsim savas sirdis Dievam!

Mateja ev. 22:37

             Bet Jēzus tam sacīja: “Tev būs Dievu, savu Kungu, mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles, un no visa sava prāta.

Miesas, dvēseles un gara vienotājs ir Dievs. To vienotība var tikt panākta ar paša cilvēka vēlēšanos un ticību. Tātad ilglaicīgi veselību var noturēt dzīvojot mīlestībā un ticībā uz Dievu.

Cilvēka miesa bez gara ir vāja. Tā ir Dieva gudrība- ticīgais veselību vairo, neticīgais to pakāpeniski pazaudē. Jaunībā cilvēkam ir pietiekošas rezerves, bet ar gadiem tās izsīkst.

Piemēram, vīrietis ap 40 gadiem jau ir zaudējis pusi no mikroelementu un minerālu krājuma. Puse no starpšūnu šķidruma ir piesārņota ar toksīniem, tas ir skābs. Tātad, varbūtība saslimt ir divkāršojusies. Septiņdesmit gados tā var pieckāršoties.      Katrs cilvēks ir individuāls un ja par uzturu un dzīvesveidu domā, tad arī vecumdienās šie rādītāji var būt normas robežās. Arī vecumdienās cilvēks var būt pilnīgi vesels- tā tam būtu jābūt.

Pētījumos pierādīts, ka slimos cilvēkos trūkst daudzu mikroelementu un daži ir vairumā. Piemēram, vēža gadījumā slimību pavada elementi- dzelzs, svina, cinka, alvas, arsēna, germānija, samārija sārņi. Tos nepieciešams steidzīgi izvadīt un organismu bagātināt ar iztrūkstošajiem mikroelementiem.

Vēzis ir ar enerģijas deficītu saistīts progress. Slimības cēlonis ir negatīvas enerģijas ielaušanās organismā, kura rezultātā izmainās gēnu normālā darbība. Cietušie gēni vairs nespēj šūnas darbību pilnvērtīgi vadīt. Tās sāk vairoties nekontrolējami. Pārciestās iedarbības rezultātā šūnas veidojas pataloģiskas.

Gan cilvēki, gan dzīvās būtnes dabā ir neatkārtojami indivīdi. Veicot veselības aprūpi, tas ir jāatceras. Tātad, nevar būt vienādas ārstēšanas metodes un zāļu receptes. Šajā gadījumā ir jāizmanto progresīvās diagnostikas metodes, kur ir iespējams izmeklēt visu organismu kopumā.

Pāvila I vēst. korintiešiem 15:47-49

            Pirmais nav garīgais, bet dabīgais, tik pēc tam nāk garīgais. Pirmais cilvēks ir no zemes, no pīšļiem; otrs cilvēks no debesīm. Kāds tas, kas no zemes, tādi paši tie, kas no zemes; un, kāds Tas, kas no debesīm, tādi paši tie, kas no debesīm; un, tāpat kā esam nesuši zemes cilvēka tēlu, tā arī nesīsim Tā tēlu, kas no debesīm.

Veselības pamatā ir veselīgs uzturs ar pilnvērtīgu vitamīnu, mikroelementu, minerālvielu, aminoskābju, šķiedrvielu, fermentu un citu organismam nepieciešamo vielu saturu. Galvenais uzturā ir lietot dabīgus produktus, dzert pietiekošā daudzumā labu, negāzētu, nevārītu ūdeni.

Lai izvairītos no skābju un kaitīgo vielu klātbūtnes organismā, dienā vidēji ir jāizdzer 1-2 litri ūdeni. Ūdens ir dabīgs cilvēka vides šķidinātājs. To pirms lietošanas vēlams nosvētīt. Ūdens atšķaida un aizskalo liekās vielas. To var bagātināt ar Koraļļu kalciju. Pietiek zaudēt 11% no ķermeņa ūdens, lai dzīvība būtu briesmās.

Medicīnas vēsture aizsākās no Hipokrāta. Tajos laikos galvenās zāles bija no dabīgām vielām. Nāca ķīmijas un alķīmijas laikmets, kurš zinātnei deva attīstību, bet medicīnu noveda no pareizā ceļa.

Organisms spēj pieņemt tikai dabīgas vielas. Tātad ārstēt un spēcināt var tikai ar dabīgām vielām. Ķīmiska satura medikamenti atrisina kādu situāciju, bet nedod pilnvērtīgu risinājumu visam organismam. Laiks ir to saprast un atgriezties pie pareizām pamatvērtībām.

Dzīves patiesība ir pierādījusi, ka cilvēks nespēj izgudrot neko pilnīgāku par to, ko Dievs jau dabā ir radījis cilvēka veselībai. Tikai ir jāprot tas viss pareizi izmantot. Nav iespējams ar ķīmisku līdzekļu palīdzību panākt dabiska organisma veselības atjaunošanos. Medicīnas ceļš ved atkal pie dabas.

Salamana pam.3:5-8

 Paļaujies uz To Kungu no visas sirds un nepaļaujies uz sava prāta gudrību,

 bet domā uz To Kungu visos savos ceļos, tad Viņš darīs līdzenas tavas tekas. Neliecies sev pārmērīgi gudrs esam, bet bīsties To Kungu un vairies no ļauna. Tās būs zāles tavai miesai, kas dziedina un atspirdzinās tavus kaulus.

Izveseļošanās nav iespējama, ja organisma šūnām netiek dotas dabīgas uzturvielas un mikroelementi. Var izmantot dažādas terapijas un ārstniecības metodes, bet to pamatā lai būtu pilnvērtīgs klāsts uzturvielu. Uz Zemes dabā ir atrodams pietiekošs daudzums ārstniecības augu un uztura bagātinātāju.

Ceļš uz izveseļošanos patiesībā ir daudz vienkāršāks, nekā cilvēki parasti to iet. Ja organismam ir paaugstināta temperatūra, tas nozīmē, ka ir aktivizētas visas šūnas, lai atrisinātu radušos problēmu. Temperatūrā ap 38 grādi ir leikocītu aktīvas darbības temperatūra- organisms veiksmīgi cīnās ar baktērijām.

Iedzerot tableti, kas pazemina temperatūru, tiek pārtraukts dabīgs process un slimība ieilgst. Tas pats bieži ar pretsāpju līdzekļiem- organisms signalizē par dziļu problēmu, bet noņemot sāpju sajūtu, problēma tiek aizmirsta un slimība turpina progresēt.

Bieži lietotās ķīmiskās zāles rada vēl smagāku slimnieka stāvokli. Vidēji ap 20% slimnieku ārstējās no komplikācijām, kas radušās pēc pārmērīgas vai nepareizas zāļu lietošanas. Cilvēks pie stiprām zālēm ātri pierod un kļūst no tām atkarīgs.

Mūsdienās ir sešreiz vairāk slimnieku nekā pirms 50 gadiem. Kur gan paliek ticība sev un Dievam? Ir jātic, ka mūsu organismam piemīt unikālas spējas atrisināt ikvienu radušos situāciju, šūnām tikai ir jādod spēks.

Ījaba 4:6

 Vai tava Dieva bijāšana nav arī tava cerība? Un tava dzīves ceļa nevainība – tava paļāvība?

Slimu cilvēku organisms līdzinās atkritumu tvertnei, kas ir pilns ar sārņiem, medikamentiem, ķimikālijā, konservantiem. Tāpēc veselības pamatlikumi ir- ēst un dzert tikai dabīgo un derīgo, vairīties no kaitīgā un to izvadīt.

Veselības rādītājs ir skābju un sārmu līdzsvars organismā. Cilvēka asiņu pH līmenis ir 7,35. Slimam cilvēkam var būt līdz pH 4, zīdaiņiem ideāls- pH 8. Tik augsts rādītājs liecina par lielisku veselību. Diemžēl no dzimšanas mirkļa šis rādītājs slīd uz leju, uz sliktāko pusi. Sirds infarkts ir pie pH 6,2, Vēža sūnas pie pH 6,3, slimības parasto pie pH 5,9.

Lai saglabātu veselību ir jālieto uzturs ar pH tuvu asins rādītājam, pietiekošs daudzums minerālvielu un mikroelementu. Tajos slēpjas dzīvības un veselības spēks. Svarīgākais pH regulācijas orgāns ir aknas. Būtībā novecošanas process ir tieši saistīts ar skābajiem sārņiem un no tā izrietošajiem bojājumiem un deficīta stāvokļiem.

Veselību vairo atpūta, pastaigas, kustības, svaigs gaiss, samērīgs un patīkams darbs, labs ūdens, tējas, minerālvielas, pilnvērtīgs miegs. Veselībai kaitīgi ir alkohols, narkotikas, cigaretes, kafija, limonāde, saldumi- tie samazina ķermeņa enerģijas krājumus un izjauc līdzsvaru.

Slimību cēloņi var būt ne tikai vīrusi, baktērijas, sēnītes, parazīti, saindēšanās, organisma piesārņojumi, vitamīnu un minerālvielu trūkums, bet arī kaitīgie viļņi un dažādi starojumi, ko rada tehnika. Tie izjauc ķermeņa iekšējo līdzsvaru. Ir jāiemācās sevi no tiem pasargāt, ierobežojot atrašanās laiku to tuvumā.

Jāņa ev. 6:35;37

 Jēzus sacīja viņiem: “ES ESMU dzīvības maize. Kas pie Manis nāk, tam nesalks, un, kas Man tic, tam neslāps nemūžam. Katrs, ko Tēvs Man dod, nāk pie Manis, un, kas nāk pie Manis, to Es tiešām neatstumšu.

Saslimšanas iespējas daudzkāršojās, kad cilvēks no miera stāvokļa pāriet uz dusmām un nemieru, no klusēšanas uz skaļu bļaušanu, no iekšējas disciplīnas un visatļautību, no harmonijas uz konfliktu. Vienīgi miers, harmonija un iekšējā sakārtotība sekmēs gara, dvēseles un miesas līdzsvaru, saskaņu un veselību.

Liela nozīme veselības uzturēšanā ir pirtij. Pie augstas temperatūras pastiprināti izdalās sviedri un līdz ar tiem organisms atsārņojās un attīrās. Ieteicams divas stundas pirms pirts izdzert ap puslitru sārņu šķīdinošu mājas tēju, jāēd uzturs ar enerģētiski bagātām minerālvielām.

Pirts procedūras ieteicams veikt vadoties pēc individuālām izjūtām, trīs piegājienos, katru no 10 līdz 15 minūtēm ilgu. Pēc iziešanas no pirts pamatīgi jānoskalojas, bet tikai ar ūdeni. Noslēdzošo terapiju ieteicams veikt aukstā ūdenī.

Latvijas laukos salasītās zāļu tējas satur līdz 60 mikroelementiem. Veselīgākās ir mežrožu, pelašķu, asinszāles, kumelītes, liepziedu, kliņģerītes, strutenes, piparmētru, dažādu kaltēto ogu un augļu tējas. Dabīgās tējas var lietot dažādās kombinācijās. Tās var veidot pamatojoties uz izjūtām, smaržām un gāršām.

Ieteicams veikt ūdens procedūras arī ikdienā. Dušas vai vannas ūdens noskalo negatīvās enerģijas un dažādus baciļus. Apmazgāšanās un norīvēšanās veicina iekšējo enerģiju līdzsvarošanu un aktivizēšanu. Ieteicamas regulāras plaukstu un pēdu peldes svētītā, siltā, ar jūras sāli bagātinātā ūdenī. Jebkura sāls ūdenim piešķir spēju akumulēt visa veida enerģijas. Tāpēc ir jūtama atšķirība starp peldi dīķi vai jūrā.

Sāls spēj ādā iesūkties un to bagātināt ar minerālvielām. Īpašos gadījumos vēlams slimās kājas paturēt sāli vai jūras smiltīs. Arī sausā veidā sāls spēj dot organismam vajadzīgās vielas.

Zobu veselībai periodiski ieteicama mutes dobuma atsārņošana. Šajos gadījumos ieteicams lietot antioksidantus. Labs, uz mikrohidrīna bāzes ir veidots zobu pulveris,  mikrobraits. Baktērijas dzīvo sārņu vidē. Kad tā tiek atsārņota, baktērijas iet bojā. Zobi pateicībā sūta patīkamu sajūtu. Dzīves baudu spēj dāvāt arī veselīgi zobi.

Īpaši svarīga ir sejas, roku, kāju, vislabāk visa auguma apmazgāšana pirms gulēt iešanas. Svarīgi, lai pa dienu sakrātās enerģijas tiek noskalotas ar ūdeni un tās nenāk līdzi gultā. Ja miesa ir atbrīvojusies no nevajadzīgām enerģijām, tad tā var pilnvērtīgi atpūsties.

Salamana pam.3:1-6

             Mans dēls, neaizmirsti manu pamācību, un lai tava sirds patur sevī manus baušļus, jo tie piešķirs tev ilgu mūžu, labus gadus un mieru.

Žēlastība un uzticība no tevis neatstāsies; nēsā manus baušļus sev valdziņā pakārtus ap kaklu, uzraksti tos uz savas sirds plāksnes, un tu iemantosi labvēlību un laipnību Dieva un cilvēku acīs.

 Paļaujies uz To Kungu no visas sirds un nepaļaujies uz sava prāta gudrību,

 bet domā uz To Kungu visos savos ceļos, tad Viņš darīs līdzenas tavas tekas.

Skaņa, gaisma, siltums un magnētisms atšķiras cits no cita ar svārstību frekvenci un to, kā vide šīs svārstības vada. Dabā sastopami dažāda garuma elektromagnētiskie viļņi. Viszemākie vibrāciju spektri ir baktērijām, vīrusiem un sēnītēm. Tātad veselību var veidot un pavadīt augstāku vibrāciju spektri.

Mūzika ir cilvēka dzīves skaistākais ceļabiedrs. Skaista mūzika ar savu skanīgumu un vibrācijām miesā ienes harmoniju un saskaņu. Tā ir veselības pavadonis. Mūzika palīdz cilvēkam izārstēties, it sevišķi bērniem. Mazuļos skaņu uztvere ir vispilnīgākā un ja to attīsta, tā saglabājās visa mūža garumā.

Muzikālam cilvēkam mūzikas terapija ir visiedarbīgākā. Skaņu harmonija un pilnība ir dabā, tāpēc tā tik spējīgi dziedina. Garīgi cilvēki spēj atskaņot un dziedāt garīgu mūziku, tad tā patiesi var atveseļot. Mūzika lūgšanas mirkļos skan arī no Debesīm- ar tās pilnīgajām vibrācijām mēs sajūtam Dieva darbības realitāti.

II Mozus 15:2

 Mans spēks un mana dziesma ir Tas Kungs, Viņš ir tas, no kā man nāk glābšana. Viņš ir mans stiprais Dievs – es Viņu slavēšu, Viņš ir mana tēva mjDievs – es Viņu paaugstināšu.

Pastāv sakarība starp cilvēka temperamentu, fizisko veselību un krāsu. Tās ietekmē daudz lielākā mērā, nekā mēs to apzināmies. Vienmēr var atrast krāsu, kas uzlabo noskaņojumu. Organismam patīk krāsu dažādība, to gammu spektri. Varavīksnes septiņas krāsas vienmēr cilvēku pārsteidz, jo tajās atbalsojās Debesu Valstības krāsu pilnība.

Gaismu ar prizmas palīdzību var sadalīt dažāda garuma viļņos, iegūstot septiņas varavīksnes krāsas. Zema frekvence piemīt sarkanajai krāsai, bet augsta- violetajai. Būtiska dziedniecībā ir no Dieva plūstošā maigi zeltītā gaisma, kas redzama tikai garā. Aktuāla dziedniecībā no debesīm plūstošā gaisma, saules un mēness gaisma, dzeltenā, zilā un sarkanā krāsa.

Pamatkrāsas ir sarkanā, dzeltenā un zilā. Sajaucot pamatkrāsas dažādās attiecībās, var iegūt gandrīz visas pārējās krāsas. Otrās pakāpes krāsas iegūst sajaucot divas pamatkrāsas. Tās ir: oranža, zaļa un violeta. Trešās pakāpes krāsas iegūst kombinējot pamatkrāsas ar otrās pakāpes krāsām. Tās ir: sarkanoranža, sarkanvioleta, zilvioleta, zilzaļa, dzeltenzaļa, dzeltenoranža.

Siltās krāsas ir dzeltena, oranža, sarkana, aukstas: zila, zaļa, violeta. Siltās krāsas iedarbojas uz nervu sistēmu, radot spriedzi, aukstās krāsas spiedzi mazina. Maigi zeltīta krāsa iedarbojas uz garu un dvēseli.

Acs tīklenes aizmugurējā daļā atrodas apmēram 118 miljoni gaismas jūtīgu nūjiņu, kas uztver tikai melnbaltus iespaidus, un 7 miljoni vālīšu, kas uztver krāsas un ļoti spilgtu gaismu.

Pamatkrāsu nozīme: sarkanā- spēks, enerģija, līdzjūtība, oranža- iedvesma, uzbudinājums, labsirdība, dzeltenā- pārliecība, veselība, prieks, zaļa- auglīgums, enerģija, pilnveidošanās, gaišzila- miers, veselība, atklātība, tumšzila- mainīgums, nomāktība, pretenzijas, violeta- spriedze, dievbijība, juteklība.

Tāpēc būtiska ir krāsu izvēle ceļot vai remontējot māju, izvēloties apģērbu un to papildinot ar dažādu krāsu detaļām un arī sadzīves lietām. Svarīgi, lai mūsu vidē valdītu krāsu saskaņa un harmonija. Arī matu krāsai ir liela nozīme. Labāk lai tiem būtu dabīgais tonis. Pastāv 30 dažādi cilvēku matu dabīgo krāsu kombinācijas. Matu krāsošana ir tiekšanās pēc iekšējā skaistuma un ārējā skaistuma, diemžēl tā matiem ir kaitīga.

Krāsu terapijā visspēcīgākā ietekme ir dabīgajām krāsām, kas nāk no debesīm un dabas. Šo krāsu vibrācijas organismam ir vispiemērotākās. Ejot pa ziedošu pļavu vai dārzu, cilvēks saņem ļoti būtisku atveseļošanas impulsu. Sadzīvē ir svarīgi strādāt vai atpūsties labi apgaismotā vidē. Ja cilvēks ceļot māju nepažēlo naudu lieliem logiem, vērstiem uz debesīm, tad laika gaitā viņš sajutīs to atdevi.

Bērniem ieteicams biežāk strādāt ar krāsām. Dabas ainavu zīmēšana nomierina. Ja tiek zīmēts pārsvarā tumšās krāsās, tas liecina par slimību. Guļamistabu ieteicams krāsot gaišās krāsās. Nepareizi lietota krāsa negatīvi ietekmē veselību.

Apustuļu darbi19:11-12

Dievs darīja neparastus brīnumus ar Pāvila rokām, tā ka pat sviedru autus un priekšautus no viņa miesas uzlika neveseliem, un slimība tos atstāja, un ļaunie gari no tiem izgāja.

Slimība ir signāls par cilvēka iekšējā līdzsvara zudumu. Tādā gadījumā enerģijas sadales raksts daļēji ir izjucis un sāpes ir veselīga nervu reakcija, ar kuru organisms grib pavēstīt par problēmu.

Gars pārzin cilvēka miesu un ikdienā savās izjūtās ir jāieklausās. Bieži vien sāpes un izjūtas tiek nospiestas ar pretsāpju līdzekļiem. Noņemot sāpes slimība netiek izārstēta, tiek tika pārtraukta izjūtu padeve. Ja cēlonis netiek novērsts, tad slimība var pāriet hroniskā veidā.

II Mozus 34:10

 Tad Viņš sacīja: “Redzi, Es esmu tas, kas noslēdz derību, un Savas tautas priekšā Es darīšu brīnumus, kādi nav notikuši nekur visā zemes virsū un nevienā tautā, ka visa tauta, kuras vidū tu atrodies, redz Tā Kunga darbus, jo vareni būs tie darbi, kurus Es tavā vidū darīšu.

Masāža ir vienkāršākais ārstniecības paņēmiens. Pareizas un efektīvas masāžas procesā saņem kā devējs tā ņēmējs. Dievs jau no iesākuma ir noteicis likumu- dot otram un par to no Viņa saņemt. Apmainoties ar dzīvīgajām enerģijām, miesās tiek ienests to svaigums. Pieskāriens ir intuitīvs sazināšanās veids.

No garīga cilvēka rokām plūst enerģija. Tā plūst no delnas centra, no pamatnes un no pirkstiem. To var izmantot veselības un labsajūtas uzlabošanai. Ieteicams iemācīties vienkāršākos pašmasāžas paņēmienus.

Pašmasāžas rezultātā cilvēks var aktivizēt enerģiju apriti problemātiskajās vietās, atbrīvot muskuļus no sasprindzinājuma, uzlabot venozo asiņu un limfas atteci, uzlabot ādas un saišu elasticitāti.

Pirms masāžas uzsākšanas ir jāieņem ērta poza un jānomierinās. Uzmanība jākoncentrē uz rokām un masāžas vietu. Ja masāžu veic cits cilvēks, tad vispirms ir jābūt abpusējai saskaņai un ķermeņa stāvoklis- guļus. Masāžas laikā ir jāatbrīvojas no domām un ķermenim jābūt atbrīvotam.

Masējot ir svarīgi saprast, ka ne jau spēka paņēmiens paveiks labu darbu, bet maigs glaudies, valstīšanas vai mīcīšanas pieskāriens, kas aktivizēs miesu un to savienos ar dvēseles un gara enerģijām. Pareiza masāža palīdz atgūt zaudēto savas iekšējās enerģijas daļu.

Masējot enerģiju darbības lauks tiek izlīdzināts, harmonizēts un sakārtots. Vakaros vēlama galvas, roku, kāju, kakla, vēdera un citu vietu pašmasāža. Ir jāmācās ar sevi sadraudzēties un sevi kopt. No rītiem vēlams izstaipīties, iekustēties un vingrot. Ikdienā jācenšas ieturēt taisnu stāju. Muguras deformācija rada daudzas veselības problēmas.

Psalmi 77:15

 Tu esi Dievs, kas dara brīnumus; Tu esi tautām darījis zināmu Savu spēku.

Cilvēkam ir jātic savām spējām būt veselam. No jebkuras slimības, ja tā nav ielaista un grēka sekas nav par traucēkli, var izārstēties. Tāpēc lai ir liela ticība un paļāvība uz To Kungu šodien un tā mūžīgi!

Lai sirdī ticam, ka Tas kungs ir varens un Viņš spēj visu. Kad ir visgrūtāk, tad ticīgs cilvēks sajūt Dieva gādību un mīlestību. Ticība, uzticība un paļāvība nosaka cilvēka laimi un iespēju būt veselam.

Jāzina, ka ikviens grēks miesā jau dzemdē slimības iedīgļus. Katram grēkam ir reālas sekas. Ja vēlamies būt veseli, tad ir jāsāk ar Dieva likumu pildīšanu. Tas Kungs uzlūko katru un gādā, ja cilvēks par to lūdz. Ticības spēkā viss ir iespējams.

Ticēsim un ticības spēkā būsim veseli! Tieksimies pēc Jēzus Kristus dzīvības Gaismas! Mīlēsim Dievu no visas savas sirds, dvēseles un gara un būsim laimīgi!