Ēriks Delpers: grāmata DZĪVĪBAS LIKUMI


 

VESELĪBA UN SKAISTUMS

 

Vesels cilvēks ir skaists. Tas ir kā skaistākais zieds Dieva dārzā. Ar savu labsajūtu un harmoniju mēs arī pasaulei dāvājam savu skaistumu. Saglabāt labu veselību, tas ir cilvēka svarīgākais uzdevums visas dzīves garumā.

Būt veselam gribas ikvienam. Cilvēce jau pietiekami daudz ir izzinājusi ārstēšanas noslēpumus, bet kāpēc cilvēki joprojām slimo? Kāpēc slimības cilvēku piemeklē daudz biežāk, nekā senos laikos?

Pirmkārt, tas saistīts ar to, ka cilvēkos ir maz ticības un paļāvības uz Dievu. Otrkārt tāpēc, ka cilvēks par savu veselību, uzturu un garīgo attīstību nerūpējās. Treškārt, miesas vājās saiknes dēļ ar dvēseli un garu- savu dzīvības avotu. Ja šūnās nav garīguma- organismā iestājas vājums.

Jeremijas 17:7-8

             Bet svētīgs ir, kas paļaujas uz To Kungu un kura cerība ir Tas Kungs! Tas ir kā koks, kas stādīts pie ūdens un kas rieš savas saknes jo tuvu upei, tas nebīstas karstuma, tā lapas paliek zaļas. Arī sausā gadā tas nebīstas, tas nemitīgi nes savus augļus.”

Senos laikos veselība cilvēkiem bija labāka, jo uzturā vairāk lietoja dabīgus produktus. Izņēmums bija trūcīgie cilvēki un vergi, jo viņu uzturs bija vienveidīgs un trūcīgs.

Ir jāsaprot likums- dzīvības spēks cilvēkā nāk no Dieva un gara. Ja šūnas ir apgarotas, tad veselība būs laba. Garā spēcīga cilvēka biolauku ar negatīvu enerģiju arī var izjaukt. Tāpēc, lai mūsu ticība un paļāvība uz to Kungu ir stipra! Nepārtrauktu enerģijas pieplūdumu cilvēkam dod tikai un vienīgi Dievs.

Visam dzīvajam piemīt bioenerģētika. Šūnu bioenerģētika veselā cilvēkā ir harmoniska un līdzsvarota. Ja aura vai organisms kopumā ir vājš, tad cilvēkā ielaužas baktērijas, vīrusi, sēnītes vai parazīti. Tiem ir neharmoniska un patoloģiska frekvence.

Cilvēka bioenerģētika var tikt izjaukta arī no iekšienes. Tas notiek lietojot nekvalitatīvus un enerģētiski vājus produktus. Cilvēka organismu ietekmē arī piesārņotā vide, kurā mēs dzīvojam. Negatīvā enerģija iekļūstot organismā pakāpeniski var uzkrāties.

Sasniedzot kritisko robežu, tas vīrusu iedarbībai vairs nevar pretoties un cilvēks saslimst. Slimības gadījumā ķermeņa temperatūra paaugstinās un tiek mobilizētas visas iekšējās rezerves, lai slimību uzvarētu. Patoloģiskās enerģijas var iedarboties arī tikai uz atsevišķiem orgāniem.

            Psalmi 145:8-13

            Žēlīgs un žēlsirdīgs ir Tas Kungs, pacietīgs un pilns lēnības. Tas Kungs ir labsirdīgs pret visiem, un Viņa žēlastība aptver visus Viņa radījumus.

 Visiem Taviem darbiem būs Tevi, Kungs, teikt, un Taviem svētajiem būs Tevi daudzināt. Viņi izteiks Tavas valstības godību un runās par Tavu varu, lai cilvēku bērniem top zināmi Tavi varenie darbi un Tavas valstības brīnišķais spožums un godība.

 Tava valstība ir uz mūžīgiem laikiem, un Tava valdīšana paliek uz radu radiem. Uzticamības pilns ir Tas Kungs Savos vārdos un svēts visā Savā rīcībā.

Katram cilvēkam ir savs bioloģiskais pulkstenis. Pilns enerģijas cirkulācijas cikls ir 24 stundas. Cikla sākums katram ir atšķirīgs. Enerģijas kustība ķermenī notiek no apakšas uz augšu. Tai ir vienmērīga un ritmiska plūsma.

Enerģijas apmaiņa notiek kā starp iekšējiem tā arī ārējiem orgāniem. Enerģijas plūsma izejot no septītā centra virs galvas, atgriežas atkal pēdu pamatnē, veidojot noslēgtu riņķi. Tā ir dzīvības enerģija, kas nepārtraukti iziet no gara sirds un atgriežas tajā atpakaļ. Pilnveidota tā atkal izplūst un dod jaunu dzīvības spēku.

Matērija un enerģija ir Dieva radītas. Matērija ir acīm redzama un tā ir izzināta. Cilvēka enerģiju lauks ir maz izpētīts. Vislielākā zinātnes kļūda ir tā, ka netic Derības Patiesībai un savos pētījumos izslēdz gara, dvēseles un miesas mijiedarbību. Cilvēks pastāv šajā trīsvienībā un visi dzīvības procesi norit kopēji vienotā veselumā.

Jāņa ev. 14:12-17

             Patiesi, patiesi Es jums saku: kas Man tic, tas arī tos darbus darīs, ko Es daru, un vēl lielākus par tiem darīs, jo es noeimu pie Tēva. Un visu, ko jūs lūgsit Manā Vārdā, to Es darīšu, lai Tēvs tiktu pagodināts Dēlā. Ko jūs lūgsit Manā Vārdā, to Es darīšu.

 Ja jūs mīlat Mani, turiet Manas pavēles. Un Es lūgšu Tēvu, un Viņš dos citu Aizstāvi, lai Tas būtu pie jums mūžīgi, Patiesības Garu, ko pasaule nevar dabūt, tāpēc ka viņa To neredz un To nepazīst; bet jūs To pazīstat, jo Viņš pastāvīgi ir pie jums un mājo jūsos.

No gara miesā ienāk dzīvīgums, miers, mīlestība, sakārtotība un citi gara augļi. Mīlestība cilvēku var pārveidot īsā mirklī. Mīlestība ir cilvēka skaistuma zieds. Tās spēkā atdzīvojas viss organisms. Mīlestības spēkā šūnas uzzied un dzied. Mīlestība cilvēku harmonizē.

Gars ir cilvēka veselības devējs un tās nodrošinātājs. Gars cilvēku dzīvu dara. Gara spēkā mēs šūniņām varam sūtīt domas par veselību. No domu harmonijas veidojas visas miesas harmonija. Veselība ir mūsu iekšējs process.

Pāvila I vēst. korintiešiem 2:11

 Jo kurš cilvēks zina, kas ir cilvēkā, kā vien cilvēka gars, kas ir viņā. Tāpat arī neviens nespēj izprast to, kas ir Dievā, kā vien Dieva Gars.

Apmēram puse no organisma šūnu kodola aktīvajiem gēniem bez pārtraukuma strādā pie šūnu atjaunošanas. Tātad, ja šūnas saņem pietiekošu daudzumu uzturvielu un gēnu darbība nav traucēta, tad pilnīgi iespējams, ka visas slimās šūnas ar laiku tiks nomainītas uz veselām.

Cilvēks, gadiem ritot, var būt veselāks un vesels. Tam ir jātic, ka mūsu organisma rezerves ir neizsmeļamas. Tikai katram vajag atrast īsto ceļu.

Labas veselības garants ir stipra imunitāte. To nodrošina leikocīti- īpašas šūnas. Imunitāte ir mūsu leikocīti- to skaits un spēks organismā. Stipra imunitāte ir spēcīgi un aktīvi leikocīti, kas spējīgi uzvarēt jebkuru slimību. Tos nepieciešams labi pabarot un padzirdīt. Dabīgas imunitātes paaugstināšana notiek tikai ar ūdeni un barību- vitamīniem, aminoskābēm, mikroelementiem, taukskābēm. Tas jādara pastāvīgi, katru dienu, visu mūžu.

Pēc laba darba vienmēr ir nepieciešama patīkama atpūta. Nekur nav teikts, ka bez pārtraukuma ir jāstrādā. Arī miegam ir jāatvēl 7-8 stundas. Miegā miesa atpūšas, bet gars aizceļo Debesīs. Tas tur atpūšas un tiek sagatavots nākamajai dienai.

Miegam ir liela nozīme. Miegā organisms tiek pārveidots. To paveic Svētais Gars. Divas stundas pirms gulētiešanas nav ieteicams ēst. Gulēt ieteicams uz samērā cietas gultas un cieta spilvena. Gultai jābūt orientētai tā, lai skatītos uz ziemeļiem vai austrumiem. Miegs ir svēta lieta. Pirms gulēšanas un līdz ar pamošanos ir jālūdz Dievs.

Svētdien no darbiem ir jāatpūšas. Dievs Debesīs atpūšas un arī cilvēkiem kā likumu arī tā ir noteicis. Svētdienās, ja uzmanīgi ievēro, tad arī visa daba un debesis pieklust. Darba kvalitāte var paaugstināties tikai pēc saturīgas un pilnīgas atpūtas.

I Mozus 2:2-3

 Un Dievs pabeidza septītajā dienā Savu darbu, ko Viņš bija darījis, un atdusējās septītajā dienā no visa Sava darba, ko bija darījis. Un Dievs svētīja septīto dienu un iesvētīja to, jo Viņš tanī atdusējās no visa Sava darba, ko radīdams bija darījis.

Veselību un skaistumu negatīvi ietekmē smēķēšana, pārmērīga alkohola lietošana, protams, narkotikas. Šie netikumi sagrauj garīgi un veido fizisku atkarību. Parasti cilvēks atrod sev attaisnojumu, bet tas ir tikai sevis apmāns. Cēlonis vienmēr ir jāmeklē dziļāk. Ar šiem netikumiem sadzīves problēmas nevar atrisināt.

Alkoholisma cēlonis bieži vien ir enerģētiska trauma, lāsta vai burvestības iedarbības sekas. Tad cilvēks enerģiju intensīvi zaudē. Lietojot alkoholu, šūnas uz laiku saņem daudz kaloriju un organisms jūtas labi. Līdz ko tā lietošana tiek pārtraukta, atkal ir enerģijas trūkums un ir vēl sliktāk.

Cigaretes ķermenim nozog barības vielas. Viena cigarete atņem 25 miligramus C vitamīna, jo imūnsistēmai ir jāneitralizē nikotīns. Cigaretes ir inde, ko cilvēks labprātīgi lieto un atņem no sevis 5% enerģijas. Tātad tieši tik būs mazāk enerģijas veselībai, smaidam un skaistumam.

Smēķēšana ir pieradums un vispirms no tā ir jātiek vaļā. Iesākumā lai ir gribēšana smēķēšanu atmest, tad ieraduma rituāls jāaizstāj ar citu labu nodarbi un maksimāli pierastajos smēķēšanas laikos ir jābūt svaigā gaisā. Viegla sportošana un patīkams darbs vienmēr sekmēs atradināties. Gars arī cieš no tabakas dūmiem, jo tas viegli saindētajās šūnās ienākt nevar.

Vēst. ebrejiem 3:12-14

 Pielūkojiet, brāļi, ka kādā no jums nebūtu neticības ļaunā sirds, atkāpjoties no dzīvā Dieva, bet pamācait cits citu katru dienu, kamēr vēl saka “šodien”, lai kādam no jums sirds netiktu apcietināta ar grēka viltību. Jo mēs esam tapuši Kristus līdzdalībnieki, ja tikai paļaušanos paturēsim no sākuma līdz galam stipru.

Veselības kaitēklis ir arī bīstamās pārtikas piedevas. Nonākot organismā konservanti un ķīmiskas krāsvielas atņem 5-10% no cilvēka enerģijas. Slikts, hlorēts ūdens nonākot organismā tiek pakāpeniski pārveidots pieņemamā formā un tam atkal tiek iztērēta līdz 10% enerģijas. Tā varētu turpināt saistoši arī ar citiem faktoriem, kuri cilvēkam atņem viņa enerģiju.

Saliekot kopā tikai minētos enerģijas zaudējumus varam konstatēt, ka organismam veselības uzturēšanai un arī skaistumam trūktu ap 20% enerģijas. Tas ir daudz. Katram pašam ir jāizsver, vai īslaicīga bauda vai tomēr ilgstoša un laba veselība.

Veselības stāvoklis ietekmē arī prāta spējas un sirds jūtīgumu. Tikai viena pārdozēta reize var sekmēt garīgu spēju aizvēršanos. Vesels organisms izstaro harmoniju un gaismu, jo tajā ar pilnu spēku darbojas gars. Šaubas, sliktas domas un grēks harmoniju izjauc.

Jāatceras, ka labs ūdens mums dod spēku un elektrisko enerģiju visām smadzeņu funkcijām un vispirms domāšanai. Bez ūdens nav dzīvības. Ūdens ir galvenais visu veidu barības, vitamīnu un minerālu šķīdinātājs. Šūnā iekļuvušais ūdens apgādā to ar skābekli. Ūdens atjauno miegu, acīs rada spožumu, uzlabo atmiņu.

To dara tikai un vienīgi dabīgs, akas vai avota ūdens. Vēlams zināt, ka veikalu sulas bagātas ar konservantiem, gāzētie dzērieni satur daudz ogļskābās gāzes, kas ir spēcīga toksiska viela un samazina skābekļa daudzumu organismā.

Sadzīvei arī ir liela loma. Mājas sakārtotība un tīrība arī miesai dāvā labas enerģijas. Pasaulē eksistē daudz mikrobu. Ja tiem dotu vaļu regulāri neuzkopjot telpas, tad drīz vien tie apsēstu arī cilvēku. Apkārt slimam cilvēkam ir liels daudzums baktēriju un mikrobu. Tās ar gara redzi ir reāli redzamas.

Veselam cilvēkam gara darbības dēļ, tie nevar pietuvoties pat tuvu. Garā stipram cilvēkam šūnas jau ir pārveidotas- tajās ir liels gara enerģija potenciāls un viņš to jau prot vadīt. Tādai miesai ir patīkamas vibrācijas un smarža. Veselu cilvēku raksturo līksme, prieks un acīs mirdz gaisma.

Pāvila vēst. romiešiem 8:6-9

 Miesas tieksme ved nāvē, bet Gara tieksme – uz dzīvību un mieru. Jo miesas tieksme ir naidā ar Dievu: tā neklausa Dieva bauslībai, jo tā to nespēj.

 Miesas cilvēki nevar patikt Dievam. Bet jūs neesat miesā, bet Garā, tik tiešām, ka Dieva Gars mīt jūsos. Bet, ja kādam nav Kristus Gara, tas nepieder Viņam.

Dzīves laikā skaistumu veido pats cilvēks. Katrs labais darbs dāvā gara augļus un arī skaistumu. Ikviena cilvēka gars ir izcili skaists. Tā skaistums var nonākt līdz miesas šūnām caur tīru dvēseli. Grēcīga dvēsele aizsedz gara gaismu un skaistums līdz miesai nenonāk. Grēks miesai skaistumu atņem.

Skaistums veidojas no iekšienes arī ar saņemto ēdienu. Organisms vēlas tikai dabīgu ēdienu. Ja organismam trūkst barības vielu, tad to trūkst arī visam, kas veido ārējo izskatu. Arī iekšēji lietots labs ūdens veido skaistumu. Sažuvušai ādai noteikti trūkst ūdens. Caur cilvēka ādu dienā iztvaiko līdz diviem litriem ūdens.

Skaistums jāveido arī ar rokas pieskārieniem. Organisms, tas ir cilvēka kopjamais ziedu dārzs. Ādai ir nepieciešama saule un svaigs gaiss. Ādai ir jāelpo. Jāgādā, lai ādas poras būtu tīras. Ūdens un pirts palīdzēs šo darbu paveikt.

Ādu vajag arī pabarot- ar medu vai labu krēmu. Ieteicams izvēlēties tikai dabīgu ādas kosmētiku. Skaista āda rodas pateicoties labai zarnu trakta darbībai.

Ādai ir nepieciešama veselīga asinsrite, tikai tad tā būs pilnvērtīgi pabarota ar vitamīniem, mikroelementiem, aminoskābēm un citām barības vielām. Asinsriti veicina silta un auksta duša, sejas masāža. Asinsriti uzlabo Ginkgo Biloba.

Skaistumu bojā kaitīgas uzturvielas, veci produkti, gaļa, konservanti, emulgatori, bieža ķīmisku medikamentu lietošana. To bojā slikts ūdens un pārmērīga stipru dzērienu lietošana.

Skaistumu veicina dabīga vide. Arī pļavas vai dārza ziedi dāvā daļu sava skaistuma cilvēkam. Arī ziedošie krūmi un koki. Pat rudenī krāšņi iekrāsotās lapas cilvēkiem atdod savu skaistumu un enerģiju.

Pāvila vēst. romiešiem 8:6-9

Bet, ja jūs Gara spēkā darāt galu miesas darbībai, tad jūs dzīvosit.

 Jo visi, ko vada Dieva Gars, ir Dieva bērni.

Skaistums nāk arī no debesīm, Saules un īpašā veidā arī no Mēness. Daudz enerģijas cilvēks uzņem ar matiem. Tie ir kā antenas enerģijas uztveršanai. Labi kopti un pareizi sakārtoti mati dāvā iespēju saņemt daudz vairāk enerģijas.

Uz galvas cilvēkam vidēji ir no 100 000 matu un tie nodrošina daudzējādā ziņā arī smadzenēs esošos centrus. Mati aug viļņveidīgi. Katrs septītais mats atpūšas. Vidēji 100 matu ik dienas izkrīt un tā ir normāla parādība. Mata mūžs ir līdz pieciem gadiem.

Prasība pēc matu sakārtošanas vai izķemmēšanas rodas sakarā ar nepieciešamību koriģēt to enerģētiku. Matus nedrīkst mazgāt pārāk bieži. Tiem patīk dabīgi mazgāšanas līdzekļi. Kupli un mirdzoši mati ir veselības un skaistuma simbols.

Matiem īpaši ir vajadzīgs cinks, zobiem kalcijs un fosfors, kauliem kalcijs un visu pārējo mikroelementu buķete. Zobu skaistums saglabāsies, ja ar zobu tīrīšanu atbrīvosimies no mutes dobumā esošajām baktērijām. Baktēriju vairošanās tempi ir pielīdzināmi eksplozijai un ja to neaptur, tad kariesa baktērijas būs klāt.

Cilvēka skaistums veidojas arī caur pilnvērtīgu dzirdi, redzi, ožu, tausti un garšu. Dabā esošās pilnvērtīgās vibrācijas ienākot miesā, to padara skaistāku. Garīgam cilvēkam ir izteikti skaistas acis, lūpas, ausis un rokas. Arī pārējais augums to izteikti raksturo. Pat pēc pirksta formas var novērtēt cilvēka skaistumu un garīgumu.

Pāvila vēst. romiešiem 8:26-28

 Bez tam arī Gars nāk palīgā mūsu nespēkam; jo mēs nezinām, ko mums būs lūgt un kā; bet pats Gars aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtām. Bet Tas, kas izpētī sirdis, saprot, ko Gars grib, jo Tas pēc Dieva gribas iestājas par svētajiem.

Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc ka tie pēc Viņa mūžīgā nodoma ir aicināti.

Skaistums ir Dieva dāvana, bet tikai kopts tas var saglabāties skaists. Acīs mirdz cilvēka gara skaistums, lūpās tā izteiksme, ausīs tā skanējums.

Liekais svars cilvēkam sagādā neērtības. Ēšanas paradumi bieži vien neatbilst ķermeņa faktiskajām vajadzībā. Lietojot uzturā lētus produktus, kuros ir daudz tauku, cukura, konservantu, bet maz vitamīnu un barības vielu, ķermenī veidojas lieku tauku uzkrājumi. Pārēšanās var novest pie organisma sazondēšanās.

Par to ko ēdam patiesi ir jādomā. Cilvēkiem ar lieko svaru būtu jāsamazina cukuroto, trekno un balto miltu produktu ēšana.

Pāvila vēst. romiešiem 14:17

            Jo Dieva valstība nav ēšana un dzeršana, bet taisnība, miers un prieks Svētajā Garā.

Skaistums vairojas, ja mūsos ir miers un sakārtotība. Miers ienāk no gara, bet nemiers no pasaules steigas. Dabā nav steigas, jo tai ir savi kustības un attīstības tempi. Vāja un nelīdzsvarota nervu sistēma no apkārtējā vides ātri ietekmējās un ienāk nemiers. Atgriezties nervu šūnām normālā stāvoklī palīdz gara spēks un ieteicams augu lecitīns.

Patiesas sirds laimes sajūta dāvā veselību un skaistumu. Arī veselība un skaistums sagādā labsajūtu un prieku. Būsim pateicīgi par visu, ko Dievs mums dāvājis- skaistu miesu, tīru dvēseli un možu garu.

Jāņa ev.7:37-39

 Beidzamajā, lielajā svētku dienā Jēzus uzstājās un sauca: “Ja kam slāpst, tas lai nāk pie Manis un dzer! Kas Man tic, kā rakstos sacīts, no viņa miesas plūdīs dzīva ūdens straumes.” To Viņš sacīja par Garu, ko vēlāk dabūja tie, kas Viņam ticēja;

Esiet laimīgi- tāds ir Tā Kunga novēlējums ikvienam cilvēkam. Ar labiem darbiem mūsos vairojas dievišķas īpašības- mīlestību, prieku, miers, pacietību, laipnību, labprātību, uzticamību, lēnprātību, atturību, tās tad arī vairo laimi un skaistumu. Mīlestība uzziedina cilvēku un atver šūnu skaisto ziedu dārzu.

Lai jūsu miesas, dvēseles un gara starpā valda saskaņa! Lai sirdī ir prieks, ka esam! Lai ir mūžīga pateicība Dievam, ka esam, būsim un tā mūžīgi!