Ēriks Delpers: grāmata DZĪVĪBAS LIKUMI


II DAĻA

SEVIS IZZINĀŠANAS SPĒKS

 

Kad nu nāks Aizstāvis, ko Es jums sūtīšu no Tēva, Patiesības Gars, kas iziet no Tēva, Tas dos liecību par Mani.

 Bet arī jūs dosit liecību, jo jūs no paša sākuma esat pie Manis.

Bet, kad nāks Viņš, Patiesības Gars, Tas jūs vadīs visā patiesībā; jo Viņš nerunās no Sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs, un darīs jums zināmas nākamās lietas.

Tas Mani cels godā, jo Viņš ņems no tā, kas ir Mans, un jums to darīs zināmu.

Viss, kas Tēvam pieder, pieder Man; tāpēc Es jums sacīju, ka Viņš ņems no tā, kas ir Mans, un jums to darīs zināmu.

Mateja ev.15:26-27; 16:13-15

 

MIESAS UN GARA SASKAŅA

 

Dievs cilvēku radīja pēc Sava tēla un līdzības. Cilvēka miesa ir unikāla. Kā Dievam ir Trīsvienība, līdzīgi tāpat arī cilvēkam pasaulē ir miesa, dvēsele un gars. Cilvēka dzīvības procesiem nepieciešamo enerģiju ik mirkli dod Dievs. Lai mūžīga ir mūsu pateicība Dievam, dzīvības devējam un uzturētājam!

I Mozus 1:27 ;2:7

 Un Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla, pēc Dieva tēla Viņš to radīja, vīrieti un sievieti Viņš radīja.

 Un Dievs Tas Kungs radīja cilvēku no zemes pīšļiem un iedvesa viņa nāsīs dzīvības dvašu; tā cilvēks tapa par dzīvu dvēseli.

Cilvēka ķermenim ir apmēram no 40 līdz 60 triljoni šūnu. Katrā no šūniņām norisinās dažādi, ļoti komplicēti procesi. Tas viss notiek pie nemainīgas temperatūras un cilvēks dzīvības procesu noriti sevī īpaši nejūt.

Kā smalki vilnas pavedieni kamolā, katras šūnas kodolā satītas atrodas hromosomas. Šeit slēpjas pārmantošanas noslēpums. Uz hromosomām savukārt kā lentītes, spirālveida satīti, atrodas gēni. Ja tos atritinātu, tad varētu izstiept 1,5 metru garumā. Ja visas šīs lentītes no viena cilvēka ķermeņa saliktu citu pie citas, tad tās attālumu līdz Saulei veidotu apmēram 600 reizes.

Ikviens no šiem gēniem līdzīgi skaņu platei ir aprakstīts ar informāciju. Ja to atskaņotu vārdos, tad tie katrs sastādītu apmēram 100 000 sējumus vārdnīcas apjomā. Tās ir direktīvas, iekšējie Dieva likumi, kuri nosaka, kādam ir jābūt organismam.

Psalms 139:13-17

 Jo Tu radīji manas īkstis, Tu mani veidoji un piešķīri man ķermeni manas mātes miesās. Es Tev pateicos, ka es esmu tik brīnišķi radīts, brīnišķi ir Tavi darbi, mana dvēsele to labi zina.

 Manas būtnes veidojums Tev nebija apslēpts, kad es slepenībā tapu radīts, zemes dziļumos veidots. Tavas acis mani redzēja kā bezmiesas iedīgli, un Tavā grāmatā bija rakstītas visas manas dienas, jau noteiktas, kad to vēl nebija it nevienas. Cik dārgas man ir Tavas domas, ak, Dievs, un cik liels ir to daudzums!

Cilvēka organismam ir bezgala lielas iespējas. Tās ir tikai pilnvērtīgi jāattīsta. Esam ievērojuši, cik ir bezgala liels skaits dažādu profesiju un katrā ir iespējams būt par zinošu un labu speciālistu. Arī valodu skaits pasaulē ir liels un bērniņš viegli iemācās to valodu, kurā runā vecāki.

Cilvēka pirmsākums ir no Ādama un Ievas, tātad no tā laika jau katrā pēcnācējā ir ielikta iespēja iemācīties jebkuru valodu. Dievs cilvēka miesu pēc tās iespējām radīja pilnīgu, tikai pašam nav jābūt sliņķim un ar pacietību šai pasaulē ir jāapgūst nepieciešamās iemaņas.

Mateja ev. 6:25

 Tāpēc Es jums saku: nezūdaities savas dzīvības dēļ, ko ēdīsit un ko dzersit, ne arī savas miesas dēļ, ar ko ģērbsities. Vai dzīvība nav labāka nekā barība? Un vai miesa nav labāka nekā drēbes?

Uz viena centimetra kvadrātveida laukumiņa savas delnas varbūt var saredzēt tikai kādus piecus matiņus. Bet mēs ar aci šajā laukumiņā nesaskatām vienu metru vissmalkāko asinsvadiņu, 15 tauku dziedzeru, 6 000000 šūniņu, 100 sviedru dziedzerīšu, 4 metrus nervu šķiedru, 5000 jušanas punktu, 200 sāpju uztvērēju punktu, 12 aukstuma un 2 siltuma uztvērēju punktus.

Cilvēkam vidēji ir apmēram 20 000 kvadrātcentimetru ādas. Ja esam ieguvuši ievainojumu, sāk darboties ļoti komplicēta organisma reakcija, lai pēc iespējas ātrāk to sadziedētu.

Mūsu ķermenī pa asinsvadiem- artērijām, vēnām un sīkajiem kapilāriem cirkulē apmēram 5-6 litri asiņu. Ja visus asinsvadus un kapilārus pievienotu vienu otram galā, tad iznāktu apmēram 2500 kilometri. Šajā sīko asinsvadu sistēmā mūsu organismā nepārtraukti pārvietojas apmēram 25 triljoni sarkano un balto asinsķermenīšu.

Sirds dienā cauri visam ķermenim asini pārsūknē apmēram 600 reizes. Strādājot bez apstājas mūža garumā šis process atkārtojas apmēram 2 700 000 000 reižu. Organisms to iztur.

Vai cilvēka radīts mehānisms spētu tik ilgi strādāt bez remonta? Protams, nē. Dievs ir pati pilnība un radot pēc Sava tēla līdzības, arī cilvēku Viņš radīja pilnīgu. Ja cilvēks ikdienā Dievu piemin un lūdz, tad organismam tiek dots papildus atbalsts, lai tas ilgi dzīvotu.

Cilvēka audu šūna dzīvo vidēji septiņus gadus. Tāds ir arī pārējo organisma šūnu vidējais dzīves ilgums. Bet tas ir iespējams, ja cilvēks par savu organismu rūpējas un ikdienu uzturā lieto pietiekošu daudzuma laba ūdens, tīra gaisa, vitamīnu, minerālvielu, olbaltumvielu, aminoskābju un citu uzturam nepieciešamo vielu.

Pāvila I vēst. korintiešiem 6:19

 Jeb vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir Svētā Gara mājoklis, kas ir jūsos un ko jūs esat saņēmuši no Dieva, un ka jūs nepiederat sev pašiem?

Ja organismā sāk izteikti kaut kā trūkt, šūnas ātrāk savas iekšējās rezerves izsmeļ un noveco. Ja cilvēks savam organismam vērību nepievērš un uz tā prasībām nereaģē, tad nolikto septiņu gadu vietā daudzas šūnas nomirst agrāk. Izveidojas atkal jaunas šūnas un ja arī tām daudz kā trūkst, lai tās spētu pilnībā veikt savu funkciju, tad to pastāvēšanas laiks arī ir īsāks par septiņiem gadiem.

Tā kopā saliekot šūnu nenodzīvotos gadus varam droši no savas dzīves gadiem atņemt zaudētos gadus. Neviens ārsts nevar aizstāt mūsu organisma locekļus vai galvenos orgānus. Tie mums doti uz mūžu, tāpēc jāiemācās miesu mīlēt un tai ir jāpievērš lielāka uzmanība.

Viss ko Dievs ir devis- ir svēts. Ja mēs savu miesu uzturam pienācīgā kārtībā, tad arī mūsos esošais gars visā pilnībā var droši iemājot miesā un dāvāt papildus enerģiju un gudrību.

Lūkas ev.11:34

 Miesas spīdeklis ir acs. Ja tava acs ir laba, tad arī visa tava miesa ir gaiša, bet, ja acs ir samaitāta, tad visa tava miesa ir tumša.

Laukos, pie dabas svaigs gaisa ir vairāk. Tīrāks un ar skābekli bagātāks gaiss ir veselīgāks, to ieelpojot organisms kļūst spēcīgāks. Ar skābekli bagātā organisma vidē baktērijām un vīrusiem ir grūti izdzīvot.

Un otrādāk, ja skābekļa trūkst, tad organisma starpšūnu vide kļūst skāba un baktērijas tajā viegli vairojas. Periodiski no pilsētām ir jābrauc pie dabas ieelpot tīrāku gaisu. Dažu stundu laikā svaigs gaiss veselību var uzlabot.

Cilvēka organisms vidēji sastāv 75% no ūdens. Nervu šūnās tā ir pat līdz 85%. Ar novecošanu ūdens daudzums organismā samazinās līdz 65%. Ja cilvēks ikdienā lieto maz ūdens, tad šūnas arī sāk izžūt. Tas nozīmē, ka organisms palēnām izžūst.

Organisma šūnas atrodas starpšūnu telpā, kura aizpildīta ar starpšūnu šķidrumu. Ja šīs šķidrums ir tīrs, ar normāliem rādītājiem un nav pārāk skābs, tad šūnas jūtas labi. To varētu salīdzināt ar zivtiņām akvārijā, kuras peld labā, ar skābekli bagātā ūdenī.

Ūdens ir gandrīz 80% no pašas šūnas masas. Tātad ūdens izteikti nosaka šūnu fiziskās īpašības- apjomu un elastību. Ūdens ir tiešs daudzu ķīmisku reakciju dalībnieks.

Tas ūdens, kuru parasti cilvēki dzer, krasi atšķiras no mūsu organismā cirkulējošā ūdens. Lai šūnas varētu asimilēt nekvalitatīvo dzeramo ūdeni, organismam krietni vien ir jānopūlas. Ūdens ir jāpārveido vieglāk uzņemamā formā. Šim procesam organisms patērē daudz enerģijas. Tā varētu noderēt radošiem darbiem un domām. Ar gadiem organisma spējas pārveidot ūdeni samazinās un tajā vairojas piesārņojums.

Vārīts ūdens zaudē daudz mikroelementu un arī savu kristālisko formu. Vārīts ūdens ir nedzīvs. Organismam ir nepieciešams dzīvs ūdens, tāds kāds tas ir nācis no pazemes, bagāts ar mikroelementiem un dabīgs. Organisma vide ir dzīva un tas labprāt uzņem visu, kas ir dabīgi dzīvs.

Ikdienā svarīgi lietot dabīgu, negāzētu ūdeni. To ieteicams lietot pirms un pēc ēšanas. Regulāri lietojot akas vai avota ūdeni, var manāmi uzlabot savu veselības stāvokli. Pasaulē ir pazīstama daudzu slimību terapija tieši ar labu, dabīgu ūdeni. Pēc ilgstošas lietošanas slimnieki no savām slimībām atbrīvojās. Organisms par labu ūdeni pateicas un tas dod šūnām papildus spēku un dzīvīgumu.

Jēkaba vēst. 2:26

 Līdzīgi kā miesa bez gara ir nedzīva, tāpat arī nedzīva ir ticība bez darbiem.

Cilvēka gars var ienākt tikai harmoniskā un sakārtotā vidē. Tā kā ūdens ir organisma lielākā sastāvdaļa, tad jācenšas dzert labu ūdeni, ar rādītājiem, kas līdzīgi mūsu organismā esošajam šķidrumam. Ūdenim klāt var pievienot minerālus, kas uzlabo ūdens sastāvu. Labus rezultātus dod ūdenim pievienots Koraļļu kalcijs. Tas bagātina ūdeni ar minerālvielām, to strukturizē, normalizē skābju- sārmu līmeni, pazemina tā virsmas spraigumu.

Ja cilvēks ik dienas par savu veselību domā, lieto pilnvērtīgu, sabalansētu uzturu, tad ikviena šūna saņem pietiekoši daudz enerģijas un dod iespēju būt veselām visām šūnām līdz pat atomu līmenim.

Dievs izveidojot cilvēku no zemes, viņā iedvesa dzīvības dvašu- debesu ķermeni, kas ir dvēsele un gars. Bērniņos miesas, dvēseles un gara starpā valda pilnīga saskaņa. Līdz ar pilngadību, miesas šūnas tiek pievērtas un gars saritinās sava līmeņa dziļumos. Miesa iecietinās apstākļos, kuros gars no miesas ir izolēts. Pieaugušam cilvēkam gara saikne ar sevi ir jāatjauno.

            Pāvila vēst. rom. 8:5-9

 Jo miesas cilvēki tiecas pēc miesas lietām, bet Gara cilvēki pēc Gara lietām. Miesas tieksme ved nāvē, bet Gara tieksme – uz dzīvību un mieru. Jo miesas tieksme ir naidā ar Dievu: tā neklausa Dieva bauslībai, jo tā to nespēj. Miesas cilvēki nevar patikt Dievam.

 Bet jūs neesat miesā, bet Garā, tik tiešām, ka Dieva Gars mīt jūsos. Bet, ja kādam nav Kristus Gara, tas nepieder Viņam.

Dvēsele ik mirkli aptver visas cilvēka šūnas, bet gars mīt smalkajā līmenī. Dzīves laikā cilvēkam ticības spēkā ir atkal jāatveras un tad Dieva spēkā gars pakāpeniski atkal ienāk sakārtotā miesā.

Tā ir cilvēka otrā dzimšana, pēc kuras sākas patiesi pilnvērtīga dzīve. Tad gars, kas ir pats cilvēks dziļākajā būtībā, sāk vadīt pa pareiziem dzīves ceļiem un dāvā prāta apskaidrību un gudrību.

Pāvila vēst. romiešiem 8:10-14

 Bet, ja Kristus ir jūsos, tad miesa gan ir mirusi grēka dēļ, bet gars ir dzīvs taisnības dēļ. Un, ja jūsos mājo Tā Gars, kas Jēzu uzmodinājis no miroņiem, tad Viņš, kas Kristu Jēzu uzmodinājis no miroņiem, arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīvas ar Savu Garu, kas ir jūsos.

 Tātad, brāļi, mūs vairs nekas nesaista ar miesu, ka mums būtu jādzīvo pēc miesas; jo, ja jūs pēc miesas dzīvojat, tad jums jāmirst. Bet, ja jūs Gara spēkā darāt galu miesas darbībai, tad jūs dzīvosit.

 Jo visi, ko vada Dieva Gars, ir Dieva bērni.

Lai cilvēka miesas un gara saikne atjaunotos, ir jāpilda Dieva baušļi, jātic Jēzum Kristum un jāatzīst savs gars, no Dieva radīts. Tad Dievs no Debesīm sūta Svēto Garu, kas cilvēka ticības spēkā atver miesas visus septiņdesmit līmeņus uz garu. Atdzimšana sākas ar gara ienākšanu miesas šūnās. Kā galvenais atdzimšanas traucēklis ir grēks, neticība un miesas haoss.

Pāvila I vēst. kor.15:40-41

 Tā arī ir debesu ķermeņi un zemes ķermeņi; bet citāda godība ir debesu ķermeņiem un citāda zemes ķermeņiem.

 Citāds spožums ir saulei un citāds mēnesim un citāds zvaigznēm; jo viena zvaigzne ir spožāka par otru.

Gars ir kā spožas saules gaisma, kas no cilvēka iekšienes caur tīru dvēseli var apspīdēt un apskaidrot miesu. No gara sirds iziet triljoniem pavedienu. Veselā un ticīgā cilvēkā šie dzīvības pavedieni aiziet līdz katras šūnas kodolam. Ja grēku ir maz, tad gara gaismas pavedieni ir spožāki un katra šūna saņem vairāk gara enerģijas. Bez gara apskaidrības miesa ir vāja un tā ātri pazūd pasaules grēkos.

Pāvila I vēst. kor.15:44-45

 Sēta top dabīga miesa, uzmodināta garīga miesa. Kā ir dabīga miesa, tā ir arī garīga miesa. Tāpat ir arī rakstīts: pirmais cilvēks, Ādams, kļuva par dzīvu dvēseli, – pēdējais Ādams par dzīvu darītāju Garu.

Apgarotā miesā dzīvīguma un veselības ir vairāk. Debesu Tēvs pasaulē cilvēkiem ir noteicis likumu- 85% enerģijas dažādos veidos visiem dzīvības procesiem dod Dievs, pārējos 15% enerģijas cilvēks saņem ar uzturu.

Tātad lielāko enerģijas daudzumu mēs saņemam ar Svēto Garu gan tiešā veidā, gan no debesīm, no Zemes, no augiem, ūdens, sniega un dažādos citos veidos. Apgarotāka miesa ikdienā saņem daudz vairāk Dieva dotās enerģijas nekā grēcīga miesa.

Cilvēkā ir septiņi galvenie enerģētiskie centri (čarkas), kas pirmsākumā ir aizvērti. Kamēr šie centri ir aizvērti, cilvēks dzīvošanai nepieciešamo enerģiju no gara saņem tikai 20% apmērā. Tā pilnvērtīgu garīgu attīstību nenodrošina. Enerģētiskie centri atrodas nemitīgā, rotējošā kustībā. Tie ir izvietoti no mugurkaula pamatnes līdz galvvirsai, viena aiz otras.

Ticības ceļā Dieva spēkā cilvēkam šie centri sāk atvērties- tajos esošās ziedlapiņas atveras līdzīgi kā pumpuram atveroties veidojas zieds. Tad cilvēkā sāk ienākt arī gara līmeņa enerģijas. Ar to mirkli arī sākas patiesi skaista, apgarota dzīve ar domu skaidrību un sakārtotību.

 Pētera I vēst. 1:24

 Jo visa miesa ir kā zāle un visa viņas godība kā zāles zieds. Zāle nokalst, un viņas ziedi nobirst, bet Dieva vārds paliek mūžīgi.

Apgarots cilvēks Dieva radīto pasauli spēj uztvert daudz dziļāk. Pilnīgāka top krāsu un skaņu uztvere, smaržu un jūtu pasaule. Dziļāk var izprast debesu būtību un top saskatāmas daudzas Dieva zīmes debesīs un virs zemes. Tad var saprast ziedu būtību un izprast dzīvnieku vēlmi. Dzīve kļūst daudz interesantāka. Ieskatoties dabā ar garu var saskatīt daudz vairāk, nekā parasti cilvēks to spēj.

Ar miesas un gara saskaņu cilvēks sāk saprast pamatpatiesību, no kā viss radies, kā ir radies un kādi procesi visam ir pirmsākums. Garīgi atvērts cilvēks var radīt lietas, kas ir mūžīgas un saprast arī citu radītās gara bagātības.

Cilvēka ķermeni ik mirkli viscaur pārņem enerģijas lauks. Vispirms cilvēkā atveras pirmais enerģētiskais centrs mugurkaula pamatnē, tad otrais un trešais. Tajā pašā laikā aktivizējas kāju pēdās un ceļgalos esošie centri un par 30- 40% pastiprinās cilvēka gara enerģijas aprite.

Svarīgi, lai visas dzīves laikā pēdās un ceļgalos esošie centri būtu atvērti. Šajā sakarā vēlamas vasarā pastaigas basām kājām un ziemā kāju peldes siltā ūdenī un to masāža.

Mateja ev. 26:41

 Esiet modrīgi un lūdziet Dievu, ka jūs neiekrītat kārdināšanā, gars ir gan labprātīgs, bet miesa ir vāja.”

Enerģijas centru ziedlapiņas gara enerģiju novirza uz savu vietu organismā. Tas vairāk ļauj sajust un aptvert Dieva radīto smalko pasauli. Ar trešās čarkas palīdzību cilvēks jau spēj sajust otra cilvēka faktisko būtību, atpazīst patiesību no meliem, sajūt vietu un lietu enerģijas.

Atveroties ceturtajam centram, tiek dotas jau dažas garīgas spējas. Tad enerģijas jau nonāk līdz plecu centriem, tālāk elkoņu un delnas centriem- arī rokas kļūst jutīgas. Ar tām var svētīt un virzīt gara enerģiju.

Piektais, rīkles centrs, pastiprina domu izteikšanu, garīgās saziņas un runas spējas. Sestais, pieres centrs, dāvā spēju redzēt garā, pilnveido prāta skaidrību, vieno ar gara saprātu, paplašina citas uztveres spējas.

Septītais, vainaga centrs atrodas virs galvas un tas veido pilnvērtīgu saikni ar savu garu. Līdz ar tā atvēršanos tiek dota spēja sajust, redzēt, dzirdēt un aptvert Dieva radīto smalko gara pasauli.

Jāņa ev. 3:6

Kas no miesas dzimis, ir miesa, un, kas no Gara dzimis, ir gars.

Pasaulē šobrīd ir tikai daži desmiti cilvēku, kam ir atvērušies visi enerģētiskie centri. Tuvākajā laikā pirms Kristus atnākšanas, šie centri tiks atvērti daudziem Dieva bērniem. Augstāko centru atvēršana var notikt tikai Dieva spēkā. Tos nevar atvērt ne ar treniņiem, ne jogas pozām.

Pirmajam, pamata centram, ir četras ziedlapiņas, otrajam sešas, trešajam desmit, ceturtajam divpadsmit, piektajam sešpadsmit, sestajam deviņdesmit sešas un vainaga centram tūkstotis.

Pāvila I vēst. korintiešiem 15:4648

Pirmais nav garīgais, bet dabīgais, tik pēc tam nāk garīgais. Pirmais cilvēks ir no zemes, no pīšļiem; otrs cilvēks no debesīm. Kāds tas, kas no zemes, tādi paši tie, kas no zemes; un, kāds Tas, kas no debesīm, tādi paši tie, kas no debesīm; un, tāpat kā esam nesuši zemes cilvēka tēlu, tā arī nesīsim Tā tēlu, kas no debesīm.

Lai veiksmīgi veidotos miesas un gara saskaņa, ikdienas ir jālūdz Dievs un jāpārkrustās- Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Tad cilvēks būs dzīvīgs un viņa enerģētiskie centri būs atvērtiem. Kā ziedi nespēj iztikt bez Saules gaismas, tāpat arī mūsos esošie enerģētiskie centri nespēj darboties bez Svētā Gara spēka.

Miesa bez gara ir vāja, tāpat arī cilvēks bez Tā Kunga svētības ir vājš un bezpalīdzīgs. Jēzus Kristus ir cilvēku Dzīvības avots.

Lūgsim un ticībā mums taps dots! Ticēsim un mūsu sirdis taps stiprinātas! Paļausimies un Tas Kungs mūs nesīs uz savām rokām!