Ēriks Delpers: grāmata ATKLĀSME


Categories:

Grāmatas teksts, škirstāms ar lappušu numuriem zemāk:

 

Pirmsākumā bija Vārds,
un Vārds bija pie Dieva,
un Vārds bija Dievs.
Tas bija pirmsākumā pie Dieva.
Viss caur viņu ir radies, un bez viņa
nav radies nekas, kas ir radies.

Jāņa ev. 1:1-3

Šī GRĀMATA TIEK VELTĪTA TIEM, KAS MANI PAZĪST.