Skultpūru veidošana Kristus Karaļa Kalnam 2008.-2010.gads


Categories:
« gada 2 »