Skulptūru veidošana Kristus Karaļa Kalnam 2011.-2013.gads


Categories:
« gada 3 »